HPC Software Developer

Den Haag | Implementatie & Migratie;Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Bij TNO bouw je als HPC Software Developer mee aan Urban Strategy. Denk aan simcity maar dan professioneel. Hier kun je ongelooflijk veel data en modellen tegelijk laten draaien in een high performance computer omgeving. De nadruk in deze functie ligt op het goed kunnen programmeren. KNOCK-OUT: Je hebt ervaring, kennis en affiniteit met …

Contractadviseur Waterketen

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Als Contractadviseur maak je onderdeel uit van het contractteam dat binnen het projectteam verantwoordelijk is voor diverse projecten binnen het cluster waterketen die renovatie en nieuwbouw projecten realiseren voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen het gehele beheersgebied WSHD. Nadruk ligt echter op projecten op SVB Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven. Het betreffen projecten in de voorbereidings- en …

Projectleider 16 u p/w

Groningen | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Bij Debiteurenbeheer is er sprake van bepaalde piekwerkzaamheden. Dan kan het goed zijn om een overflow (overcapaciteit) te creëren. Er moeten worden onderzocht of dit mogelijk is. Op dit moment is er nog geen outbound klantcontact bij DUO. De pilot wordt opgestart om te onderzoeken of outbound klantcontact een mogelijkheid is bij Debiteurenbeheer.De Projectleider …

Projectleider Facilitair

Zuid-Holland | HBO | Facilitair;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Het Facilitair Bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) is sinds 2016 een van de vier facilitaire concerndienstverlener (CDV) van het Rijk. Het FB DJI levert de facilitaire dienstverlening op basis van de rijksbrede producten- en dienstencatalogus (RPDC) aan zowel DJI als andere Rijksonderdelen van, met name, het Ministerie van Justitie en Veiligheid …

Veiligheidsregisseur

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK …

Projectleider/ Implementatieadviseur 32 u p/w

Noord-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie …

Adviseur Financieel Beleid

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Als financieel adviseur beleid ben je medeverantwoordelijk voor het proactief en kwalitatief adviseren van onze afdelingen en draag je bij aan organisatie brede projecten op financieel vlak. Het gaat om uiteenlopende werkzaamheden waarin je per afdeling of project nauw samenwerkt met één van de senior adviseurs.  Je denkt bijvoorbeeld mee over de financiële ruimte voor …

Projectleider Aanbestedingen IV (2fte)

Utrecht | Geen | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. GGD GHOR Nederland (hierna: Opdrachtgever) is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden – …

Contractmanager DHF Sr.

Zuid-Holland | Advies & Coaching

Opslaan 0Als contractmanager bij de Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF) lever je een bijdrage aan het inkopen, aanbesteden en de contractuele begeleiding van wereldwijde projecten in allerlei verschillende fasen. Hierbij werk je samen met een team waarbij verschillende disciplines bij elkaar komen: projectmanagers, inkopers, vakspecialisten en projectondersteuners. De contractmanager Huisvesting is werkzaam in het …

Deelprojectleider / HR Business Analist 24-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | HR;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Als Deelprojectleider / HR business analist ga je projectmatig te werk met het optimaliseren van processen en beschrijven voor de afdeling P&O Services. Je doorziet hierbij vlot de wensen en belangen van uiteenlopende stakeholders op alle niveaus en neemt deze mee. Je brengt recente ruime ervaring in zowel Lean als waterval omgevingen mee. Je …

Projectleider Verbeterprogramma Sr.

Utrecht | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Voor het domein Bedrijfsvoering, team TOS zoekt de provincie Utrecht een Senior Projectleider Verbeterprogramma.Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze …

Afdelingsmanager Financiën, Inkoop en Contractbeheer (FIC)

Zuid-Holland | HBO | Administratie & Financieel;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Als afdelingsmanager FIC ben je resultaatgericht, organisatorisch sterk, sensitief in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving en gemotiveerd om processen en dienstverlening steeds te verbeteren. Je bent een ervaren manager met een financiële achtergrond en hebt primair een coachende leiderschapsstijl. Daarbij ben je in staat om zo nodig meerdere leiderschapsstijlen flexibel toe te passen. …

Manager Projectbeheersing Sr.

Friesland | HBO;Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0Ga tijdelijk aan de slag bij Wetterskip Fryslân en duik in de uitdagende wereld van het waterbeheer. Als Wetterskipper krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Met duizend-en-één expertises in huis kun je hier verrassend veel kanten op. En wát je ook doet, als Wetterskipper …

Data Scientist 32 u p/w

Zuid-Holland | Ontwerp & Ontwikkeling;Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen (zoals o.a. banken, advocaten, notarissen, makelaars en handelaren) ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland geldstromen bloot die te relateren zijn aan …

Product Engineer IT, Sr.

Noord-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als senior product engineer infra ben je verantwoordelijk voor het proactief en dagelijks beheer van de IT infrastructuur. Je handelt 2e & 3e lijn incidenten en hulpvragen af op het gebied van Microsoft systemen. Je maakt onderdeel uit van een team van infrastructuur specialisten die gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben om de infrastructuur binnen de …

Adviseur Juridische Zaken

Utrecht | Universitair | Juridisch

Opslaan 0Voor de versterking van het team Faunazaken zijn wij op zoek naar een enthousiaste Adviseur Juridische Zaken (Faunazaken). Je komt te werken in het team Faunazaken van de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Het team faunazaken kent 14 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers bestaande uit o.a. consulenten faunazaken, adviseurs en juristen die hechten aan professionaliteit en aan een …

Projectleider Informatie Services (2fte)

Utrecht | Universitair | Project- & Programmamanagement;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van …

Procesontwerper – Lean Six Sigma Blackbelt

Gelderland;Noord-Holland;Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling;Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0De Belastingdienst zet volop in op de verbetering van de Dienstverlening aan Burgers en Bedrijven. In 2019 is gestart met de Digitalisering van alle uitgaande berichten. Voor de digitalisering van de uitgaande berichten van de keten Inning en Betalingsverkeer zoeken we een businessanalist. Vanuit het systeem inningsysteem INL werden volautomatisch brieven gegenereerd.Omdat we dit …

Implementatiemanager WDO S12

Utrecht | Universitair | Implementatie & Migratie

Opslaan 0Agentschap Telecom houdt Nederland veilig verbonden. We zijn toezichthouder, uitvoerder en autoriteit, met een positie middenin het digitale domein. En binnen dit domein gaan veranderingen snel. De impact van digitalisering en telecommunicatie is enorm. Gelukkig hebben we in ons land geweldige netwerken: snel, betrouwbaar en overal bereikbaar. En dat moet natuurlijk zo blijven. Agentschap …

Projectleider online communicatie

Zuid-Holland | Overheid & ICT

Opslaan 0 Voor Nederland Wereldwijd zoeken we een projectleider die meer doet dan alleen het proces begeleiden. of Je bent projectleider, en tegelijkertijd adviseur en strateeg ineen. Maar bovenal ben je strategisch gesprekpartner voor de interne klant, waarbij je de eindgebruiker altijd scherp in het vizier houdt. Je bent betrokken bij alle stappen in het …

Transitiebegeleider Informatie Services en Project Portfoliomanagement

Utrecht | HBO | Verandermanagement

Opslaan 0GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. GGD GHOR Nederland (hierna: Opdrachtgever) is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden – …

Projectmanager Invoering PGB2.0

Zuid-Holland | Universitair | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0De Programmadirectie PGB is binnen de VWS-organisatie onder de pSG opgehangen. Het team bestaat uit ongeveer 30 mensen verdeeld over drie taakvelden: Stelselsturing, coördinatie & uitvoeringsbeleid en PGB2.0. Wij zoeken een Projectmanager Invoering PGB2.0 die werkzaam is binnen het taakveld PGB2.0.De Programmadirectie zorgt voor een samenhangend geheel met name ten aanzien van uitvoeringsaspecten en …

Contentspecialist / Redacteur, Sr. 28-32 p/w

Utrecht | HBO | Communicatie

Opslaan 0Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur …

Intelligence Requirement Development Specialist (IRD specialist)

Zuid-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Om doorlopend inzicht te krijgen in internationale dreigingen, kwetsbaarheden en vatbaarheden in onze samenleving en de wijze waarop daar vervolgens misbruik gemaakt door criminelen om de machtspositie te vergroten en maximaal crimineel geld te verdienen, krijgt een toekomstbestendige intelligence functie bij het MIT vorm. Deze functie betreft een samenspel van verschillende analyse kwaliteiten die …

Geospatial profiler/analist

Zuid-Holland | HBO |

Opslaan 0Om doorlopend inzicht te krijgen in internationale dreigingen, kwetsbaarheden en vatbaarheden in onze samenleving en de wijze waarop daar vervolgens misbruik gemaakt door criminelen om de machtspositie te vergroten en maximaal crimineel geld te verdienen, krijgt een toekomstbestendige intelligence functie bij het MIT vorm. Deze functie betreft een samenspel van verschillende analyse kwaliteiten die …

Contactfunctionaris Wet Open Overheid (WOO) 24-32 u p/w

Utrecht | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo wordt de komende jaren geïmplementeerd in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK, het …

Architectuurplatenmaker

Utrecht | Geen | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0De Inspectie van het Onderwijs is een aantal jaren geleden gestart met het ontvlechten van haar applicatielandschap. We brengen onze data onder in bronregistraties en ontsluiten deze bronregistraties middels services. We beschikken sinds dit jaar over het containerplatform Quattro (OpenShift / Kubernetes) en gaan onze reeds gerealiseerde services migreren van (virtuele) Linux servers met …

Contactfunctionaris Wet Open Overheid (WOO)

Utrecht | HBO | Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo wordt de komende jaren geïmplementeerd in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK, het …

Omgevingsmanager LGZ

Gelderland | MBO;HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0In de Landgoederenzone Baakse Beek bouwt het waterschap aan een klimaatrobuust watersysteem met passend (agrarisch) landgebruik, zoals vastgelegd in een Ontwikkelvisie (2019). Het project is ingericht in verschillende deelgebieden. Op dit moment heeft het projectteam opdracht om voor zes landgoederen een plan te maken en deze uit te voeren. Binnen het projectteam functioneert een …

Omgevingsmanager Knooppunt Leiden Centraal 8-32 u p/w

Zuid-Holland | Advies & Coaching

Opslaan 0Gemeente Leiden zoekt voor het project Knooppunt Leiden Centraal een omgevingsmanager. Een persoon die als aanspreekpunt en gesprekspartner fungeert voor stakeholders (primair extern, maar ook intern). Daarnaast is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor de aansturing van de communicatie richting de communicatie afdelingen van de projectpartners in Knooppunt Leiden. We werken intensief samen met het project …