RAD|Mendix Advanced Business Engineer, Sr.

Zuid-Holland | Universitair | ICT Development

Opslaan 0Jij bent van het ontwikkelen van applicaties. Wil jij als Senior Mendix Advanced Business Engineer het verschil maken in de ontwikkeling van de dienstverlening van een wereldstad? Dan hebben wij de perfecte klus voor jou. Jouw functieAls RAD|Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD dienstverlening binnen Rotterdam. De …

RAD|Mendix Advanced Business Engineer, Mr.

Zuid-Holland | HBO | ICT Development

Opslaan 0Jij bent van het ontwikkelen van applicaties. Wil jij als Medior Mendix Advanced Business Engineer het verschil maken in de ontwikkeling van de dienstverlening van een wereldstad? Dan hebben wij de perfecte klus voor jou. Jouw functieAls RAD|Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD dienstverlening binnen Rotterdam. De …

RAD|Mendix Advanced Business Engineer, Mr.

Zuid-Holland | HBO | ICT Development

Opslaan 0Jij bent van het ontwikkelen van applicaties. Wil jij als Medior Mendix Advanced Business Engineer het verschil maken in de ontwikkeling van de dienstverlening van een wereldstad? Dan hebben wij de perfecte klus voor jou. Jouw functieAls RAD|Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD dienstverlening binnen Rotterdam. De …

Projectleider team Uitvoering

Noord-Holland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0In verband met een aantal lopende en aankomende trajecten heeft team Uitvoering een projectleider nodig.De lopende en aankomende trajecten die actueel zijn en waarvoor wij momenteel een projectleider zoeken zijn als volgt: Het uitwerken van de toekomstige rol van een resultaatmanager; In de toekomst zal de afdeling ook resultaatmanagement moeten uitvoeren, hier dient de …

Juridisch Medewerker, 20 u p/w

Overijssel | HBO | Juridisch

Opslaan 0De gemeente Hengelo is op zoek naar een juridisch medewerker die tijdelijke ondersteuning kan bieden aan de teams Ruimtelijke Ordening en VTH Leefomgeving. Het betreft de volgende werkzaamheden: Het publiceren van (ontwerp-)omgevingsprogramma’s en de (ontwerp-)omgevingsvisie. Hiervoor verwerk je de platte tekst van deze wetsinstrumenten in onze plansoftware Rx.Base en zorg je voor een juridisch …

Communicatieadviseur IT, 24-32 u p/w

Noord-Holland | HBO | Marketing / Communicatie

Opslaan 0Binnen het team Digital Workplace zijn we op zoek naar een Support specialist Communicatie. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie van solution Werkplek naar de gebruikers, leidinggevenden en andere betrokkenen en vice versa. Het is jouw taak veranderingen, verzoeken en nieuws vanuit de teams in begrijpelijke taal via de daarvoor bestemde kanalen aan de …

Jurist Omgevingswet/Natuur/soortenbescherming 24-36 u p/w

Gelderland | HBO;Universitair | Juridisch

Opslaan 0Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen …

Consultant Arbeidsmarkt, Sr.

Noord-Holland | HBO | Recruitment;Marketing / Communicatie;Werk en inkomen

Opslaan 0Voor het werkgeversteam zijn wij op zoek naar een Senior Consultant Arbeidsmarkt. Het werkgeversteam binnen het RWC biedt oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken aan bedrijven en organisaties in de regio. Dit doen we door in gesprek te gaan met werkgevers over strategische vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling. Het werkgeversteam bestaat uit 5 (senior) …

Ambtelijk Opdrachtgever WCI 24 u p/w

Utrecht | HBO;Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0We zoeken een Ambtelijk opdrachtgever WCI, dat staat voor Wegen, Constructies en Installaties, die helpt om onze basis op het gebied van opdrachtgeverschap te verstevigen. De rol valt onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), hier werken ruim 200 medewerkers en de afdeling is groeiende. Je komt in de groep Wegen, Constructies en Installaties …

Fullstack ontwikkelaar

Utrecht | HBO | ICT Development

Opslaan 0De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster Operationeel Politie Platvorm houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM …

Adviseur Verkeersregelinstallaties en Netwerkverbindingen, 16 u p/w

Utrecht | HBO | Advies;Techniek

Opslaan 0Wil jij bijdragen aan het strategische beleid openbare ruimte op het gebied van verkeerstechnische, installaties voor management en bestuur? Zoek je graag de verbinding? Zo ja, dan komen wij graag met jou in contact! Als Adviseur Verkeersregelinstallaties en Netwerkverbindingen ben je werkzaam onder aansturing van de teamleider Beleid & Programma. Dit team vormt met …

Teamleider/Manager bedrijfsvoering

Noord-Holland | Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Jij bent als manager bedrijfsvoering een belangrijke strategische partner voor het afdelingshoofd en managementteam Gezond Leven. Jij bent de rechterhand en businesspartner op de organisatie en ondersteuning van bedrijfsvoering. Je kijkt integraal vanuit de business van de afdeling naar bedrijfsvoeringsvraagstukken. Jouw proactiviteit en senioriteit in advisering is hierin van betekenis. Er ligt een forse …

Bestuurssecretaresse / Directiesecretaresse

Gelderland | MBO;HBO | Secretarieel / Receptie / Burgerzaken;Administratief

Opslaan 0Ter vervanging van een collega zijn we met spoed op zoek naar een bestuurssecretaresse/directiesecretaresse voor minimaal 3 maanden. Het cluster bestaat uit een bestuurssecretaresse en 2 algemene secretaresses voor de managers. Incidenteel invallen tijdens hun afwezigheid kan voorkomen. Verantwoordelijkheden: Voorbereiden, notuleren en uitwerken vergaderingen. Bijhouden planningen, actielijsten, besluitenlijsten etc. Verzenden stukken naar interne en …

Medewerker Burgerzaken

Noord-Brabant | Secretarieel / Receptie / Burgerzaken

Opslaan 0Collega’s van Burgerzaken ondersteunen i.v.m. onderbezetting.Je kunt zelfstandig aan het werk op alle uitvoerende aspecten van het vak, m.u.v. aanvragen paspoorten en rijbewijzen. We zoeken een ervaren medewerker Burgerzaken die snel het overzicht heeft en kan schakelen op diverse vlakken. Eisen bij de opdracht: Je hebt MBO Werk- en denkniveau. Je hebt 1 tot …

Projectleider Informatiemanagement

Friesland | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, waar de gemeenschap diepgeworteld is in tradities en saamhorigheid, bereiden wij ons voor op een ingrijpende wijziging. De ontvlechting van beide gemeentes moet per 1 januari 2025 een feit zijn. Opdracht omschrijving de kandidaat leidt het project voor de aanbesteding en implementatie van de applicaties in het Fysieke Domein ten …

Projectleider Aanbestedingen – Europees, enkel- en meervoudige onderhands

Utrecht | HBO | Inkoop / Contractmanagement;Projectmanagement

Opslaan 0Utrecht groeit, verdicht en verduurzaamt. De stad werkt hard aan de huidige en toekomstige opgaven op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Binnen het organisatieonderdeel Stadsbedrijven is de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) verantwoordelijk voor het (toekomstbestendige) beheer van nieuwe en bestaande assets in de openbare ruimte. BOR heeft een transitie ingezet …

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gelderland | Universitair | Advies;Juridisch

Opslaan 0De afdeling Juridische Zaken levert juridische adviezen en producten waarbij professionaliteiten de behoefte van de klant centraal staan. Onze werkwijze is zorgvuldig en flexibel. Wij denken proactief mee en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over en begeleiden juridische procedures en projecten op allerlei rechtsgebieden. Ook zien we toe op de kwaliteit van het handelen van …

Contractmanager programma Bruggen en Kademuren, 24 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Als contractmanager ben je binnen het ingenieursbureau verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en beheersing van contracten in het fysieke domein. Het gaat hierbij om contracten voor aanleg, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte van Amsterdam. Opdrachtnemers zijn aannemers, maar ook adviesbureaus of andere publieke partijen.Je vindt het uitdagend om een innovatief contract te …

Technisch Manager

Zuid-Holland | HBO | Management / Leidinggevend;Techniek

Opslaan 0Je bent de technisch manager voor het project “Waterketen Projecten Noord”. Dit project in de regio Den Haag gaat de afvalwaterzuiveringssystemen Harnaschpolder en Houtrust toekomstbestendig moet maken. In deze installaties wordt het afvalwater voor zo’n 1,4 miljoen inwonersequivalenten gezuiverd, dus de installaties zijn enorm en hebben een forse impact! De installaties zijn gerealiseerd in …

Medewerker klimaatadaptatie

Overijssel | HBO | Milieu / Duurzaam / Energie

Opslaan 0Wat ga je doen? Adviseren van collega’s op het gebied van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in reconstructies van bestaande wijken of de ontwikkeling van nieuwe projecten (woningbouw, bedrijventerreinen); Bijwonen van en input geven op regionale bijeenkomsten over klimaatadaptatie; Samenwerkingen met partners vormgeven; bijvoorbeeld met woningbouwcorporaties; Meewerken in het proces om tot een strategie te komen, bijvoorbeeld …

Sociaal Werker WMO

Friesland | HBO;Universitair | WMO

Opslaan 0In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, waar de gemeenschap diepgeworteld is in tradities en saamhorigheid, bereiden wij ons voor op een ingrijpende wijziging. De ontvlechting van beide gemeentes moet per 1 januari 2025 een feit zijn.In het team 8K Zuid WMO zijn wij op korte termijn op zoek naar een Sociaal Werker Wmo voor 32 uur …

Projectleider plan- en definitiefase Bruggen & Kademuren, 24-36 u p/w

Noord-Holland | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar een proactieve en op samenwerking gerichte projectleider. Als projectmanager bij programma bruggen en kademuren (bij de portefeuille voorbereiden) heb je een regierol waar je de 3 Ingenieursdiensten van PBK (van de samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten, SOK ID) aanstuurt. De SOK ID heeft hier de productierol en de projectmanager de regierol. Naast …

Ondersteuner team Hydrologie, 8-16 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Overig

Opslaan 0Afdeling Kennis & Advies is onderdeel van de bedrijfsfunctie ‘primaire ondersteuning’ met in hoofdzaak een adviserende rol naar de afdelingen Strategie en Beleid, Regie en Assetmanagement en Beheer en Onderhoud. De afdeling is het expertisecentrum van de organisatie en levert inhoudelijke kennis. Deze opdracht betreft ondersteuning van het subteam Hydrologie binnen de afdeling.  De …

Secretaris Rekenkamer, 9 u p/w

Zuid-Holland | MBO;HBO | Administratief

Opslaan 0Als secretaris van de Rekenkamer Rijnland ben je de drijvende kracht achter de publieke verantwoording van dit waterschap. Je draagt een cruciale rol in het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als jij een teamspeler bent die graag gestructureerd en onafhankelijk werkt, dagen …

Strategisch Adviseur HR

Utrecht | Advies;HRM / HR / P&O

Opslaan 0De Commissie Werkelijke schade beoordeelt en berekent de werkelijke schade van gedupeerde ouders van toeslagaffaire. De commissie staan aan de vooravond van een organisatorische veranderingen, met als doel ouders en beter te helpen. Wij zoeken een strategisch adviseur HR die de voorzitter van de Commissie Werkelijke Schade (CWS) zal adviseren op het gebied van …

Projectleider papier-arm en digitaal werken, 24 u p/w

Gelderland | Geen | Projectmanagement

Opslaan 0Voor een van onze klantgemeenten zijn we voor 24u per week, tot eind 2024 met mogelijke verlening, op zoek naar een projectleider Papierarm en Digitaal Werken. Als projectleider Papierarm en Digitaal Werken (PADW) ben je verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en begeleiden van projecten gericht op de laatste en belangrijke digitaliseringstap waarin digitaal werken …

ICT Projectleider

Gelderland | Geen | ICT Management;Projectmanagement

Opslaan 0Voor verschillende ICT en software implementatie projecten, zijn wij op zoek naar een (ICT) projectleider. Het zijn projecten waarbinnen de technische projectleidersrol ingevuld moet worden maar ook projecten waar op het geheel een projectleidersrol nodig is. Deze projectleider werkt binnen het team ICT Projectmanagement van de afdeling ICT die de eigen organisatie en drie …

Financieel Adviseur

Friesland | HBO;Universitair | Finance;Advies

Opslaan 0Je bent sparringpartner voor teamleiders en budgethouders en hebt een grote drive om met impact te adviseren. Je werkt binnen het team nauw samen met de clustercontroller als het gaat om de ontwikkelingen binnen de betreffende vakgebieden. Je bent goed op de hoogte van de BBV-richtlijnen en fiscale aspecten die voor je advisering van …

Adviseur woningen Kerschoten t.b.v. aardgasvrij

Gelderland | Advies

Opslaan 0Als Adviseur Warmtenet Kerschoten is jouw doel om de inwoners van Kerschoten te adviseren en te activeren om aan te sluiten op het warmtenet of een andere aardgasvrije oplossing te kiezen. Daarnaast activeer je ze om hun woning verder te verduurzamen. Alle koopwoningen in Kerschoten en Kerschoten-West worden door een extern, onafhankelijke bureau onderzocht …

Directievoerder

Noord-Holland | HBO | Programmamanagement

Opslaan 0Als directievoerder ben je de schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoerende onderhoudswerkzaamheden. Je fungeert als directievoerder samen met de toezichthouder als een team en bent het vaste contactpersoon voor de aannemers en onzeopdrachtgevers. Je monitort dagelijks de voortgang van onderhoudswerkzaamheden en draagt verantwoordelijkheid voor de werkvoorraad, kwaliteit, de planning en de financiën. Daarnaast …