Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

157 opdrachten

Management Adviseur

Groningen 36 u p/w 12 maanden Universitair

Je ondersteunt en adviseert de directeur / het tactisch managementteam op het gebied van DUO en ICT-brede besluitvormingsvraagstukken. Je analyseert voorkomende problematiek, werkt daarover adviezen uit en organiseert draagvlak voor je adviezen. Je helpt zelf ‘hands on’ mee om de implementatie van je adviezen vorm te geven. Je weet daarbij goed de aansluiting te vinden […]

Afdelingsmanager Financiën, Inkoop & Contractbeheer (FIC)

Delft 36 u p/w 5 maanden HBO

Als afdelingsmanager Financiën, Inkoop en Contractbeheer (FIC) ben jij in staat om te anticiperen op wat voor invloed de huidige ontwikkelingen binnen en buiten Delfland hebben op financiële besluitvorming van Delfland. Denk hierbij aan grote toekomstige investeringsprojecten voor vervanging en uitbreiding van installaties en objecten, inflatie en onzekere prijsontwikkeling op de energie-en materialenmarkt.De afdeling FIC […]

Adviseur Signalen Herkennen, Sr.

Den Haag 38 u p/w 12 maanden Universitair

De senior adviseur signalen herkennen en menselijke maat komt te werken voor het programma Defensie Open op Orde (DOO). Het programma heeft als doel om invulling te geven aan projecten en activiteiten waarmee het ministerie van Defensie invulling geeft aan de maatregelen uit de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (en additionele moties).Om de informatiehuishouding en […]

Projectmanager ‘Dossiers op Orde’ pSG-cluster

Den Haag/hybride 32-36 u p/w 12 maanden Universitair

Het programma ‘Informatie Op Orde’ (IOO) kent haar bestaansrecht als een reactie op de kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waar de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin zij tijdens het onderzoek zijn voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen […]

Projectmanager Infra

Rotterdam 36 u p/w 12 maanden Universitair

Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het verduurzamen en het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het […]

Bestuurlijk Projectsecretaris

Delft 32 u p/w 6 maanden Universitair

Regie voeren op de bestuurlijke planvorming: Coördineren en bewaken van het proces van bestuurlijke besluitvorming. Zorgdragen voor een dynamische planning die aan verandering onderhevig is en uiteindelijk leidt tot besluitvorming in het bestuur. Strategisch meedenken: Samenwerken met de projectdirecteur en de projectmanager om strategieën en adviezen te ontwikkelen voor de besluitvorming. Proactief bijdragen aan het […]

RAD|Mendix Advanced Business Engineer, Sr.

Rotterdam 36 u p/w 12 maanden HBO

Jij bent van het ontwikkelen van applicaties. Wil jij als Senior Mendix Advanced Business Engineer het verschil maken in de ontwikkeling van de dienstverlening van een wereldstad? Dan hebben wij de perfecte klus voor jou. Jouw functieAls RAD|Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD dienstverlening binnen Rotterdam. De product […]

Kwartiermaker Evenementenregie Organisatie Bijlmer ArenA

Amsterdam 16-24 u p/w 12 maanden HBO;Universitair

Om de mobiliteit rondom evenementen in het Arena gebied goed te organiseren is in 2016 een convenant opgesteld waarin de organisatoren, de vervoerders en de gemeente samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Dit convenant is in 2021 verlopen, en nieuwe afspraken over de samenwerking en de kostenverdeling zijn sindsdien noodzakelijk. De afgelopen periode is eerder getracht het convenant […]

Directeur Operatie, Dienstverlening en Registratie (ODR)

Apeldoorn 36 u p/w 4 maanden Geen

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op […]

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Epe 28-36 u p/w 3 maanden

Als Secretaris van de Commissie Bezwaarschriften vervul je een essentiële rol in het ondersteunen van de Commissie bij de afhandeling van bezwaarschriften van onze betrokken inwoners. Je hebt een coördinerende functie, waarbij je bezwaarprocedures beheert. Dit omvat het ontvangen van bezwaarschriften, het toewijzen van dossiernummers, het onderhouden van duidelijke communicatie met betrokken partijen en het […]

Applicatiebeheerder RX.Enterprise

Amstelveen 24 u p/w 5 maanden HBO

Het zaaksysteem ondersteunt naast procesmanagement ook document- en content management en ook documentgeneratie. Je bent de komende tijd bezig met de functionele beheer en incidentmanagement van het zaaksysteem RX.Entrprise en houdt bezig met de meervoudige ondersteuningsvraagstukken. Eisen voor deze opdracht Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als applicatiebeheerder binnen […]

Business Analist

Amersfoort 32 u p/w 3 maanden Geen

EDSN is een snelgroeiende organisatie. Bij EDSN draag jij bij aan de verduurzaming van Nederland. Elke dag. Sámen met onze partners in de energiesector. Met jouw kennis van procesmodellering én van de Nederlandse energiemarkt zorg jij voor het professionaliseren van het EDSN Kennissysteem. Daarmee draag jij bij aan een duurzame marktfacilitering. Wij hebben flinke ambities, daarom zijn we op zoek naar jou! Werk aan het Kennissysteem […]