Product Owner/Business Analist 32-40 u p/w

Gelderland | Geen | ICT Analyse;ICT Scrum / Agile

Opslaan 0Ten behoeve van 1 of meer scrum teams zoeken wij een product owner die ervaring heeft met Service Oriented architecture en een achtergrond heeft als informatie- of business analist. Je wordt product owner van een scrum team die zich bezig houdt met de modernisering van het IT-landschap. Het betreft een voornamelijk technische migratie onder …

Coördinator 32-36 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0In de rol van Coördinator ben je de rechterhand van de Teammanager Post en Informatiebeheer. Deze rol is tweeledig, het is organisatorisch, maar ook zeker inhoudelijk. Het organisatorische deel richt zich op het regelen van de bezetting van een viertal postkamers, om het reguleren van poststromen bij organisatorische veranderingen, en om het inplannen en …

Vergunningverlener WABO

Gelderland | Administratief

Opslaan 0Als casemanager WABO ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van omgevingsvergunningen, zowel de reguliere als de uitgebreide procedure. Je toetst de aanvragen aan het bestemmingsplan en beoordeelt of een afwijking van het bestemmingsplan gegeven kan worden. Daarbij vraag je de relevante planologische, milieukundige, bouwkundige en juridische adviezen van collega’s en externe adviseurs zoals de …

Projectadviseur evaluatie Dienjaar Defensie, 8-38 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Advies;Projectmanagement

Opslaan 0De werkzaamheden worden verricht binnen het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) van de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) ressorterend onder Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Het DC PL heeft tot doel invulling te geven aan het deel procesmodelhouderschap over de aandachtsgebieden in-, door- en uitstroomaangelegenheden, personele gereed stelling, opleiding & training en reservistenaangelegenheden. Tevens heeft DC …

Adviseur Belastingen Sr. 24-36 u p/w

Gelderland | Geen | Finance / Risk;Advies

Opslaan 0De gemeente Heerde is op zoek naar een enthousiaste en deskundige Senior Adviseur Belastingen om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de gemeente op het gebied van belastingen en het optimaliseren van het belastingbeleid. Als Senior Adviseur Belastingen ben met name verantwoordelijk voor het opstellen van …

Manager Stadsdeel Centrum

Noord-Holland | Advies;Management / Leidinggevend;Verandermanagement

Opslaan 0Voor dit werk heb je ruime leidinggevende werkervaring en minimaal academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van milieukunde, , bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Daarnaast is werkervaring in een maatschappelijke, bestuurlijke en politieke omgeving een pre. Je hebt ervaring met het aansturen van managers . Omdat je actief een relevant relatienetwerk en netwerkbestand onderhoudt …

Projectleider 16 u p/w

Noord-Brabant | Geen | Overig;Projectmanagement

Opslaan 0In Etten-Leur zijn wij volop aan de slag met de ontwikkelingen zoals beschreven in onze Omgevingsvisie. Hierbij horen veel ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en revitalisering van bedrijventerreinen. Om alle ambities waar te maken en plannen te realiseren zijn we op zoek naar een extra projectleider. Wij vragen een Projectleider voor 2 dagen in de …

Technisch Consultant Netwerk Service Design team UWV

Noord-Holland | HBO;Universitair | ICT Security;ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Strategic AccountsDe afdeling B2B/Integration/Strategic Accounts (afgekort SA) bedient de allergrootste zakelijke klanten van KPN. Grote organisaties als de NS, Rijkswaterstaat, ABN Amro en UWV, die op veel vlakken enorme maatschappelijke impact in Nederland hebben. Samen met ongeveer 250 collega’s vinden we oplossingen die onze klanten helpen en daarmee Nederland vooruit brengen. We blijven altijd …

Test Analist

Utrecht | HBO;Universitair | ICT Analyse;ICT Testing / Testcoördinatie / Testmanagement

Opslaan 0Voor de Productielijn Bedrijfsvoering, cluster Kennis- en Informatievoorzieningen Politie zijn we op zoek naar een vakbekwame en breed georiënteerde Test Analist. Wij ondersteunen de Nationale Politie met innovatieve software oplossingen om binnen de organisatie effectief samen te werken. Hierbij kan je denken aan het (vernieuwde) intranet van de politie of een app voor de collega’s …

Medewerker Communicatie 20 u p/w

Noord-Brabant | Geen | Marketing / Communicatie

Opslaan 0We leven in het informatietijdperk. Data is overal en alles is data. We willen verbonden zijn en we willen dat dingen sneller werken en dat onze informatie veilig is. De toekomst van onze informatiemaatschappij wordt gedreven door exponentiële technologieën op het gebied van computers, communicatie en detectie. Deze trend zal zich voortzetten en zal …

Projectleider Hinderradar 16u p/w

Zuid-Holland | ICT Implementatie / Migratie;Projectmanagement

Opslaan 0Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) is volop in beweging! Vanwege het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een Projectleider voor het beheer en de doorontwikkeling van de Hinderradar. Wie is ZHB? Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den …

Medewerker APV & Bijzondere Wetten

Overijssel | HBO | Administratief

Opslaan 0Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie van twee gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartners ondersteunen. Om maatschappelijke effecten te bereiken werken wij volgens de principes van doelsturing, project- en procesmanagement en programmamanagement.Wij …

Medewerker Informatievoorziening Sr. 16 u p/w

Noord-Brabant | Administratief

Opslaan 0Hoe ziet jouw dag er uit? Je komt te werken in een hardwerkend, collegiaal team van 7 IV collega’s die zich bezighouden met het beheer van gegevens/basisregistraties, het beheer van generieke applicaties en het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van informatie en informatiebestanden. Jij gaat je met het laatste bezighouden.Je wordt het aanspreekpunt en …

Adviseur Tactisch Beleid Watersystemen

Zuid-Holland | HBO | Beleid;Advies

Opslaan 0De afdeling Regie en Assetmanagement is een primair ondersteunende afdeling en verantwoordelijk voor de advisering over het behalen van doelen, meerjarige programmering van maatregelen en de bijbehorende (financiële) sturing en voortgangsrapportage, ook planvorming is belegd op deze afdeling. Binnen de afdeling kennen we vier functionele teams: Watersystemen, Wegen, Waterveiligheid en Waterketen, waarbij het team …

Opgavemanager Hersteloperatie gemeenten en verbinden schuldendomein

Zuid-Holland | Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed …

Testspecialist/Functioneel Tester

Noord-Holland | ICT Testing / Testcoördinatie / Testmanagement

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar een test specialist met ervaring of sterke affiniteit in het luchtvaartdomein. Daarbij is er een grote voorkeur voor die specialist met kennis van luchtverkeersleidingssystemen. Als tester ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van testen van dit uiterst veiligheid kritische systeem. Samen met de systeemspecialisten, technisch product engineers …

Projectsecretaris Versnelling Woningbouw 24 u p/w

Noord-Holland | Universitair | PMO Project Management Office

Opslaan 0Samenwerking Bouwen en Wonen in de MRAEr wordt al jaren regionaal samengewerkt binnen de MRA om het woningtekort aan te pakken, de betaalbaarheid te agenderen en verbeteren, en te werken aan gezamenlijk inzicht en kennisdeling over wonen en bouwen. De samenwerking op het gebied van Bouwen en Wonen wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit het …

Content Specialist

Gelderland | HBO;Universitair | Marketing / Communicatie

Opslaan 0We zoeken een content specialist met ervaring op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg bij voorkeur NIPV. Daarnaast heeft de persoon een bewezen staat van dienst als social media manager: de persoon heeft ervaring met zowel het opstellen als implementeren van kanaalstrategieën en het maken en implementeren van nieuwe formats bij uitvoeringsorganisaties van de …

Programmasecretaris/ Adviseur Jr. 32-36 u p/w

Gelderland | HBO | PMO Project Management Office;Secretarieel;Advies

Opslaan 0Waar ga je werken: NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van NIPV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.  Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten):  Als programmasecretaris …

Toetser en Vergunningverlener Wet Natuurbescherming 2fte 32 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Administratief

Opslaan 0De Omgevingsdienst Haaglanden voert in opdracht van de provincie Zuid-Holland de vergunningverlening Wet Natuurbescherming (Wnb) uit. Voor de komende periode is er in het team Groen van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening behoefte om menskracht extern in te huren voor het afhandelen van die aanvragen voor een ontheffing soortenbescherming. Voor de uitvoering van de …

Specialist Maatschappelijke Ontwikkeling 32-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Medisch / Zorg;Overig

Opslaan 0Jij bent van het oplossen van complexe problematiek. Als specialist maatschappelijke ontwikkeling organiseer jij zorg voor niet-zelfredzame personen die om allerlei redenen niet de normale route naar de reguliere zorg of de maatschappelijke opvang kunnen vinden of uit de keten vallen. Jij past hierin menselijke maat toe en je brengt een zichtbare bijdrage aan …

ICT Specialist Microsoft/VMWare

Zuid-Holland | MBO | ICT Development

Opslaan 0Als ICT Specialist Microsoft / VMware ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en beheren van complexe ICT-infrastructuur ten behoeve van de (technische) infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat Delfland een veilige en efficiënte IT-werkomgeving tot haar beschikking heeft en houdt. Je werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het technisch beheer van onze VMWare, VXRail/Horizon en …

Strategisch Financieel Adviseur Houdbaarheid Wmo 24 u p/w

Zuid-Holland | Finance / Risk

Opslaan 0De strategisch financieel adviseur is verantwoordelijk voor het bieden van: overzicht op de huidige financiële kaders van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor gemeenten toetsing van (voorgenomen) beleidsmaatregelen in de Wmo of aanpalende wetten (oa Zvw, Wlz, Jeugdwet) op financiële houdbaarheid van de Wmo voor gemeenten. strategische advisering over toekomstscenario’s Wmo vanuit het perspectief van …

Programmanager Informatiehuishouding, Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Programmamanagement

Opslaan 0Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het …

Projectleider MKB 32-36 u p/w

Groningen | Projectmanagement

Opslaan 0In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten …

Strategisch Programma Adviseur

Zuid-Holland | Advies

Opslaan 0Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.We zijn een lerend …

Juridisch Adviseur Jr. 28 u p/w

Overijssel | Juridisch

Opslaan 0Als junior juridisch adviseur Ruimtelijk Domein, taakveld handhaving, ben je verantwoordelijk voor (vaak) complexe, afwisselende en integrale projecten in de stedelijke ontwikkeling van Hardenberg.Van het thema bouwen tot aan milieu, van vergunningen tot aan overlast, waarover het juridische vraagstuk ook gaat: als onze Junior Juridisch Adviseur duik je er (eventueel in samenwerking met de …

Change Consultant

Utrecht | HBO;Universitair | Verandermanagement

Opslaan 0We zoeken een veranderkundige consultant met focus op change management, communicatie en kennis van agile werken. Als change consultant help je ketens en lijndirecties in de transformatie naar agile werken voor de IV Voortbrenging van de Belastingdienst, waarbij een strategisch communicatieplan een belangrijke verantwoordelijkheid is. Je gaat aan de slag in een team van …

Projectleider MFA Hoornes 12-20 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Als ervaren Projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de transformatie van de MFA Hoornes tot een dynamisch 'Huis van de wijk' in opdracht van de gemeente Katwijk. Jouw doel is het creëren van leefbare wijken waarin iedereen de mogelijkheid heeft om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dit houdt in dat …

Technisch Projectleider

Zuid-Holland | Projectmanagement;Techniek

Opslaan 0Je gaat werken bij het team Port Engineering Droge Infrastructuur, de technische projectleiders van de afdeling Port Development. Het team levert de technisch inhoudelijke expertise in de projecten van Havenbedrijf Rotterdam. Tweeëndertig gedreven technische professionals die alles weten van weginfrastructuur, spoor, kabels en leidingen, kunstwerken, vastgoed en elektrotechniek. Je bent deel van een multidisciplinair …