Senior Projectleider verbetering management informatie systeem

Etten Leur

Opslaan 0Probleem/uitdaging: Afgelopen jaren heeft Curio informatie ontplooit om het beheerproces in te richten en te verbeteren, waarbij onderdelen van een managementsysteem zijn ontwikkeld. Dit geeft echter een versnippert beeld (lappendeken). De positionering en organisatie van het corresponderen van interne en externe managementinformatie vragen is suboptimaal belegd (vorming) en ook de kennis, expertise en verantwoordelijkheid …

Medewerker WOZ-BAG

Gelderland

Opslaan 0Over de opdracht: De gemeente Heerde is op zoek naar een parttime medewerker met ruime ervaring op het gebied van WOZ en BAG voor de duur van vier maanden (twee dagen per week). Jouw inzet richt zich primair op het (zelfstandig) uitvoeren van kwaliteitscontroles van WOZ-objectafbakening, het aanvullen en bijhouden van de juiste BAG-koppelingen, …

Senior Projectleider Aanbestedingen

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen / korte beschrijving speelveld: Utrecht groeit, verdicht en verduurzaamt. De stad werkt hard aan de huidige en toekomstige opgaven op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Binnen het organisatieonderdeel Stadsbedrijven is de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) verantwoordelijk voor het (toekomstbestendige) beheer van nieuwe en bestaande activa in …

Adviseur Leren en Ontwikkelen 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies & Coaching;HR

Opslaan 0Als Adviseur Leren & Ontwikkelen bij Delfland lever jij een directe impact op de organisatie. Jij krijgt er energie van om ervoor te zorgen dat mensen zichzelf ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, iedere dag weer!Als Adviseur Leren & Ontwikkelen ben jij medeverantwoordelijk voor het vertalen van de strategische doelen van Delfland …

Informatiespecialist / Adviseur Systems Engineering

Noord-Holland

Opslaan 0Werkzaamheden, wat ga je doen: Je bent bekend met de begrippen SBS, WBS, etc. Je denkt mee in het optimaliseren van deze producten. Relatics beheren. Je krijgt systeemrechten waarbij je (simpele) functionele aanpassingen zal moeten doorgevoerd worden. Ook is het belangrijk omdat je de import functie in Relatics beheerst.Inhoudelijke ondersteuning bieden aan het OM …

Senior Planeconoom voor 16-24 uur per week

Overijssel | HBO;Universitair | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0Je gaat aan de slag bij de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT). RBT is een samenwerkingsverband tussen de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer van het XL Businesspark. Hoofddoel van RBT is het voorzien in de behoefte aan bouwrijpe grond …

Research Support & Projectmanagement 16-24 u p/w

Noord-Brabant | Advies & Coaching;Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Instituut (EAISI) van de Technische Universiteit Eindhoven brengt alle AI activiteiten van de TU/e samen. Toponderzoekers van verschillende groepen, studententeams, en industriële partners werken samen om tot nieuwe, enerverende AI toepassingen te komen, die een positieve impact hebben op de echte wereld. EAISI is in de zomer van 2019 …

Data Analist WPI, Sr

Noord-Holland

Opslaan 0De afdelingen Werk, Participatie en Inkomen, onderdeel van Cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam, bieden dienstverlening voor Amsterdammers met en zonder uitkering met als doel participatie in de samenleving naar maximaal vermogen. Dit kan begeleiding zijn naar een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook begeleiding naar school, vrijwilligerswerk of activiteiten in de buurt. …

Projectleider Realisatie

Groningen | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten …

Medewerker Team Financieel Beheer 24 u p/w

Noord-Holland | Administratie & Financieel

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar een tijdelijke inhuur voor team financieel beheer die direct inzetbaar is en kennis heeft van invordering en debiteurenbeheer. De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht: afhandelen telefoon/ invorderingsmail, financieel beheermail; boeken bankafschriften; betalingsregelingen treffen/bevestigen/monitoren; versturen herinneringen/aanmaningen/dwangbevelen; civiele vorderingen naar deurwaarder; opstellen beschikkingen kwijtschelding; beroepschriften kwijtschelding opstellen; kwijtschelding correcties boeken/voortgang …

Manager Projectbeheersing (2fte)

Groningen | HBO | Advies & Coaching;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Er zijn 300 waterschappers die werken voor Noorderzijlvest. Samen zorgen zij ervoor dat de 383.000 inwoners in het beheergebied veilig kunnen leven met water, kunnen genieten van schoon water, voorzien zijn van voldoende water in elk seizoen en erop kunnen vertrouwen dat hun afvalwater wordt gezuiverd. Het beheergebied beslaat een groot deel van de …

Adviseur strategische kwaliteitsborging onderhoudsprojecten, Sr.

Noord-Holland

Opslaan 0Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. WerkzaamhedenWij zijn op zoek naar een persoon die als opdrachtgever namens de budgethouder voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot …

Trainee Casemanager Jeugd en Gezin

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen: Jij gaat aan het werk voor de jeugdige inwoners van de gemeente Woerden! Als casemanager pak je ondersteuningsvragen van kinderen, jongeren en hun ouders op. Je gaat met hen in gesprek om te beoordelen wat zij nodig hebben om weer verder te kunnen. Daarna neem je een besluit over de …

Casemanager Jeugd en Gezin

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen? Binnen het Jeugd- en Gezinsteam heeft de piket een belangrijke rol. Hier komen alle aanvragen, telefoontjes en andere berichten binnen. Door de piket worden ook de zorgmeldingen opgepakt, die via Veilig Thuis bij ons binnenkomen. Onze piket is met vier collega’s een klein subteam binnen het Jeugd- en Gezinsteam, dat …

Consulent Vroegsignalering Schulden

Utrecht

Opslaan 0Wat ga je doen: De nadruk ligt bij vroegsignalering op een outreachende aanpak. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Hierbij is het signaal van betalingsachterstanden het vertrekpunt. We willen inwoners die zelf niet zo gemakkelijk aankloppen bij WoerdenWijzer, toch bereiken. De consulenten werken op onaangekondigd en outreachend basis om de …

Projectleider integrale opgave infrastructuur

Noord-Holland

Opslaan 0Adviseur/projectleider Werkzaamheden: Wij zoeken een projectleider voor het uitvoeren van een verkenning van de integrale opgave voor Landelijk Noord op het gebied van infrastructuur. Het onderzoek moet resulteren in een integraal voorstel hoe de openbare ruimte en infrastructuur in landelijk noord aangepakt kan worden. De openbare ruimte en infrastructuur in het landelijk gebied functioneert …

Processpecialist

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0Wat ga je doen: Je analyseert, ontwerpt, valideert en test werkprocessen/-instructies alsook risicobeheersmaatregelen;Legt alle output centraal vast in de procestool MAVIM alsmede de publicatie;Organiseert en regisseert alle noodzakelijke input-, validatie- en testsessies;Ondersteunt de programma-manager in projectmatige werkzaamheden zoals projectplanning en documenteren;Begeleidt medewerkers bij de implementatie van veranderingen;Assisteert de programma-manager binnen het domein van stakeholdersmanagement/governance …

Senior communicatieadviseur/ strateeg voor 16 uur per week

Noord-Holland | Universitair

Opslaan 0Openbaarheid is een recht van de burger, niet een gunst aan de Amsterdammer. Het uitgangspunt 'open, tenzij' moet leidend zijn in de hele organisatie. Deze bestuurlijke ambitie is opgenomen in onder andere het coalitieakkoord van het college van B&W. Daarnaast vervangt binnenkort het wetsvoorstel open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Om …

Projectmanager Aanbesteding klantvolgsysteem 16-24 u p/w

Gelderland | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Het betreft een klantvolgsysteem ten behoeve van de Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (MO/OGGz) in de gemeente Arnhem.Eigenaar van het systeem is VGGM; financier en gegevenseigenaar is de gemeente Arnhem. Gegevens worden aangeleverd door ca 15 externe partijen, obv rol en daarbij behorende autorisatie. Financiering externe partijen op basis van in het systeem …

Full Stack Flutter / Go Ontwikkelaar Kubernetes 18-36 u p/w

Utrecht;Zuid-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common …