MECM (SCCM) Specialist

Zuid-Holland | Advies & Coaching;Beheer & Support

Opslaan 0Opslaan 0

Projectleider 20 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De Nederlandse overheid heeft in geval van rampen en crises een aantal middelen ter beschikking om de bevolking te alarmeren. Eén van die middelen is NL-Alert.NL-Alert is de landelijke alarmeringsdienst voor crisiscommunicatie. NL-Alert is eigendom van het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s gebruiken NL-Alert …

Bijstandsconsulent

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching;Werk en inkomen

Opslaan 0Het team maatschappij is verantwoordelijk voor het sport-, jeugd-, cultuur-, onderwijs-, welzijns- en sociaal beleid binnen de gemeente Oegstgeest. Ook de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet (Werk en Inkomen) ligt bij het team maatschappij. Werk en Inkomen is onderdeel van team maatschappij en is verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning, participatie …

Projectmanager Sr.

Zuid-Holland | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Vanuit het programma Doorontwikkeling RWO 2021 wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe werkplek welke uitgaat van Windows 10 versie 20H2 (W10R.20H2) en Office 365 Apps. Deze nieuwe versies brengt de nodige verandering met zich mee en wordt bij onze klanten momenteel uitgerold. Voor de uitrol is het programma op zoek naar een ICT-projectmanager …

Beheerder Technische Documentatie

Zuid-Holland | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0KOOP werkt samen met Kadaster, Geonovum en Rijkswaterstaat aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). KOOP ontwikkelt, naast een landelijke voorziening, de Standaard voor Officiële Publicaties (STOP). Dit doet zij samen met Geonovum die onder andere verantwoordelijk is voor de Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten en de standaard voor de Omgevingswet. De basis van de Standaard is opgeleverd …

Planning en Control Adviseur

Zuid-Holland | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0Het cluster financiën is in een groeiproces. Als planning- en control specialist annex financieel adviseur annex business controller krijg je met alle aspecten van de Planning- en Control cyclus te maken: Je ondersteunt bij het opstellen van jaarplannen zowel in de verticale stuurlijnen als in de horizontale stuurlijnen. Daarbij analyseer en bewaak je de …

Adviseur WKB, 16 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching;Techniek

Opslaan 0De Wkb heeft met name wijzigingen in onze bouwtaken tot gevolg. Binnen het team ontbreekt het aan capaciteit en kennis om dit traject op te pakken. Er is inmiddels een soort stappenplan gemaakt voor de invoering van de Wkb. Op dit moment is er grote behoefte aan een adviseur die in samenwerking met de …

Testspecialist

Utrecht | MBO | Testing

Opslaan 0Het Productiehuis is een samenwerkingsverband van de dienst ICT en IM van de Nationale Politie. In een zevental Productielijnen wordt informatievoorziening voor de politie ontwikkeld, geleverd en beheerd. Binnen de Productielijn Opsporing is plek voor een nieuwe testspecialist.  De testspecialist wordt gezocht voor team TOP, deel van het cluster Forensische Opsporing en Verhoorregistratie (hierna te noemen FOV). In …

Java Developer Sr. (2fte)

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Het Productiehuis is een samenwerkingsverband van de dienst ICT en IM van de Nationale Politie. In een zevental Productielijnen wordt informatievoorziening voor de politie ontwikkeld, geleverd en beheerd. Binnen de Productielijn Opsporing is plek voor een nieuwe testspecialist.  De Java ontwikkelaars wordt gezocht voor team TOP, deel van het cluster Forensische Opsporing en Verhoorregistratie (hierna te noemen FOV). In …

Afdelingshoofd Procesautomatisering

Noord-Holland | Universitair | Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0Binnen de directie Informatievoorziening (IV) zijn we op zoek naar een interim hoofd procesautomatisering (PA). De afdeling PA heeft te maken met achterstallig onderhoud en heeft de uitdagende opgave om dit achterstallig onderhoud weg te werken en tegelijkertijd de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Daarnaast is de gehele directie IV in ontwikkeling en …

Procesbegeleider Verbeterkansen VE Toeleiding, 16 u p/w

Utrecht | Universitair | Procesmanagement & Procesontwerp;Verandermanagement

Opslaan 0We werken met veel collega’s samen om ervoor te zorgen dat kinderen in de stad, voor wie dat nodig is, toegang krijgen tot Voorschoolse Educatie. Binnen de JGZ zijn dat de toeleiders die ervoor zorgen dat de kinderen geplaatst worden en die gezinnen ondersteunen bij de aanmelding. De artsen en de verpleegkundigen van de …

Jurist, Sr. 24 -36 u p/w

Noord-Holland | Universitair | Juridisch

Opslaan 0De senior jurist werkt als senior juridisch adviseur aan grootstedelijke projecten en complexe gronduitgifte- en erfpachtzaken.De jurist moet direct inzetbaar zijn op complexe juridische dossiers binnen het werkveld van Grond en ontwikkeling. De jurist levert zelfstandig advies en expertise in de gebiedsontwikkeling in samenhang met financieel economische en vastgoed aspecten en erfpacht. De jurist …

Medewerker Frontoffice Publiekszaken, 24 u p/w

Friesland | MBO;HBO | Administratie & Financieel

Opslaan 0Als medewerker frontoffice ben je hét eerste aanspreekpunt aan de receptie/balie/telefoon voor inwoners en externe bezoekers. Als visitekaartje van organisatie sta je mensen vriendelijk te woord. De digitalisering speelt een belangrijke rol in onze organisatie, zo ook in deze functie. We verwachten van jou dat je digitaal vaardig bent. Je schrikt niet terug van …

Projectmanager Openbare Ruimte (detavast)

Noord-Holland | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Voor de afdeling Projecten en Advies Buitenruimte zijn wij op zoek naar 2 Projectmanagers Openbare Ruimte. De Projectmanager opereert vanuit het team Projectmanagement en Verkeer. Daarnaast kan de Projectmanager worden ingezet op projecten voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. De Projectmanager heeft tot taak het realiseren van projecten vanaf de initiatiefase tot en met de …

Contractmanager 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0Het project "Kempenbaan Oost" is een onderdeel van het maatregelenpakket bevordering bereikbaarheid De Run Veldhoven. De aansluiting van de Kempenbaan op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van de Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. De contractmanager …

Projectleider Wkb-informatiestromen gemeenten

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Je gaat aan de slag als Projectleider om de informatiestromen van de Wkb door de gemeentelijke werkprocessen en informatiestromen inzichtelijk te maken, afstemming van deze informatiestromen met de softwareleveranciers en het kenbaar maken van de informatiestromen in te ontwikkelen handreikingen, templates en tools voor gemeenten.De informatie-uitwisseling van de Wkb meldingen en informatieplichten van initiatienemer …

Financieel Adviseur, Sr. 24 u p/w

Flevoland | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0Het team Financiën, Planning & Control en Inkoop is op zeer korte termijn op zoek naar tijdelijke versterking in de persoon van een Senior Financieel adviseur (allround). In deze rol geef je proactief en betrouwbaar advies en ondersteun je bestuur en management; Je speelt een adviserende rol bij de financiële componenten van college- of …

Applicatiebeheerder

Noord-Brabant | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Bij de organisatie leer je als Applicatiebeheerder hoe onze (complexe) applicaties en databases in elkaar zitten en met elkaar samenwerken. Dat is stap 1 maar nog leuker is het dat jij er voor zorgt dat alles 24/7 up en running blijft, altijd werkt en altijd voorzien is van de laatste updates en patches. Daar …

Teamleider Gebiedsteams

Friesland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie;Werk en inkomen

Opslaan 0De veranderopgave in het sociaal domein en de gebiedsteams is groot. We willen zowel voldoende aandacht aan onze professionals als aan de doorontwikkeling van de teams kunnen geven. Daarom kiezen we ervoor om (voorlopig tijdelijk) twee extra teamleiders toe te voegen aan de gebiedsteams. De interim-teamleiders bieden, samen met twee collega teamleiders, ondersteuning aan …

Ecoloog, 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0De afdeling Onderzoek en Advies is het kenniscentrum van het waterschap. Daar is ervaring en kennis aanwezig op het gebied van waterveiligheid, waterketen, watersysteem en energie en duurzaamheid. Vanuit deze afdeling adviseren experts op basis van actuele en hoogwaardige vak,- gebieds- en systeemkennis de organisatie. Opslaan 0