Adviseur Informatiebeveiliging / Incident Coördinator

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies

Opslaan 0Het Information Security Centre staat onder leiding van de CISO en kent vijf teams namelijk: Risicomanagement, CISO-office, Privacy, Resilience & Response en Compliance. Je komt te werken in een dynamische omgeving met diverse specialisten, waarin team gevoel en elkaar ondersteunen hoog in het vaandel staat. We werken zowel op kantoor als vanuit huis, maar …

Adviseur Facilitair 24 u p/w

Friesland | HBO | Advies;Facilitair

Opslaan 0Opdracht omschrijving het adviseren van het management op facilitair gebied; doet voorstellen om de kwaliteit te verbeteren en om de kosten te reduceren van de facilitaire dienstverlening op tactisch en operationeel niveau; het centrale aanspreekpunt in de gehele organisatie op facilitair gebied (ook voor klachten e.d.); het verbeteren van de facilitaire dienstverlening bijvoorbeeld naar …

Programmamanager Obeya Lead WaU

Groningen | Coaching;ICT Scrum / Agile;Programmamanagement

Opslaan 0De WaU Office Lead werkt nauw samen met de interne regievoerder en eigenaar vanuit DUO. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de WaU programma office en legt verantwoording af over de voortgang van de themaboarden direct aan de regievoerder en het MT. De directies zelf zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de initiatieven …

Kostendeskundige – Adviseur Civiele Techniek

Overijssel | HBO |

Opslaan 0De inrichting en herinrichting van de gemeente Deventer brengen diverse civiele uitdagingen met zich mee. En hier speel jij een belangrijke rol in als kostendeskundige – adviseur infra.Als dé kostendeskundige infrastructurele projecten zorg jij voor betrouwbare ramingen en detailbegrotingen voor onze projecten. Ook breng je de beheerkosten in beeld. Dit doe je onder meer …

Projectmedewerker Vastgoed 32 u p/w

Gelderland | MBO | PMO Project Management Office;Taxatie / Taxateur / Vastgoed / WOZ;Facilitair

Opslaan 0De Afdeling Vastgoed- en Facility Management (V-&FM) is een onderdeel van de Sector Bedrijfsvoering en werkt voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze afdeling organiseert onder andere alle activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren en beheren van het vastgoed voor de VRGZ. Het team Vastgoed bestaat uit een Adviseur vastgoed, projectmedewerkers en projectleiders.Binnen Vastgoed zijn …

Projectmanager

Overijssel | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Als Projectmanager houd jij je bezig met diverse projecten die binnen onze afdeling Bedrijfsvoering (gaan) lopen. Zoals: -Programma Uitlijnen Business & IT:De afgelopen maanden zijn een I-Visie en beleid op privacy en informatievoorziening vastgesteld. Onder deze paraplu vallen meerdere sub projecten en doorontwikkelingen die we nu voortvarend willen gaan oppakken. Denk aan het verder …

Toezichthouder Milieu 32 u p/w

Flevoland | Toezicht / Handhaving

Opslaan 0Als toezichthouder voer je in het kader van de Wet Milieubeheer controles uit bij bedrijven, de complexiteit van de bedrijven hangt af van de mate van ervaring van de toezichthouder.In de praktijk betekent dit dat je toezicht houdt op de naleving van vergunningen en meldingen bij bedrijven in het werkgebied van de OFGV. Je …

Adviseur Business Informatie Management 28-32 u p/w

Noord-Holland | ICT Analyse;ICT Informatievoorziening (IV);Advies

Opslaan 0Wij zoeken een 'informatie -en proces-duizendpoot' Binnen het sociaal domein van de gemeente Amstelveen is afgelopen jaar een cluster Business Informatie Management ('de BIM') opgericht. De informatiemanager, informatie analist, business analist, kwaliteitsadviseur werkprocessen en de informatie-adviseur werken in dit cluster nauw samen voor en met de vakafdelingen Sociaal Domein en de afdeling Automatisering en …

Toezichthouder Milieu

Flevoland | Toezicht / Handhaving

Opslaan 0Als Toezichthouder voer je in het kader van de Wet Milieubeheer controles uit bij bedrijven, de complexiteit van de bedrijven hangt af van de mate van ervaring van de toezichthouder.In de praktijk betekent dit dat je toezicht houdt op de naleving van vergunningen en meldingen bij bedrijven in het werkgebied van de OFGV. Je …

Bestuursvoorlichter & Communicatieadviseur 24 u p/w

Noord-Holland | HBO | Marketing / Communicatie

Opslaan 0De gemeente Landsmeer is op zoek naar een ervaren senior communicatieadviseur die zich voor 50% van de tijd richt op het adviseurschap van de organisatie en voor 50% van de tijd op het bestuur (college van B&W). De adviseur zal een sleutelrol spelen binnen de afdeling communicatie, met een gedeeltelijke focus op bestuursvoorlichting en …

Adviseur Medezeggenschap 16-20 u p/w

Zuid-Holland | Overig;Advies

Opslaan 0Wij zoeken een adviseur medezeggenschap voor 16 uur per week, die actief handelt en meedenkt voor goed draaiende ondernemingsraden (Ondernemingsraden Kern en Departementale Ondernemingsraden) bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit ga je doen: Als senior adviseur medezeggenschap heb je drie hoofdtaken: adviseren, voorbereiden en …

Projectmanager Borging Dataplatform 24 u p/w

Friesland | ICT Implementatie / Migratie;Projectmanagement

Opslaan 0Het CJIB zoekt voor het aansturen van de borging van het recent verhuisde dataplatform een gedreven en proactieve projectmanager. Vragen die hier bij komen kijken zijn het versterken van de product owner rol en vaststellen verantwoordelijkheden in relatie met het werken met meerdere teams. Aansluiting op de domeingedreven benadering, inrichten coördinatie en planning over …

Medewerker Kabels / Leidingen

Zuid-Holland | Overig

Opslaan 0Jij bent van data registreren en stroomlijnen voor een betere dienstverlening. De registratie van verschillende data binnen de gemeente is continue in ontwikkeling, zo ook op het gebied van landmetingen. Door jouw gedreven houding weet jij geo-gerelateerde data te verwerken, en te gebruiken.Als medewerker kabels en leidingen ben je zelfstandig op kantoor bezig om …

Projectleider – 5fte

Overijssel | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Projectleider – afdeling HuisvestingPolitiebureaus, meldkamers, cellencomplexen, schietbanen en computercentra: de vastgoedportefeuille van de politie telt meer dan duizend objecten. Wil jij een rol spelen bij de grootste huisvestingsopgave in overheidsland? Voor de realisatie van projecten zoeken wij een enthousiaste Projectleider. De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst …

Manager Werkgeversservicepunt 32 u p/w

Noord-Holland | Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Als Interim Manager van het MT van het Werkgeversservicepunt (WSP) neem jij de verantwoordelijkheid over voor een aantal extra dossiers die aandacht behoeven.Je rapporteert aan de directeur WSP, voert de opdracht(en) doelgericht uit en zoekt hierbij actief de samenwerking met het netwerk dat is verbonden op de diverse dossiers. Je vertegenwoordigt het WSP in …

Projectmanagement Ondersteuner Stedelijke Ontwikkeling/Vastgoed 28-36 u p/w

Noord-Brabant | PMO Project Management Office;Taxatie / Taxateur / Vastgoed / WOZ;Gebiedsontwikkeling / Ruimtelijke ontwikkeling

Opslaan 0De projectmanagement ondersteuner ondersteunt de projectleiders en bouwmanagers in hun werkzaamheden. Dat betekent o.a. plannen, organiseren en bijwonen van projectteamvergaderingen en andere (participatie) bijeenkomsten, opbouwen en bewaken van (financiële) administratie, ondersteuning in algemene projecttaken, voorbereiding bestuurlijk proces. De pmo-er komt te werken in het team Stedelijke Ontwikkeling, en volgt de methodiek en werkwijze van …

Kwartiermaker Data architect UHT 32-36 u p/w

Utrecht | ICT Architectuur;Projectmanagement;Verandermanagement

Opslaan 0Het (complexe) IV- en gegevenslandschap van UHT/Toeslagen vormt het fundament voor de organisatie om de primaire processen effectief uit te voeren, inzicht te creëren en besluitvorming te ondersteunen. Als kwartiermaker data architect bij UHT geef je vorm aan de ontwikkeling van een veerkrachtig en toekomstbestendig gegevenslandschap. In jouw rol als kwartiermaker heb jij een …

Projectleider ICT Sr. 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO | ICT Implementatie / Migratie;Projectmanagement

Opslaan 0De gemeente 's-Hertogenbosch gaat de komende jaren haar informatielandschap transformeren naar een omgeving waarin de dienstverlening naar inwoners sterk wordt verbeterd. We sluiten daarvoor aan bij het landelijke ‘Platform Dienstverlening’ (VNG). Dit platform wordt opgebouwd uit componenten welke zijn gebaseerd op de Common Ground gedachte. Als projectleider zorg je dat de verschillende deelprojecten in samenhang …

Contractmanager Bruggen en Straten Oranje Loper

Noord-Holland | HBO;Universitair | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Als Contractmanager ben je binnen het ingenieursbureau verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en beheersing van contracten in het fysieke domein. Het gaat hierbij om contracten voor aanleg, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte van Amsterdam. Opdrachtnemers zijn aannemers, maar ook adviesbureaus of andere publieke partijen. Je richt je als contractmanager van het Ingenieursbureau …

Back-End Developer

Utrecht | MBO | ICT Development

Opslaan 0Bij de politie ontwikkel je als .NET CORE developer robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze agenten (zowel op straat als in de opsporing) makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID (Basis Voorziening IDentificatie) voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens (verdachten, maar ook nieuw binnenkomende vreemdelingen) met documenten, vingerafdrukken …

Team Duurzaamheidscoaches Vastgoed

Zuid-Holland | Taxatie / Taxateur / Vastgoed / WOZ;Milieu / Duurzaam / Energie;Advies

Opslaan 0De opdracht richt zich op het werven en begeleiden van deelnemers van het programma Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb vastgoed Zuid-Holland (hierna ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb vastgoed). Tevens wordt de opgedane kennis uit het ontzorgingsprogramma verduurzaming MKB vastgoed actief gedeeld op door de opdrachtnemer te organiseren kennisbijeenkomsten.Het ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb vastgoed bestaat uit verschillende medewerkers en personen …

Communicatie Adviseur

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Marketing / Communicatie

Opslaan 0Wil je graag vanuit communicatie bijdragen aan een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en iedereen meetelt? Ben je een stevige gesprekspartner, zoek je altijd naar creatieve oplossingen, schakel je makkelijk tussen strategie en uitvoering en maak je gemakkelijk verbinding? Dan is de functie van communicatieadviseur Welkom in Tilburg bij gemeente Tilburg echt …

Projectleider / Adviseur Burgerzaken burgerlijke stand 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Advies;Projectmanagement

Opslaan 0Het KCC van de gemeente Schiedam is in ontwikkeling. Het team burgerzaken maakt op dit moment een doorontwikkeling door naar een herijkte indeling: Een team burgerzaken waarin rollen, taken en verantwoordelijkheden helder zijn Een frontoffice (FO) team waarin alle enkelvoudige producten en diensten van burgerzaken uitgevoerd worden Een midoffice (MO) team waarin alle complexe producten …

Adviseur Projectbeheersing Programma Zuidasdok

Noord-Holland | HBO | Advies

Opslaan 0Om de vier projecten en de directie van het programma te faciliteren is de programmabeheersing centraal belegd.De programmabeheersing omvat het integraal op orde houden en anticiperen op de reguliere projectbeheersingsdomeinen FM, RM, KM, PM, CapM, Baseline/scope, DIM met daarbij special het domein Facilitaire Zaken (secundaire inkopen, huisvesting, ICT, documentbeheer, communicatie). Dit is vergelijkbaar met …

Jurist Vastgoed & Grondzaken, 16 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Juridisch

Opslaan 0Schagen zoekt een ervaren jurist/juridische ondersteuning voor 16 uur/week (flexibele afname aantal uren) Kernwoorden: onderhandeling, gebiedsontwikkeling, vastgoed, privaatrecht, tegenwicht Welke werkzaamheden verwachten wij van de kandidaat:De gezochte kandidaat adviseert en begeleid zowel op het gebied van grondzaken in brede zin als in algemeen juridische vraagstukken over vastgoed. treedt in gesprek met het bestuur, directie …

Juridisch Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Flevoland | HBO | Beleid;Juridisch

Opslaan 0Ben jij een inventieve beleidsadviseur die denkt in mogelijkheden? Schrijf jij graag en makkelijk? Wil jij initiatieven behandelen en wijzigings- en afwijkingsprocedures op het terrein van ruimtelijke ordening begeleiden en juridische vraagstukken behandelen?  Het cluster Het cluster VTH is verantwoordelijk voor de planontwikkeling, vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (incl Boa’s). Denk hierbij bijvoorbeeld …

Team Projectfacilitator Ontzorgingsprogramma Verduurzaming MKB Vastgoed

Zuid-Holland | Milieu / Duurzaam / Energie;Advies

Opslaan 0Deze opdracht betreft het leveren van technisch verduurzamingsadvies aan deelnemers van de beleidsregel ontzorgingsprogramma’s verduurzaming MKB Zuid-Holland tweede tranche (hierna ontzorgingsprogramma mkb vastgoed).Het ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb vastgoed bestaat uit verschillende medewerkers en personen die in de hierop volgende tekst benoemd worden. Om de opbouw van het programma begrijpbaar te maken volgt eerst een overzicht …

Mobilisatiemanager

Utrecht | Universitair | Facilitair

Opslaan 0Het RIVM gaat in 2025 verhuizen van het Utrecht Science Park Bilthoven (USP-B) naar Utrecht Science Park Utrecht (USP-U). De staat heeft hiervoor een DBFMO contract met een partner afgesloten waar vanaf oplevering realisatie de exploitatiefase van 25 jaar start.  RIVM zoekt een ervaringsdeskundige mobilisatiemanager die namens RIVM gaat acteren op strategisch niveau t.a.v. …

Projectmanager implementatie Wet open overheid

Utrecht | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Voor het programma Informatiehuishouding Open op Orde zoeken wij een projectmanager implementatie Wet open overheid (Woo). In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het opgestelde plan van aanpak voor de implementatie van de Wet open overheid binnen Toeslagen.Hierbij is het belangrijk dat je ervaring hebt bij het leidinggeven aan een implementatietraject …

Adviseur Informatiebeveiliging Sr. bij de IBD 32 u p/w

Zuid-Holland | Universitair | ICT Security

Opslaan 0De senior adviseur informatiebeveiliging bij de IBD is verantwoordelijk voor de meer strategische werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het bijdragen aan de implementatie van BIO 2.0 en het ISMS-proces, evenals op het aanpakken van ketenrisico's, zoals vereist door NIS2, binnen …