Product Owner

Voor de sturing op de realisatie en begeleiding van de dienstverleningsmissie bezwaar is een Product Owner nodig. De Product Owner moet de Epics die in concept gereed zijn verder uitwerken en voor de realisatie daarvan een plan van aanpak (PVA) opstellen. Na goedkeuring door de opdrachtgever moet dit PVA worden gerealiseerd met als doel het verder optimaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de ondersteuning van het bezwaarproces. 
 
 Achtergrond Opdracht

De Belastingdienst heeft besloten tot een transformatie van de dienstverlening. Voor de realisatie daarvan wordt onder andere gekozen voor de vorm van dienstverleningsmissies. De basis hiervoor is een klantreis, waarvan de uitkomsten worden vertaald naar een missiecanvas en een aantal te realiseren epics. Het te vormen team zal hier in principe dedicated mee aan de slag gaan, waarbij de complexiteit zit in het multidisciplinaire karakter, bezetting vanuit meerdere dienstonderdelen en ketens, en het feit dat dit in samenhang met het bestaande portfolio gerealiseerd moet worden. Door deze missie te volbrengen is de dienstverlening aan burgers (en bedrijven) verder verbeterd en zal er minder een beroep gedaan moeten worden op het doenvermogen van burgers (en bedrijven).

Organisatorische context en cultuur

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Product Owner SAFe:
  • Je hebt ervaring met Agile leidinggeven.
  • Je hebt kennis van faciliterend coachend leiderschap.
  • Je beschikt over WO niveau met een voor het werk relevante richting.
 • Projectmanagement I(V):
  • Je beschikt over de certificaten Agile Scrum Foundation en Prince 2 Practitioner.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met dienstverlening door een overheidsorganisatie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Product Owner.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Projectmanager.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt kennis (van de processen) van de Belastingdienst.
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen en bent in staat overeind te blijven in een complexe overheidsorganisatie in beweging.
 • Je weet te schakelen op verschillende niveaus.
Competenties:

 • Samenwerken.
 • Netwerken.
 • Organisatiesensitief.
 • Resultaatgericht.
 • Verbinder.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-05025
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 15 september 2022
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: week van 29 augustus 2022
Sluitingsdatum: donderdag 18 augustus 2022 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.