MLops Engineer

Het Infrabedrijf van de Dienst ICT onderhoudt de IT-platformen van de Nationale Politie. De productlijn Cloud en Big Data is binnen het Infrabedrijf verantwoordelijk voor het platform voor big data en AI. Dit is een op Kubernetes gebaseerde private cloud voor de verwerking en analyse van data binnen de politie.
De productlijn bestaat uit zes Scrum teams die ieder verantwoordelijk zijn voor producten waaruit het platform is opgebouwd. Dit zijn producten in de volledige technology stack van hardware, via Kubernetes clusters, tot SaaS-oplossingen.
In deze opdracht werk je binnen Team Ice van de productlijn aan het Advanced Analytics Platform, een platform speciaal ontwikkeld om machine learning- en AI-toepassingen op te kunnen ontwikkelen. De gebruikers van dit platform zijn data scientists en data analisten uit de verschillende operationele eenheden van de politie.
Piketdiensten (stand-by) buiten kantoortijden zijn onderdeel van deze opdracht (maximaal 7 weken per jaar).

Doelstelling
Voor de doorontwikkeling van het Advanced Analytics Platform (AAP) wordt gezocht naar een MLops (platform) engineer met ervaring in het ontwikkelen en ondersteunen van onze platformproducten en -diensten. Specifiek ter ondersteuning van data scientists in de organisatie en de doorontwikkeling van de dienstverlening op gebied van machine learning en artificial intelligence. 
Doordat AAP binnen de politie hét platform gaat worden voor AI- en machine learning toepassingen gaat de focus komende maanden voor een belangrijk deel naar het migreren van de applicatie een op VM-gebaseerd platform naar een nieuw Kubernetes platform gebaseerd op bare-metal. Vervolgens zal er ingezet worden op het verbeteren van het product AAP zodat onze gebruikers meer tools en handvaten krijgen om hun werk mee te kunnen doen, waarbij je tevens afnemende teams ondersteunt om te landen op AAP.

Verantwoordelijkheden
Je werkt als ervaren engineer in een Scrum team waarin je story's oppakt en afnemende teams helpt bij het gebruik van het platform. 

 • Je bent niet snel uit het veld geslagen, ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
 • Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
 • Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
 • Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
 • Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
 • Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.
Contacten
Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een agile team (Scrum, Kanban, DevOps, en/of SRE).
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Kubernetes in een (private) cloudomgeving.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als ML ops engineer. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitbreiden van ML pipelines.
 • Je hebt werkervaring met het trainen van ML modellen.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met GitOps-tooling zoals ArgoCD of soortgelijke tools.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt werkervaring met het in productie brengen van machine learning modellen.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van tooling ter ondersteuning van data scientists.
 • Je hebt ervaring met het bouwen en onderhouden van een observability stack.
 • Je hebt werkervaring met het toepassen van security principes bij de ontwikkeling van een platform. Denk aan: authenticatie- en autorisatietooling, service meshes, secret management tools en PKI.
Competenties:
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03240
Omgeving: Nieuwegein
Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2027
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match