Domein architect

Het architectuurteam is momenteel onderbemensd door een wijziging van positie van een van de architecten. Tegelijkertijd is de omgeving zo in beweging dat een definitieve invulling van de functie in een afbakeningsgebied op dit moment prematuur is. Daarom wordt gevraagd om een tijdelijke aanvulling met een ervaren domeinarchitect die hands on kan bijdragen aan architectuurontwerpen voor projecten en initiatieven binnen de bestaande kaders op de korte en middellange termijn.

Beschrijving werkzaamheden
De Domein Architect stuurt op digitale transformaties binnen een domein of aspect en is tactisch georiënteerd. De domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen van een domeinarchitectuur (een groep bedrijfsfuncties al dan niet verdeeld over verschillende organisatieonderdelen). De architectuur moet worden uitgewerkt in:

 • Bedrijfsarchitectuur (functies, rollen, processen, objecten, services)
 • Informatiearchitectuur (gegevens, applicaties, componenten, services)
 • Technische architectuur (welke technische services heeft het domein nodig)
Om dit te bereiken is de domeinarchitect sparringpartner van het management van het betreffende domein. Hij/zij vertaalt de doelstellingen van het domein naar de inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening in lijn met de Enterprise Architectuur. De Domein Architect bekijkt de samenhang binnen het domein op basis van de prioriteitstelling van de business en doet dit vanuit diverse invalshoeken zoals speerpunten, portfolioboards projecten en samenloop van onderwerpen. Specifieke kaders die binnen het domein nodig zijn worden door de domeinarchitect opgesteld, afgestemd, ter besluitvorming, voorgelegd aan de Architectuur design authority en gepubliceerd. De architect draagt voor dit domein actief bij aan de totstandkoming van de Waternet strategie en werkt nauw samen met Enterprise architect en overige domein architecten.

De gevraagde domeinarchitect onderhoudt relaties intern, gezien de tijdelijke duur van de opdracht worden de externe relaties onderhouden door Waternet architecten.

De taken bestaan dus uit
 • Het bewaken van de ontwikkelingen (architectuurkaders en richtlijnen) binnen het domein
 • Adviseert wanneer relevant naar de business en solution architecten of teams en maakt targetarchitectuurontwerpen
 • Is lid van de Architectuurboard
 • Is evangelist van het werken met architectuur door “leading by example” De architectuurproducten die hij/zij oplevert worden ervaren als toegevoegde waarde
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan scrumteams over security, data, digitale duurzaamheid, standaardisatie, hergebruik, ontkoppeling en lifecycle (non functionele requirements)
 • Ondersteunt de business bij het overzicht houden op interne en externe ontwikkelingen in het aandachtsgebied ten behoeve van het wendbaar maken en houden van de architectuur van het domein Resultaatgebieden
 • Adequate beschrijving in archimate taal van de huidige en gewenste inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening
 • Geprioriteerde business doelen van betreffende domein kennen en op het juiste moment het juiste architectuurproduct weten te leveren
 • Vertrouwd adviseur en sparringpartner voor de DMU (decision making unit) van het domein
 • Effectieve samenwerking met collega architecten, product owners, scrumteams en andere interne stakeholders een peergroupleden
 • Effectieve invulling van rol in tweede-lijn (kaderstellend, toetsend en richtinggevend)
Je maakt architectuurproducten (target-ontwerpen, kaders en richtlijnen, adviezen, input voor voorstellen en projecten etc.) binnen de kaders van het bestaande voortbrengingsproces van een business domein en wordt ingehuurd door de afdeling Informatievoorziening, team CIO-Office.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het werkterrein van dienstverlening, (semi)overheid of IV/ICT in de publieke sector.
 • Je hebt ervaring met het maken van architectuurproducten in een dynamische omgeving met veel stakeholders.
 • Je hebt kennis van Togaf en/of Archimate en/of Blue Dolphin tooling.
 • Je hebt ervaring met het opleveren van architecturen voor domein projecten.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring als domein of business architect.
 • Je hebt kennis en ervaring met het opstellen van architectuurproducten.
 • Je hebt kennis en ervaring met werken in een complex intern stakeholderveld.
Competenties:
 • Helicopterview: Houdt integraal overzicht over de architectuur binnen zijn domein.
 • Samenwerken: gebruikt zijn peergroup kennis en voegt daar zijn/haar deel aan toe
 • Communicatief: Past communicatie aan niveaus aan
 • Zelfstandigheid: je voert pro actief en zelfstandig werkzaamheden uit conform de prioriteiten die de business stelt.
 • Omgevingssensitief: Sensitief voor wat er in de omgeving gebeurt en pas je hierop aan.
 • Zorgvuldig: Houdt bij ingewikkelde zaken oog voor de grote lijnen
 • Organisatievermogen: kan zelfstandig werken en zwicht niet voor brandalarm (geen brandweermens profiel)

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03245
Omgeving: Amsterdam en remote
Startdatum: Zsm na gunning
Einddatum: 6 maanden na start
Gesprekken: 29 mei 2024 – 11.00 uur – 16.00 uur
Optie op verlenging: Ja, voor een maximale verlengingsperiode van 18 maanden
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match