Certificeringen

Certificeringen

Only the best is good enough!

Certificeringen

Om de kwaliteit van onze organisatie te continuëren blijven wij voortdurend innoveren en perfectioneren. Wij nemen alleen genoegen met het beste en dit willen wij ook uitdragen naar onze professionals en klanten. Dit doen we door onze unieke werkwijze die voldoet aan hoogwaardige kwaliteitseisen. Wij zijn trots op de certificeringen en het keurmerk welke wij al in ons bezit hebben en zullen onszelf blijven uitdagen om op het hoogste niveau te functioneren!

NEN 4400-1

BlueTrail is sinds 2012 NEN 4400-1 gecertificeerd.
Het SNA-Keurmerk is ontwikkeld om risico’s van inleners en opdrachtgevers zover als mogelijk te beperken en fraude en illegaliteit te bestrijden. Met deze certificering wordt aangetoond dat wij periodiek gecontroleerd worden op onze verplichtingen uit arbeid, waardoor de risico’s worden beperkt. Ondernemingen die personeel inlenen van een geregistreerd bureau kunnen gevrijwaard worden van de aansprakelijkheid ten aanzien van het wettelijke minimumloon, de minimum van de vakantiebijslag en aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen.

ISO 9001:2015

BlueTrail is sinds 2020 ISO 9001:2015 gecertificeerd.
ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met het ISO 9001 certificaat maken wij kenbaar dat we alleen genoegen nemen met het beste voor ons bedrijf; betrouwbare processen die leveren wat professionals en klanten van ons verwachten en daar continu in blijven verbeteren.

Bovib Keurmerk

BlueTrail is sinds 2016 lid van de Bovib. Bovib staat voor Branche organisatie voor Intermediairs en Brokers en is in 2014 opgericht om de maatschappelijke en economische waarde uit te dragen en om de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Het belang van de inlener en de Freelancer/ZZP’er bij de invulling van de behoefte staat voorop.

BlueTrail beschikt sinds 2018 over het Bovib Keurmerk.
Bovib heeft in samenwerking met inspectie instellingen een keurmerk ontwikkeld. Met het keurmerk laten we zien dat er voldaan wordt aan bepaalde gebieden binnen de heersende wet- en regelgeving en een aan de kwaliteitseisen die Bovib aan haar leden stelt.

Always on track to the perfect match

Bluetrail carriere match

Jouw carrière

Ben je een professional en toe om een nieuwe stap in jouw carrière te zetten? Sluit je dan aan bij BlueTrail. Waarom BlueTrail? Onze lijfspreuk is “Always on track to the perfect match” en een goede match is dan ook ons handelsmerk. Wij kijken verder dan jouw werkervaring en kennis, wij kijken ook vooral naar jou als persoon.

Waar ligt verder onze kracht? Wij hebben een afspraak is afspraak mentaliteit, zijn doortastend, snel en concreet, hebben jarenlange relaties met onze opdrachtgevers en last but not least: wij hebben passie voor ons vak en kennen de markt!