WOO-regisseur 24 u p/w

De gemeente Oldebroek is volop in beweging! Met elkaar werken we aan een organisatie die aansluit bij de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Die samenleving geven we met elkaar vorm; inwoners en gemeente. Je krijgt de ruimte voor eigen initiatief en om eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam.
 
Het team
De functie van WOO-regisseur valt onder het cluster Juridische Zaken, dat verder bestaat uit twee juridisch adviseurs en een secretarieel medewerker commissie bezwaarschriften.
Vanwege de uitval van onze WOO-regisseur zijn we tijdelijke invulling van deze functie.

Dit ga je doen
Als Woo-regisseur ben jij de spil! Je treedt op als coördinator en behandelaar van Woo-verzoeken.
Als Woo-contactpersoon ben je het eerste aanspreekpunt bij een binnengekomen Woo-verzoek en onderneemt daarin direct actie. Zo zoek je uit of het Woo-verzoek in behandeling genomen gaat worden en wie daarbij betrokken moet zijn.
Zo nodig vraag je de informatievrager om het verzoek te specificeren of bespreekt, bij een omvangrijk verzoek, de wijze van afhandeling daarvan met de informatievrager.
Je signaleert eventuele problemen gedurende het proces van afhandeling en stuurt zo nodig bij.

Jij stuurt dit hele proces aan en voert taken uit zoals:

 • besluiten of er sprake is van een actieve openbaarmakingsplicht, waarbij informatie in bepaalde categorieën openbaar gemaakt moet worden, of een passieve openbaarmakingsplicht: het op verzoek openbaar maken van publieke informatie;
 • organiseren van interne overleggen rondom de afhandeling van het Woo-verzoek;
 • (laten) inventariseren van informatie;
 • anonimiseren van gegevens;
 • informeren van het management en eventueel het college van B&W over stand van zaken van WOO-verzoeken;
 • opstellen en versturen van brieven en besluiten;
 • bewaken van termijnen;
 • implementeren van de actieve openbaarmaking vanuit de Woo, samen met de collega’s van Juridische Zaken.
Daarnaast draag jij zorg voor de verdere ontwikkeling, implementatie en kennisvergroting van de Woo binnen onze organisatie. Je stelt heldere kaders op voor de afhandeling van een Woo-verzoek, ondersteunt, faciliteert en adviseert intern betrokkenen gedurende het gehele Woo-proces en voert continu verbeteringen door in dit proces. Daarnaast communiceer en informeer je actief over de Woo door onder meer het verzorgen van interne kennissessies.

Ook ben je voorzitter van het nieuw te vormen multidisciplinaire Woo-overleg. En in geval van een bezwaar- of beroepsprocedure, vertegenwoordig je de gemeente tijdens de zitting en verzorg je het verweerschrift.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgerond diploma HBO-rechten.
 • Je hebt minimaal een half jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar in een opdracht met vergelijkbare inhoud (WOO of voorganger: WOB).
 • Je hebt kennis en ervaring van de Awb en aanverwante wetgeving.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt meer dan een half jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar in een opdracht met vergelijkbare inhoud (WOO of voorganger: WOB).
 • De gevraagde werkervaring is opgedaan bij een gemeente.
 • Je hebt ervaring in het omgaan met bestuurlijke gevoeligheid.
 • Je hebt ervaring met het werken met een Zaaksysteem.
Competenties:
 • Analytisch vermogen;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Overtuigingskracht;
 • Accuratesse;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Teamplayer.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03376
Omgeving: Oldebroek
Startdatum: 27-5-2024
Einddatum: 26-9-2024
Gesprekken: Datum en tijden volgen
Optie op verlenging: ja, 4 x 2 maanden
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match