Follow the BlueTrail

Privacyverklaring

Swoosh-headers

BlueTrail respecteert de privacy van alle partijen waarmee wij zaken doen. Ons uitgangspunt is dat we met jouw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze eigen gegevens wordt omgegaan. Wij doen er alles aan om te zorgen dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelt en verwerkt worden. BlueTrail handelt hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring van BlueTrail B.V.
BlueTrail B.V., gevestigd aan Distributieweg 27 2404 CM Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
BlueTrail B.V.
Distributieweg 27
2404 CM Alphen aan den Rijn
www.bluetrail.nl
info@bluetrail.nl
+31 (0)172 722 618

Persoonsgegevens die wij verwerken
BlueTrail verwerkt persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld. Je kan deze gegevens zelf aan ons hebben gegeven, maar die kunnen ook afkomstig zijn van derden, zoals jouw werkgever of een andere partij waarmee jij een zakelijke relatie hebt. Zelf verzamelen wij ook gegevens uit openbare bronnen zoals bijvoorbeeld LinkedIn.

In het geval van opname in ons bestand wordt altijd om toestemming gevraagd.
Het gaat dan om één of meerdere van de volgende persoonsgegevens:
Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel):

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social media contactgegevens en eventuele andere contactgegevens;
 • geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
 • nationaliteit, ID bewijs;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • referenties en getuigschriften;
 • IP-adres;
 • overige gegevens die jij aan ons verstrekt.

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • functietitel;
 • social media contactgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) verwerken wij ook het Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering: het bemiddelen van de inzet van personen op de arbeidsmarkt. Concreet zijn onze verwerkingsdoelen de volgende:

Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel):
Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) worden door ons verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening op het moment dat jouw gegevens worden ingevuld op onze website of jij je inschrijft via ons kantoor.
Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • geschikte aanvragen van onze opdrachtgevers en/of informatie over onze dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een opdracht;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • het versturen van BlueTrail nieuws;
 • wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:

 • Persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties kunnen door ons worden gebruikt:
 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
 • het versturen van BlueTrail nieuws;
 • om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende:

 • als jij die hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen met jouw toestemming;
 • het is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 • bepaalde verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zoals de verwerking van jouw BSN als je bij ons in loondienst treedt;
 • bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Die belangen bestaan uit het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten door:
 • kandidaten in ons bestand op te nemen, die via tussenpersonen en fora te kennen hebben gegeven open te staan voor inzet bij een opdrachtgever;
 • contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met jouw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die jou aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor jou.

Met wie wij persoonsgegevens delen
Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie.

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zo zullen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan mogelijke opdrachtgevers om te kunnen beoordelen of zij jou willen inzetten en, als jij wordt geselecteerd, aan die inzet uitvoering te geven.

Als wij iemand inschakelen om voor ons jouw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Als je via ons geplaatst bent, dan zijn aanvullende gegevens in principe voor ons eigen dossier. Wij delen aanvullende gegevens niet met de opdrachtgever. In verband met onze certificeringen vindt er elk (half) jaar een audit plaats bij ons op kantoor. Het kan voorkomen dat een auditor jouw dossier inziet.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt en tot 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Indien je hebt aangegeven dat je wilt worden opgenomen in ons bestand van kandidaten, dan bewaren wij jouw gegevens 1 jaar zodat we je kunnen benaderen voor opdrachten of vacatures. Na deze periode vragen wij je opnieuw om toestemming om je gegevens nog een jaar te bewaren of wij anonimiseren jouw gegevens.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

 • Je hebt het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerkingen waarvoor jij jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.

Wij wijzen jou er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij jou graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op via e-mail: privacy@bluetrail.nl.

Wij wijzen jou er ook op dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens als medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) noodzakelijk is om jou te kunnen aanbieden bij mogelijke opdrachtgevers en om aan een eventuele inzet uitvoering te kunnen geven. Als jij deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij jou niet aanbieden of inzetten bij mogelijke opdrachtgevers.

Het inzien, aanpassen en verwijderen van jouw persoonsgegevens kan je in veel gevallen doen via jouw eigen persoonlijke account waarmee je toegang hebt tot een groot deel van jouw geregistreerde persoonsgegevens. Via de website kan je zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw profiel of jouw accountgegevens.

Voor persoonsgegevens die je zelf niet kan aanpassen en voor het uitoefenen van de overige rechten kan je contact opnemen via e-mail: privacy@bluetrail.nl. Zakelijke relaties kunnen ook contact opnemen met hun eigen contactpersoon bij ons.

Wij zullen alle verzoeken binnen een redelijke termijn behandelen en in elk geval binnen één maand informeren naar aanleiding van jouw verzoek.

Geen cookies?
Je kan zelf kiezen welke cookies wij in jouw geval mogen gebruiken. Voor het gebruik van functionele cookies vragen wij altijd om jouw toestemming. In jouw browserinstellingen kan je toestemming intrekken of cookies blokkeren. Wij maken gebruik van Google Analytics en dat we dit hebben wij volledig privacyvriendelijk ingesteld volgens de AVG.

Vragen
Bij vragen kan er contact met ons opgenomen worden via het contactformulier op onze website of via
e-mail: privacy@bluetrail.nl. Ook zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)172 722 618.

Datum
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. BlueTrail heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij je aan deze regelmatig te raadplegen.

Swoosh-CTA

Follow the BlueTrail

Ontdek de weg
naar Innovatie
met BlueTrail

Wij verbinden talentvolle professionals met uitdagende projecten bij diverse overheidsinstanties.

Swoosh-headers

Follow our trail