Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

199 opdrachten

Projectleider Stikstof VTH

Arnhem en thuiswerken 28-36 u p/w 5 maanden HBO

De taken en verantwoordelijkheden van een projectleider stikstof VTH bestaan met name uit:  Het afstemmen van maatregelen met het programma Gelderse Maatregelen Stikstof en met andere onderdelen van de beleidsafdeling binnen de provincie;  Het opstellen van voorstellen voor het aanpakken en oplossen van vraagstukken rond stikstof in relatie tot de VTH-taken; Het opstellen van bestuurlijke notities […]

Medewerker Bouwloket en Vergunningen

Oldenzaal 24 u p/w 6 maanden HBO

De functionaris wordt belast met één of meer van onderstaande taken. Het eerste aanspreekpunt bij het bouwloket. Informatie verstrekken m.b.t. regelgeving zoals bijv. bestemmingsplannen en te voeren procedures Het fungeren als casemanager voor enkelvoudige en meervoudige vergunningaanvragen, zowel eenvoudige als complexe; Het inhoudelijk afhandelen van enkelvoudig en meervoudige vergunningaanvragen, zowel eenvoudige als complexe; Het initiëren […]

Adviseur Bestuurlijk Besluitvormingsproces/Schrijfcoach

Zutphen 32 u p/w 6 maanden

De gemeente Zutphen is een gemeente vol beweging en ambities. Kijk op zutphen.nl voor meer informatie.Je komt in de rol van adviseur bestuurlijk besluitvormingsproces en schrijfcoach. Wat ga je doen? In de functie van adviseur bestuurlijk besluitvormingsproces/schrijfcoach: Ben je vraagbaak en steun en toeverlaat voor collega’s die stukken schrijven die uiteindelijk een plaats zullen krijgen op […]

Programmamanager GIC

Den Haag/hybride 36 u p/w 12 maanden Universitair

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 82.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, […]

Medior Projectmanager VGU

Utrecht 16 - 36 u p/w 24 maanden HBO

Utrecht heeft jou nodig! Als “Projectmanager Maatschappelijk Vastgoed’ bij de gemeente Utrecht draag je bij aan de ambities van de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). De Vastgoedorganisatie Utrecht heeft 3 afdelingen en er werken ongeveer 200 mensen: Vastgoedopgaven (hierin werken de ambtelijke opdrachtgevers en hun adviseurs); Programma’s en Projecten (hierin werken de programma- en projectmanagers); Vastgoedmanagement (hierin […]

Strategisch Adviseur Programma GIC

Den Haag en thuiswerken 16 u p/w 12 maanden

Programma GIC ontwikkelt en implementeert een geïntegreerd instandhoudingscontract waarbij we de instandhouding van een heel complex onder de UAV-GC en UAV-GC-M 15 jaar bij één opdrachtnemer in opdracht geven. Na een pilotfase van 3 jaar schalen we met het geleerde op om uiteindelijk vanaf 2028 de instandhouding tot circa 85% van ons BVO met dit […]

Jurist Grondzaken/Vastgoed

Zwolle 36 u p/w 4 maanden HBO;Universitair

De gemeente Zwolle werkt samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een mooie stad, waar mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven. We willen de energie van de stad benutten, en daarmee veranderen onze rol en werkwijze. Binnen de dynamiek van deze veranderingen geeft de gemeente Zwolle veel ruimte en verantwoordelijkheid aan […]

NodeJS Typescript developer

Rotterdam 32 u p/w 12 maanden HBO

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive […]

Procesanalist Woo

Den Haag 24-32 u p/w 6 maanden HBO

Het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op zoek naar een Procesanalist Woo. De Procesanalist Woo zorgt o.a. voor een optimale inrichting en realisatie van de organisatiedoelen. Verder is hij/zij verantwoordelijk voor het verbeteren van de bestaande processen en het opzetten van nieuwe processen – specifiek voor de actieve Woo processen. […]

Change Coördinator, Sr.

Odijk 36 u p/w 36 maanden MBO

Het Infra Bedrijf levert hoogwaardige ICT-diensten aan de politie met een daarbij horende service en ondersteuning. Team/Cluster Support valt onder het Infra Bedrijf van de Dienst ICT en bestaat uit de sub teams Beheertooling/Operational Control Room (OCR) en Planning, Coördinatie en Ctrl IT. Team Support voorkomt verstoringen voor de business door proactief beheer en is […]

Bouwmanager Vastgoed

Amsterdam 32 - 36 u p/w 12 maanden HBO;Universitair

Als Bouwmanager Vastgoed treed je op als manager bij het voorbereiden en realiseren van (ver)bouwprojecten, samen met adviseurs en aannemers binnen vastgestelde functionele en financiële kaders. Je realiseert daarbij de vooraf gestelde doelstellingen op een efficiënte wijze, rekening houdend met het toekomstig gebruik van het gebouw. Bijdragen aan de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van de […]

Projectmanager Sr.

Den Haag 36 u p/w 5 maanden 1

Vanuit het programma doorontwikkeling RWO wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe cloudwerkplek. Deze nieuwe versies brengt de nodige verandering met zich mee en moet voldoen aan vergaande security eisen. Voor de ontwikkeling en uitrol is het programma op zoek naar een ervaren ICT-projectmanager die vanuit het programma verantwoordelijk is om zorg te dragen dat […]