ETL Ontwikkelaar (DWH)

Overijssel | HBO | ICT Development

Opslaan 0De ETL ontwikkelaar werkt vanuit een agile omgeving met een team van ontwikkelaars, testers en informatieanalisten aan het BVI Datawarehouse binnen de Productielijn Business Intelligence.Voor dit systeem zijn we op zoek naar een ETL ontwikkelaar die het volgende, in teamverband, moet realiseren: Onderhoud aan het datawarehouse (DWH); Implementeren van nieuwe functionaliteit. DoelstellingWanneer de opdrachten …

Secretarieel Programma Ondersteuner

Gelderland | MBO | PMO Project Management Office;Secretarieel

Opslaan 0Het politie onderwijs is volop in (door-)ontwikkeling. De beroepsopleiding is recent vernieuwd en verdere doorontwikkeling vindt plaats. De Politieacademie heeft nu ook van het Korps Managementteam (KMT) de opdracht gekregen om nieuwe opleidingen voor het Hoger Politie Onderwijs te ontwikkelen en implementeren. Het programma Vernieuwd Onderwijs staat voor zowel de verdere doorontwikkeling van het …

Projectmanager Cloud Migraties

Zuid-Holland | Geen | ICT Implementatie / Migratie;Projectmanagement

Opslaan 0Het Havenbedrijf Rotterdam is de drijfveer achter de vitale infrastructuur van Nederland en de grootste haven van Europa. Onze digitale ambitie is zeer groot: wij willen de slimste haven ter wereld zijn! Wij zien een toekomst waarbij we gebruik maken van de nieuwste technologieën om onze operationele processen zeer flexibel en zeer efficiënt te …

Technisch Projectleider

Zuid-Holland | Geen | ICT Implementatie / Migratie

Opslaan 0De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud …

Procesbegeleider Schuldendomein, 24-32 u p/w

Utrecht;Zuid-Holland | HBO | Advies;Procesmanagement / Procesontwerp

Opslaan 0De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die …

Omgevingsmanager Sr.

Noord-Holland | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Als Omgevingsmanager zorg je dat je goed ingevoerd bent in alle belangen en issues die spelen in een (deel-) gebied met veel projecten in een verschillende fase. Het gaat veelal om gebiedsontwikkeling incl. de herinrichting van de openbare ruimte, grote infrastructurele projecten en maatschappelijk vastgoed.Bereikbaarheid voor auto, fiets en OV zijn belangrijke issues in …

Procescoördinator Invoeringstoets

Utrecht;Zuid-Holland | Procesmanagement / Procesontwerp

Opslaan 0Naar aanleiding van de POK (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag) is de invoeringstoets door het Kabinet toegezegd. De overheid hoort actief te onderzoeken hoe regelingen in de praktijk werken en toegankelijk te zijn als er vragen of onduidelijkheden zijn. De invoeringstoets is een van de maatregelen om hier invulling aan te geven.Doel is dat er kort …

Adviseur Organisatieontwikkeling

Zuid-Holland | Universitair | Advies

Opslaan 0Taken en verantwoordelijkheden Het afronden van de reorganisatie van het NA, waaronder: Het schrijven van een O&F-rapport en aanpalende documenten rond de sturing Zorgdragen voor de communicatie rond de reorganisatie Het doorlopen van het besluitvormings- en medezeggenschapstraject Het – in samenwerking met o.a. de adviseur AVV en met input vanuit de organisatie – schrijven …

Projectleider Direct Duidelijk 24 u p/w

Noord-Brabant | Marketing / Communicatie;Projectmanagement

Opslaan 0Help jij de gemeente Steenbergen om duidelijk te communiceren naar haar inwoners en ondernemers? De gemeente Steenbergen vindt duidelijke taal naar haar inwoners en ondernemers belangrijk. Wanneer inwoners en ondernemers begrijpen wat er van ze gevraagd wordt en wat we als gemeente kunnen betekenen dan draagt dit bij aan prettig wonen en werken in …

Officemanager Bestuursstaf

Zuid-Holland | HBO | Overig;Management / Leidinggevend

Opslaan 0Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen …

Omgevingsmanager ED

Groningen | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Door de behoeften van interne en externe stakeholders in kaart te brengen, zorg je dat de gevolgen van de uitvoering naar wens verlopen. Nadelige gevolgen tackel je bij voorbaat door tijdig te communiceren naar omwonenden en/of uitvoerende partijen. Jij zorgt dat de interactie tussen de verschillende partijen binnen projecten soepel verloopt. Wat nog meer …

Handhavingsjurist, Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Juridisch

Opslaan 0Jij bent van bestuursrecht en handhaving. Rotterdam heeft als doel om voor iedereen een aantrekkelijke en veilige woonstad te realiseren. Jij weet als geen ander hoe je hieraan kunt bijdragen en de gemeente kunt vertegenwoordigen en adviseren. Als er overtredingen zijn, kom jij in actie. Samen met de inspecteur ga jij op zoek naar …

Medewerker RO, Sr.

Gelderland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De ruim 160 medewerkers zetten zich in om het beleid van het gemeentebestuur uit te voeren en om op een klantgerichte wijze de inwoners van Putten te informeren en te begeleiden bij verzoeken. De gemeente Putten ontwikkelt zich tot …

Kwartiermaker Integraal Programmeren

Overijssel | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Jij zorgt voor nieuwe impuls voor het integraal programmeren binnen gemeente Losser. We werken opgavegericht om van betekenis te zijn in een complexe samenleving en voeren projecten uit die waarde toevoegen. Integraal programmeren is daarbij essentieel zodat we toekomstbestendig en wendbaar zijn! Wie zijn wij?Een gemeente met ruim 23.000 inwoners die geografisch gezien erg …

Projectsecretaris PPMO-Frontlijn

Zuid-Holland | HBO | Secretarieel;Projectmanagement

Opslaan 0Jij bent van overzicht bewaren en ondersteunen. Als projectsecretaris ben jij de persoon die zorgt dat projecten en programma’s binnen de gemeente goed en gestructureerd verlopen. Jij bent een belangrijke factor in het goed verlopen van de vele mooie projecten binnen de gemeente! Als projectsecretaris ben je verantwoordelijk voor de administratieve en operationele ondersteuning …

Projectmedewerker PPMO-Frontlijn

Zuid-Holland | MBO | PMO Project Management Office

Opslaan 0Jij bent van meters maken. Geen woorden, maar daden! Dankzij jouw positieve en gedreven houding weten we stappen te zetten in de lopende projecten. Als een spin in een web voer jij diverse taken uit en stel je je op als een onmisbare ondersteunende collega. Als projectmedewerker val je onder een teammanager van de …

Procesmanager, 16 u p/w

Noord-Holland | HBO | Procesmanagement / Procesontwerp

Opslaan 0De Wegener-Sleeswijkbuurt in Geuzenveld heeft te maken met een aanstaande stedelijke vernieuwing in combinatie met een klein aantal woningen die al vernieuwd zijn. Het stadsdeel is met de corporatie Eigen Haard een intensieve samenwerking in de Wegener Sleeswijkbuurt gestart om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Dit door het contact met en tussen …

Netwerkbeheerder Sr.

Zuid-Holland | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Deze Opdracht betreft de inhuur van een Senior Netwerkbeheerder met ruime kennis van en ervaring met complexe en omvangrijke bedrade en draadloze IP netwerken. Ervaring met de implementatie van zero-trust concepten.Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren: Het bewaken en borgen van de goede werking, de beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkvoorzieningen, zowel …

Zorgmakelaar

Overijssel | HBO | Medisch / Zorg;Overig

Opslaan 0 Het op inhoud ondersteunen bij het vinden van passende zorg. Dit voor zowel verwijzers vanuit de gemeenten als GI’s. Het procesmatig kijken naar mogelijkheden ter optimalisatie van de (werk)processen in het geheel van de samenwerking rondom passende zorg Je staat te popelen om met deze opdracht op pad te gaan. Je start met …

UX-designer Dienstverlening, Sr. 24-32 u p/w

Utrecht;Zuid-Holland | HBO | ICT Architectuur;ICT Development

Opslaan 1VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, alle 342 gemeenten in Nederland, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wij ondersteunen gemeenten bij het aangaan van maatschappelijke opgaven en het uitvoering geven aan wettelijke taken. Dit door het ontwikkelen van programma’s en projecten op het gebied van dienstverlening, uitvoering en ICT. Expliciete besluitvorming over …

Propertymanager 16-20 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Je richt je op het planmatig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Denk daarbij o.a. aan het opstellen van een (D)MJOP en het naleven van relevante wet- en regelgeving. Je beoordeelt ontwerpen en controleert kostencalculaties, vraagt offertes aan en geeft opdrachten aan marktpartijen conform inkoopbeleid. Je adviseert de assetmanager en andere clusters binnen de gemeente over …

Projectleider Doorontwikkeling Digitalisering Meidwaan & Soarch, 16-24 u p/w

Friesland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Binnen het cluster Bedriuwsfiering Gebietsteam (BG) en cluster Gebietsteam hebben we de afgelopen periode stevig ingezet op digitaliseren. Inmiddels werken wij volledig digitaal en zaakgericht en maken we slim gebruik van allerhande data. Er zijn nog en aantal wensen over zoals digitale ontsluiting naar inwoners, digitaal ondertekenen, procesoptimalisatie voor schulddienstverlening, slimmere webformulieren en e-herkenning. …

Gebouwbeheerder Technisch Beheer 24 u p/w – detavast

Zuid-Holland | MBO;HBO | Facilitair

Opslaan 0Als Gebouwbeheerder ben je onmisbaar. De continuïteit van het primaire proces is één van je belangrijkste verantwoordelijkheden. Je voert de regie op technisch beheer en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen/gebouwonderdelen. Daarnaast coördineer je de werkzaamheden van onderhoudsfirma’s en leveranciers. Je hebt een passie voor beheer en onderhoud in alle facetten en bent als geen ander in …

Financieel Ondersteuner

Noord-Brabant | Finance / Risk;Administratief

Opslaan 0Als financieel ondersteuner zit je regelmatig aan tafel met de budgetbeheerders. Samen breng je de financiële gevolgen van gemaakt beleid in kaart en volg je de besteding van toegekende budgetten. Daarnaast lever je een grote bijdrage aan de planning & controlproducten, zoals de programmabegroting en de jaarrekening. In samenspraak met de budgetbeheerders, budgethouders en …

Directeur Leefbaarheid 28-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Overig;Advies;Management / Leidinggevend

Opslaan 0De directeur leefbaarheid geeft leiding aan de clusters van het domein leefbaarheid van de gemeente Katwijk. De dagelijkse leiding ligt volledig bij de clustermanagers. De directeur richt zich vooral op de strategische thema’s en op samenwerking met regionale partners. De inhoudelijke focus ligt bij de economische ontwikkeling, de stedelijke gebiedsontwikkeling en de ontsluiting/mobiliteit van …

Kwaliteitsadviseur, Sr. 2fte

Noord-Holland | HBO | Advies

Opslaan 0Als senior kwaliteitsadviseur toets je het werk van minder ervaren inkomensconsulenten. Je bespreekt de gemaakte vergissingen en geeft hen waar mogelijk de tijd om zelf de benodigde correcties te maken.Je draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gemaakte productie afspraken. Terwijl je niet uit het oog verliest dat het jouw primaire opdracht is om …

Servicemanager Ontvangen en Mededelen

Den Haag |

Opslaan 0Burgers, bedrijven en de politiek stellen steeds hogere eisen aan de massale processen van de Belastingdienst. En terecht! Het onderdeel Centrale Administratieve Processen (CAP) is hiervoor verantwoordelijk. We willen deze hoge eisen tijdig realiseren en altijd de juiste gegevens leveren. Een verantwoordelijkheid van formaat, waarover veel partijen een oordeel of mening hebben. Dit ga …

Business Projectleider

Zuid-Holland | Universitair | ICT Business Intelligence

Opslaan 0Jij bent van vernieuwing en ontwikkeling. Als business projectleider draag jij bij aan de vernieuwing van een applicatie die in het hart van onze bedrijfsvoering ligt. Ben jij onze business projectleider die meewerkt aan de vernieuwing van applicaties ten behoeve van vergunningsverlening binnen ons primaire proces? Rotterdam is volop in ontwikkeling, zo ook de …

Solution Architect

Overijssel;Utrecht | HBO | ICT Architectuur

Opslaan 0De Dienst ICT focust zich op het gehele spectrum van ICT-diensten. Met zo’n 1600 medewerkers ondersteunen wij de gehele Nederlandse politie op het gebied van ICT. Onder de Dienst ICT vallen 5 sectoren, Programma, Project- en Interim management, Ontwikkeling, ICT ondersteuning, Meldkamer Diensten Centrum en Levering. Productiehuis is onderdeel van sector Ontwikkeling.  ProductiehuisIedere dag …

Medewerker Inkoop/Financiële Administratie

Overijssel | Finance / Risk;Administratief;Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Je zorgt voor een correcte en efficiënte administratie van onze financiën. Daarnaast zorg je ervoor dat inkoopcontracten worden vastgelegd en borg je deze in AFAS. Tegelijkertijd draag je zorg voor optimalisatie van de financiële en inkoopprocessen en richt je deze in. We zoeken een direct inzetbare administrateur met ervaring in gemeentelijke organisaties en/of omgevingsdienst(en). …