Inkomensconsulent; Consulent Sociaal Domein A, 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO | Werk en inkomen

Opslaan 0Als inkomensconsulent beoordeel je het recht op bijstand (levensonderhoud en bijzondere bijstand) op grond van de Participatiewet en het verzamelen van relevante gegevens voor deze beoordeling. Je voert (intake)gesprekken en verricht huisbezoeken om recht op bijstand vast te stellen. Dit doe je door betrokken te zijn bij jouw cliënten en alert te zijn op …

Safety Manager Trambaan, 16-24 u p/w

Utrecht | HBO;Universitair

Opslaan 0In het team Trambedrijf Projectmanagement voeren professionals OV-projecten uit waarbij bijvoorbeeld traminfrastructuur vernieuwd wordt of een nieuwe busstalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectmanagers en -medewerkers samen werken aan het tijdig realiseren van projecten. De projecten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context. Specifiek word je …

Toezichthouder Civiel

Gelderland | MBO | Techniek;Toezicht

Opslaan 0 Je toetst in de voorbereidingsfase het bestek of werkomschrijving op de praktische uitvoerbaarheid ; Je houdt toezicht op het correct uitvoeren van het uitvoeringscontract van civieltechnische projecten door aannemers en nutsbedrijven; Je staat de directievoerder UAV bij in de uitvoering van zijn taken; Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; Je …

Development Engineer

Overijssel | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als development engineer, ben je een super gemotiveerde, seniore (full stack) alleskunner en ga je aan de slag voor het Justitie Informatie Punt (JIP). Je hebt een stevige technische achtergrond en een ruime ervaring als het gaat om web- en restservices, gebouwd in JavaEE die draaien op Oracle Weblogic. Angular front-end werkzaamheden pak jij …

Privacy-/Civiel Jurist

Utrecht | Universitair | Juridisch

Opslaan 0De infobox Crimineel & Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de FIOD, de Douane, het OM, de Politie en de FIU-Nederland gericht op de aanpak van de georganiseerde misdaad, fraude en misbruik van financiële (overheids)regelingen. In 2015 zijn ook de opsporingsdiensten van SZW, de NVWA en de ILT toegetreden, in 2018 …

Functioneel Beheerder

Noord-Holland | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Resultaatgebied 1: Beheer van informatiesystemen Richt de te beheren informatiesystemen in (functionele eisen/parameters, autorisatiematrix, codestelsels) Specificeert, prioriteert, verifieert en valideert (functionele) wensen en eisen en vertaalt deze naar efficiënte informatiesystemen Stemt deze functionele eisen af met de business analist van de informatie processen Maakt en bewaakt afspraken, instructies en procedures m.b.t. gebruik en beheerprocessen …

Scripter, Sr.

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Binnen de organisatie is een op Citrix en Ivanti Workspace gebaseerde, “desktopomgeving” geïmplementeerd. Deze omgeving vormt de kern van de digitale werkomgeving voor de medewerkers van de organisatie en voorziet in het aanbieden van (deels gevirtualiseerde) applicaties en (voor specifieke toepassingen) een virtuele desktop. Deze omgeving bestaat uit virtuele servers op ruim 50 fysieke …

Projectleider Techniek binnen Energietransitie, 24-36 u p/w

Zuid-Holland | Universitair | Techniek

Opslaan 0Je gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoals …

Adviseur Omgevingsveiligheid, Sr. 16 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De medewerker wordt ingezet voor het adviseren over omgevingsveiligheid in relatie tot de Wro en Wabo. Daarnaast werkt de medewerker als projectleider/lid aan projecten gerelateerd aan Omgevingsveiligheid. Ook databeheer zoals het invoeren/actualiseren van informatie over activiteiten met gevaarlijke stoffen behoort tot de werkzaamheden. We zijn opzoek naar iemand die blijft kijken naar de mogelijkheden …

Projectleider Kunst & Cultuur

Noord-Holland | Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0 Voert regie op- en begeleidt kunst in de openbare ruimte processen (voornamelijk procesbegeleiding in initiatieffase), onderhoudt contact met initiatiefnemers, omwonenden, andere belanghebbenden en schakelt met het dagelijks bestuur; Werkt aan een constructieve relatie met de Adviescommissie voor de Kunst (ACK) Zuid en draagt bij aan een goede, inhoudelijke positionering van de ACK; Voert …

Projectleider Peilbesluiten

Groningen | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Door het bestuur van NZV is afgesproken dat het huis op orde moet worden gebracht voor wat betreft onze eigendommen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de juridische situatie. In de Onderhoudslegger staat van de waterstaatswerken en afvalwaterketeninfrastructuur aangegeven hoe de onderhoudsplicht eruit ziet en geregeld is. Dat betreffen bouwwerken, kunstwerken, keringen en oeververdedigingen. Van …

GIS Specialist

Overijssel | HBO

Opslaan 0De organisatie wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedienen wij de functies (zoals landbouw en natuur) in een gebied zo optimaal mogelijk. Het klimaat verandert. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen die water goed afvoeren in natte …

Development Engineer

Overijssel | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als Developer ben je lid van één van de scrum-teams. Je bent verantwoordelijk voor zowel het opstellen van de user stories als het vertalen daarvan naar technische oplossingen die binnen de architectuur passen. Je vervaardigt de programmatuur, waarbij het draait om het ontwerpen, coderen en samenstellen van een product dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen. …

Communicatieadviseur

Utrecht | HBO | Communicatie

Opslaan 0Wij zoeken een enthousiaste Communicatieadviseur, die het leuk vindt om aan de slag te gaan met de communicatie van en voor het programma Hart van de Heuvelrug en de gebiedsontwikkeling Vliegbasis Soesterberg. Je gaat onderdeel uitmaken van een enthousiast en bevlogen programma-en projectteam dat zich inzet voor de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van …

Verbinder Asbest-Zon, gem. 24 u p/w

Overijssel | Geen

Opslaan 0Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de organisatie. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op …

Adviseur Informatiebeveiliging bij de IBD Sr. 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0De IBD ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De IBD ondersteunt hen bij preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Daarnaast adviseert de IBD over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Op het gebied van privacy richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten …

Omgevingsmanager, 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Infrastructuur

Opslaan 0De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de organisatie de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het …

Test Engineer

Overijssel | HBO | Testing

Opslaan 0Als Testengineer draag je bij aan de sprintmatige voortbrenging voor onze applicatie Injus. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van "Definition of Done". Je draagt bij aan nieuwe releases en het onderhoud van de applicaties. Als test-engineer draag je bij aan het opstellen …

Adviseur Geluid – Verkeersgeluid, Sr. 20 u p/w

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Voor de Unit Omgevingskwaliteit bij de organisatie zijn wij op zoek naar een senior adviseur geluid (industrielawaai) die breed inzetbaar is. De adviseur is lid van het team Geluid, dat bestaat uit adviseurs op het gebied van Industrielawaai en Verkeerslawaai. Het team voert taken uit ten aanzien van saneringen van woningen op het gebied …

Adviseur Geluid – Industrielawaai, Sr. 16 u p/w

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Voor de Unit Omgevingskwaliteit bij de organisatie zijn wij op zoek naar een senior adviseur geluid (industrielawaai) die breed inzetbaar is. De adviseur is lid van het team Geluid, dat bestaat uit adviseurs op het gebied van Industrielawaai en Verkeerslawaai. Het team voert taken uit ten aanzien van saneringen van woningen op het gebied …