Programmasecretaris RES Regio Utrecht Energietransitie, 26-30 u p/w

De RES regio Utrecht (Regionale Energie Strategie) is het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht voor de organisatie van de energietransitie. De lokale activiteiten en de bestuurlijke afspraken op regionaal niveau komen samen bij het regionaal programmateam RES U16. Deze activiteiten komen voort uit zowel het Nationaal Programma RES (NPRES) als uit het Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW). Samen met de deelnemende overheden is dit team verantwoordelijk voor het opstellen van regionale afspraken en het uitvoeren daarvan. Het programmateam bestaat uit de programmamanager, de programmasecretaris, drie projectcoördinatoren, de communicatieadviseur en twee projectondersteuners. De programmamanager is je leidinggevende. De RES regio Utrecht is ondergebracht bij de regionale netwerkorganisatie U10. De standplaats is Utrecht.

Algemeen beeld van de functie
De programmasecretaris is de spin-in-het-web in het programmateam. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de programmaresultaten in samenwerking met de teamleden en de programmamanager. De programmamanager heeft diverse taken naar de programmasecretaris gedelegeerd. De programmasecretaris:

 • Is de plaatsvervangend programmamanager, tevens de rechterhand in het opzetten van processen en activiteiten en het ontwikkelen en reflecteren op vraagstukken in de portefeuille van de programmamanager
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het programmateam en teamontwikkeling
 • Is verantwoordelijk voor het vastleggen en (laten) uitvoeren van de programmaresultaten, en –planningen
 • Is verantwoordelijk voor de monitoring en bewaking van de voortgang van de afgesproken programmaresultaten in de RES 1.0 en het Regionale Uitvoeringsprogramma
 • Is verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang van het programma
 • Is ambtelijk zichtbaar en bereikbaar als aanspreekpunt voor deelnemers van de RES U16
Je taken zijn: 
 • Het coördineren van het opstellen en schrijven van de RES Herijking; 
 • Het (mede-)inrichten, uitvoeren en bewaken van de programmastructuur op basis van gedegen project- en procesmanagement; 
 • Het initiëren van een samenhangende projectuitvoering tussen vier hoofdthema’s (1. Grootschalige opwek van wind en zon, 2. Zon op dak, 3. Warmte, 4. Participatie); 
 • Stimuleren van en meedenken met uitvoering binnen de vier hoofdthema’s op zowel uitvoerend als bestuurlijk/politiek niveau; 
 • Het initiëren en uitvoeren van de halfjaarlijkse (kwantitatieve) monitor van de voortgang van de gemaakte afspraken (oa 1,8 TWh duurzame opwek 2030);.  
 • Beheer, verzameling en verrijking van data die relevant is voor de uitvoering door de deelnemers; 
 • Vorming en voorbereiding van agenda en voorzitten van div. vergaderingen binnen het programma, o.a. het operationele wekelijkse overleg van het programmateam. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de (lokale en/of regionale) energietransitie.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring met het leiding geven aan teams in een project, proces of programma.
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding, bij voorkeur energie-, milieu- of klimaatgerelateerd.
 • Je hebt ervaring in grote energieprojecten (publiek-publiek of publiek-privaat).
 • Je hebt relevante ervaring bij andere RES’en, dan wel het NP RES.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met zowel de thema’s warmte als elektriciteit.
 • Je hebt ervaring met monitoring van project proces of programma, het liefst in de context van de RES of energietransitie.
 • Je bent in staat om vanuit belangen van deelnemers RES U16 te kunnen redeneren (gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerder).
 • Je hebt ervaring met werken met stakeholdergroepen, bewust van krachtenveld en belangen (ambtelijk en bestuurlijk).
 • Je bent in staat om bijeenkomsten vorm te geven en te leiden (in- en extern) mede gericht op het behoud van het goede teamgevoel.
Competenties:
 • Je bent gedreven, nieuwsgierig en open-minded  
 • Je combineert conceptueel inzicht met een krachtige, concrete uitvoering van opgaven en vindt hierbij creatieve oplossingen 
 • Je bent gericht op samenwerking, een verbinder en een goede luisteraar, kan schakelen tussen bestuurlijke en ambtelijke niveaus en tussen onderlinge gevoeligheden bij deelnemende partijen 
 • Je bent assertief en je gedijt in complexe omgevingen.  
 • Aanpakker en aanjager met groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan werken met deadlines. 
 • Humor en relativeringsvermogen, werkt mee aan het bouwen van een teamgevoel.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03232
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1-7-2024
Einddatum: 1-7-2025
Gesprekken: Op ons kantoor in Utrecht op woensdagmiddag 29 mei. De tweede gesprekken vinden plaats op ons kantoor op donderdag 6 juni.
Optie op verlenging: met optie tot verlengen
Aantal uur per week: 26 - 30
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match