Adviseur/consultant Duurzaam Digitaal Informatiebeheer, Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies

Opslaan 0De provincie Zuid-Holland heeft op het gebied van het informatiebeheer en de bedrijfsvoerings-systemen een versnipperd landschap. Een integrale architectuur(visie) ontbreekt. Er is geen gesloten Plan-Do-Check-Act (PDCA)-besturingscyclus, waardoor aanpassingen en ontwikkelingen veelal op ‘ad hoc’-basis worden uitgevoerd. Daarnaast organiseert de provincie Zuid-Holland zich vanaf 1 maart 2023 langs de lijnen van de diverse Opgaven (Opgave …

Account / Project Medewerker Vastgoed

Zuid-Holland | Overig;Administratief

Opslaan 0Jij bent van een leefbare en bereikbare stad. Want een stad die volop in ontwikkeling is, vraagt om een sterke visie op vastgoed . Door jouw systematische en accurate aanpak weet je verbeteringen te realiseren in het onderhouden van het gemeentelijke vastgoed.Als Accountmedewerker Vastgoedontwikkeling help je mee aan de uitvoering van de (her)ontwikkeling van …

Strategisch Adviseur Financiën Sr.

Friesland | HBO | Advies

Opslaan 0Als strategisch adviseur binnen de afdeling Belastingen, Financiën en Juridische zaken (BFJz) van de gemeente Heerenveen ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management en bestuur op financieel vlak. Je analyseert financiële vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Je vertaalt lokale en landelijke financiële ontwikkelingen naar de situatie in Heerenveen. Je adviseert klanten op hoofdlijnen …

Procesmanager Mobihubs Zwolle, 24 u p/w

Overijssel | HBO | Procesmanagement / Procesontwerp

Opslaan 0De uitdagingenDe Mobiliteit transitie is ingezet. We maken een flinke schaalsprong, bouwen ruim 1000 huizen per jaar en anticiperen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen over asfalt, maar over het handelen vanuit het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en personenvervoer), veiligheid en verhogen van kwaliteit van leven. …

Beleid/projectondersteuner Duurzaamheid

Noord-Brabant | MBO | Beleid

Opslaan 0In het Nederlandse Klimaatakkoord en in de Duurzaamheidsvisie is vastgelegd dat de gemeente Meierijstad in 2050 CO2-neutraal moet zijn, door een combinatie van energiebesparing, duurzame energieopwekking en compensatie van de CO2-uitstoot. We zijn reeds enkele jaren zeer actief met zeer veel verschillende beleidstrajecten en projecten. Om dit alles in goede banen te leiden zijn …

Business Analist DEE

Zuid-Holland | HBO;Universitair | ICT Analyse

Opslaan 0Het programma Digital Excellence for Education (DEE) heeft als doel de digitale dienstverlening aan docenten, studenten en de onderwijsorganisatie te verbeteren. De komende jaren zullen vanuit dit programma de (geprioriteerde) wensen van het onderwijs verder worden gerealiseerd door digitalisering van het onderwijs, waardoor docenttevredenheid wordt verbeterd en ruimte wordt gecreëerd voor duurzame onderwijsinnovaties. In …

Information Security Officer Sr. (2fte)

Noord-Holland | Universitair | ICT Security

Opslaan 0Als Senior Information Security heb je een sterke focus op organisatie, proces en mensen, in combinatie met de technische diepgang van de projecten. Je geeft concreet advies over informatiebeveiliging. Werkzaamheden: Je zorgt voor een succesvolle implementatie van informatiebeveiliging bij de directies, project- en Agile/DevOps teams en hebt een regisserende rol vanuit het programma TBA, …

HR Adviseur (werving & selectie)

Overijssel | HBO | HRM / HR / P&O

Opslaan 0Het zwaartepunt van de opdracht ligt op werving & selectietaken. Wij hebben en verwachten het komende jaar veel vacatures. Die willen wij graag invullen met de juiste mensen. Jij pakt het vacatureproces van A tot Z op. Jouw taken: Je doet de vacature intake met leidinggevenden. Zo breng jij de wensen en behoeften in …

Specialist Verlichting LSD

Noord-Holland | Overig;Advies

Opslaan 0Binnen team Verlichting en Verkeersystemen, vakgroep verlichting zijn wij op zoek naar een ervaren specialist verlichting. De specialist verlichting brengt zijn kennis en ervaring over verlichting, en dan specifiek lichtkunst, stadsilluminatie en decoratieve verlichting (afgekort: LSD) alsmede de Amsterdamse procedures in de verschillende klussen, grootschalige onderhoudsprojecten en civiele projecten in. Het gaat daarbij over …

Ontwerper Openbare Ruimte Mr.

Noord-Holland | HBO | Overig;Advies

Opslaan 0Als Ontwerper Openbare Ruimte houd je je bezig met ontwerpen voor de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp inclusief de afstemming op alle relevante disciplines.Voor team Zuidoost/Weesp zoeken we een landschapsarchitect/ openbare ruimte ontwerper met ontwerpervaring in Amsterdam. We zijn op zoek naar tijdelijke inzet in verband met grote ontwikkelopgave. …

Adviseur Externe Inhuur 32-36 u p/w

Zuid-Holland | Geen | Advies;HRM / HR / P&O

Opslaan 1Jij bent van snel schakelen, met aandacht voor de interne opdrachtgever én voor duurzame samenwerkingen met leveranciers. Samen met collega’s ga je de strijd aan met de huidige arbeidsmarkt, welke gebukt gaat onder grote spanningen. Hoe werken we snel en efficiënt? Op welke wijze kan je het beste de vraag formuleren? Een mooie mix van …

Adviseur Informatiebeheer

Noord-Holland | HBO | Advies

Opslaan 0In het kort: Als Adviseur informatiebeheer adviseer je over complexe vraagstukken met betrekking tot digitaal informatiebeheer. Je primaire taak is ervoor zorgen dat onze informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Zo help je onze informatiehuishouding op orde te houden voor een echt optimale dienstverlening aan alle Amsterdammers. Je werkt vanuit een team van informatiebeheer …

Managementassistent 32-36 u p/w

Utrecht | MBO | Secretarieel

Opslaan 0Krijg jij er een kick van om 10 dingen tegelijk te doen en bemoei jij je naast de uitvoer van secretariële taken ook graag met sommige facilitaire zaken? Dan ben jij onze nieuwe managementassistent! Ben jij een ster in organiseren, altijd op zoek naar verbetering en krijg jij energie van het proactief ondersteunen van …

Beleidsmedewerker Externe Dienstverlening 32 u p/w

Noord-Holland | HBO | Beleid;Overig;Advies

Opslaan 0Het KCC (Klantcontactcentrum) is onderdeel van de sector Externe Dienstverlening, en het drukbezochte portaal voor alle inwoners, bedrijven en instellingen, die contact zoeken met de gemeente. Via verschillende kanalen: 14075, social media, of via de website is de gemeente bereikbaar: of het nu om een paspoort of een vergunning gaat, of om een hulpvraag, …

Juridisch Adviseur Privaatrecht 24 u p/w

Gelderland | HBO | Advies;Juridisch

Opslaan 0Het team Algemeen Juridische Zaken (AJZ) is op zoek naar een tijdelijke ervaren juridisch adviseur Privaatrecht binnen het domein Bedrijfsvoering. Je bent een professional die werkzaamheden zelfstandig en proactief kan uitvoeren met goede communicatieve vaardigheden.Het gaat om een brede en afwisselende functie. De gemeenten Druten en Wijchen bundelen sinds 1 januari 2018 hun krachten in …

Consulent Inkomen

Gelderland | HBO | Werk en inkomen

Opslaan 0 Je behandelt aanvragen van inwoners voor een uitkering op grond van de Participatiewet of Ioaw(z) en andere nieuwe inkomen gerelateerde regelingen die Fijnder uitvoert voor de gemeenten Berkelland Oost Gelre en Winterswijk. Je beheert een eigen caseload, inclusief het uitvoeren van tussentijdse onderzoeken en beëindigingen. Je hebt kennis van het verwerkingssysteem Suite voor …

Azure Solution Architect

Zuid-Holland | ICT Architectuur

Opslaan 0We zijn op zoek naar een Azure Solution Architect met ervaring in DevOps automatisering om ons dynamische team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van (cloud)oplossingen, het bouwen en beheren van automation pipelines in Azure maar ook in Ivanti Automation. Je bent ook verantwoordelijk voor het automatiseren …

Identity and Access Management (IAM) Sr.

Zuid-Holland | ICT Management;Procesmanagement / Procesontwerp

Opslaan 0Als ervaren IAM-consultant ga je in gesprek met de managers en teamcoördinatoren van de ruim 40 beheerteams om te komen tot een Role Based Access Control (RBAC) matrix per team. Door middel van interviews en werkbijeenkomsten vraag je uit zodat de gewenste rollen en autorisaties duidelijk worden. Daarbij kies je een coachende en adviserende …

DevOps Engineer, 24-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO | ICT Development

Opslaan 0Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties (KOOP) is een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en …

Beleidsadviseur Wonen 32-36 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Beleid;Advies

Opslaan 0We zijn op zoek naar een tijdelijke collega met passie voor wonen die Tilburg laat groeien, bloeien en bruisen. Ben jij analytisch, goed in samenwerken en resultaatgericht? Wil je je met je hoofd, hart en handen inzetten voor de stad Tilburg? Dan ontvangen wij graag je reactie! Wat ga je doen? Een passende woning …

Teamleider

Gelderland | HBO | ICT Scrum / Agile;Management / Leidinggevend

Opslaan 0Taken:  Uitdragen van een visie/missie aan de SAFe / Agile-teams die in lijn ligt met de visie/missie van de organisatie. Faciliteren van SAFe / Agile-teams in het zelforganiserend vermogen om te komen tot de optimale samenstelling van kennis en vaardigheden. SAFe / Agile-teams faciliteren en voorzien van middelen. Verwijderen van belemmeringen (impediments) die buiten …

Coördinator Planning & Control cyclus

Utrecht | Universitair | Overig

Opslaan 0Je werkt bij de afdeling Financiën van het organisatieonderdeel Financiën, Inkoop en Juridische Zaken (FIJ). FIJ is een bedrijfsvoering onderdeel die het bestuur, de directie en organisatie voorziet van ondersteuning en advies. Daarnaast is FIJ ook verantwoordelijk voor strategisch beleid, kaderstelling en de functionele aansturing op het gebied van financiën, inkoop en juridische zaken. …

BI Specialist

Noord-Holland | HBO | ICT Business Intelligence

Opslaan 0Het team BI & Analytics (afdeling IT) is op zoek naar een ervaren BI specialist met Power BI reporting ervaring.IT is een key asset in de strategische koers van Port of Amsterdam. De missie van de IT-afdeling is om te voorzien in vernieuwende en strategische oplossingen. Bij IT zijn zowel de IT-taken, de informatiemanagementtaken …

Ondersteuning Veiligheidsberaad en RCDV 16 u p/w

Gelderland | HBO | Secretarieel

Opslaan 0Waar ga je werken: NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van NIPV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.  Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten):  Voor de …

Leren & Ontwikkelen Adviseur

Noord-Holland | Advies

Opslaan 0Als Adviseur Leren en Ontwikkelen adviseer je over leervragen van directies en afdelingen binnen de Gemeente Amsterdam. Vanuit een bepaald expertiseveld heb je een aantal producten/diensten onder je hoede en ga je vanuit verschillende teams op vraagverkenning bij afdelingen en directies over hun leervragen.Op dit moment worden onder andere de volgende expertisevelden onderscheiden: Opgavegericht …

Adviseur Projectbeheersing 32 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Finance / Risk;Advies;Projectmanagement

Opslaan 0In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke …

Procesmanager Huisvesting Culturele Instellingen 20-36 u p/w

Zuid-Holland | Procesmanagement / Procesontwerp;Projectmanagement

Opslaan 0We zijn op zoek naar een stevige procesmanager voor de huisvesting van culturele instellingen. Leiden:Leiden werkt aan een groener, gezonder en duurzamer Leiden en aan een stad met meer betaalbare woningen. De pijlers ‘Internationale kennis’ en ‘Historische cultuur’ bieden een sterke uitgangspositie. De visie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ geeft richting aan de samenwerking tussen …

Projectleider Versterken Overvecht Centrum

Utrecht | Universitair | Projectmanagement;Management / Leidinggevend

Opslaan 0Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling en recreatie. We willen daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen verschillende – soms schijnbaar tegenstrijdige – doelen realiseren: wonen, werken, reizen, verbeteren luchtkwaliteit, vergroenen, uitvoeren energietransitie, etc. We doen …

Projectmedewerker Gebieds- en Projectontwikkeling (2fte)

Overijssel | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Je werkt als projectmedewerker voor de afdeling gebieds- en projectontwikkeling. Hierbij wordt projectmatig aan projecten in de hele stad gewerkt, maar je zal in eerste instantie veel in de binnenstad actief zijn. Je gaat werken aan de uitvoering van projecten van ons Actieplan Binnenstad. Dit doe je samen met binnenstadspartners zoals ondernemers, vastgoed, citymarketing, …

Projectmanager 24-36 u p/w

Noord-Holland | Projectmanagement

Opslaan 0Amsterdam zoekt een project management ondersteuner voor de vakgroepmanager Openbaarheid en Informatiehuishouding. De functie zal bestaan uit werkzaamheden ter ondersteuning van de vakgroepmanager. Hieronder lees je meer informatie over de afdeling Openbaarheid en Informatiehuishouding en de opdracht.De opdrachtgever: afdeling Openbaarheid en informatiehuishouding: Het cluster I-domein is binnen de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de infrastructuur, …