Juridisch Adviseur Bodem en Ondergrond, 24-36 u p/w

Het team bodem en ondergrond zorgt dat bovengrondse ontwikkelingen ondergronds mogelijk zijn. Hierbij moet gedacht worden aan het zorgen dat de chemische bodemkwaliteit in orde blijft en verontreinigingen beheerd worden. Ook gebruiken we de ondergrond voor bijvoorbeeld energie, kabels en leidingen, riolering.

Als juridisch adviseur draag jij bij aan:

 • Het doel om Utrecht in 2030 klimaatneutraal te krijgen
 • De borging van de visie ondergrond in het Omgevingsplan
Als juridisch adviseur help jij mee met het verduurzamen van Utrecht. Ondergrond speelt namelijk een belangrijke rol in de Regionale Energiestrategie. Met deze strategie willen wij de energietransitie versnellen en hier kun jij dus aan bijdragen. Jouw adviserende rol beperkt zich niet alleen tot binnen jouw team. Jij geeft ook advies aan de gebieden van Utrecht. Deze gebieden hebben vragen over waar zij juridisch rekening mee moeten houden. Zij kunnen jouw sterke advies vaardigheden daarbij goed gebruiken.

Team en samenwerking
Je komt te werken in team bodem en ondergrond, dat bestaat uit 26 professionals met verschillende specialiteiten. Samen willen wij de stad een beetje toekomstbestendiger maken.

Je taken zijn:
 • Advies geven over en ondersteuning bieden bij het vaststellen van het beleid voor de bodem en de ondergrond. Jij werkt vanuit het bestuursrecht, meer specifiek het milieurecht, met betrekking tot bodem en ondergrond. Hierbij werk je samen met een jurist van Team Ondergrond
 • Je ontfermen over de juridische toets bij de procedures en werkprocessen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming én op het gebied van bodemenergie
 • Juridische ondersteuning bieden aan de technische adviseurs van Team Ondergrond bij andere juridische vragen
 • Als sparringpartner fungeren met betrekking tot de bestuurlijke aansluiting en de koppeling met de Omgevingswet

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt werkervaring binnen een gemeente.
 • Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht en de Wet bodembescherming
 • Je hebt een juridische opleiding afgerond.
 • Je hebt ervaring met de Warmtewet, de Omgevingswet en de Kaderrichtlijn Water.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03251
Omgeving: Utrecht
Startdatum: Van 1-6-2024 (startdatum in overleg)
Einddatum: 1-10-2024
Gesprekken: In de eerste week van juni
Optie op verlenging: met mogelijke opties tot verlenging
Aantal uur per week: 24 - 36
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match