Medewerker Verbijzonderde Interne Controle Jr.

Friesland | HBO | Overig;Administratief

Opslaan 0Het team Concerncontrol is het nieuwste team binnen de organisatie van Smallingerland en is volop aan het bouwen. Collega's met een onafhankelijke functie zoals de CISO, FG en de VIC zijn vertegenwoordigd in dit nieuwe team. Het team wordt aangestuurd door de Concerncontroller. Duik jij graag in processen, zie jij steeds mogelijkheden deze te …

Ondersteunend Medewerker Subsidies

Utrecht | MBO;HBO | Overig;Secretarieel / Receptie / Burgerzaken;Administratief

Opslaan 0Als ondersteunend medewerker subsidies ondersteun je de subsidiebehandelaars bij de rechtmatige en tijdige afhandeling van subsidiedossiers. Concreet betekent dit dat je: De nieuwe subsidiedossiers in behandeling neemt en registreert. De formele toetsing (volledigheid) van nieuwe subsidiedossiers uitvoert. Verplichtingen aanmaakt in het financiële systeem. De verzending van beschikking verzorgt en afgesloten dossiers archiveert. Eisen voor …

BAG Beheerder Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Utrecht | GEO (BAG / BGT)

Opslaan 0Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn wij op zoek naar een BAG-beheerder Wat ga je doen: Aanspreekpunt voor het gegevensbeheer van de BAG binnen en buiten de gemeente; Vragen beantwoorden van collega’s, ketenpartners, inwoners en bedrijven; Verwerken van bronmonumenten vanuit vergunningverlening en toezicht; Advisering over huisnummering aan vergunningverlening; Uitzoeken en verwerken van terugmeldingen; Verwerken …

Omgevingsmanager 28-32 u p/w

Utrecht | Overig;Marketing / Communicatie

Opslaan 0BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units: Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater) Natuurinformatie en Natuurbeheer GBO voor …

Projectleider Omgevingscondities

Utrecht | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units: Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater) Natuurinformatie en Natuurbeheer GBO voor …

Adviseur Energiebesparing

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies

Opslaan 0Omgevingsdienst Midden Holland is op zoek naar een junior Toezichthouder energiebesparing.Door de omgekeerde bewijslast en een stijgende vraag vanuit de gemeenten en provincie naar het uitvoeren van energiecontroles, energieprojecten en met name de omgekeerde bewijslast is de huidige bezetting bij de teams toezicht en handhaving te krap. Om er zeker van te kunnen zijn …

HR-Adviseur 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | HRM / HR / P&O

Opslaan 0Sta je stevig in je schoenen om directie en managers te adviseren over personeelskwesties en organisatieontwikkeling? En heb jij oog voor de drijfveren en belangen van zowel medewerkers als de organisatie? Dan zijn we op zoek naar jou! Als HR-adviseur adviseer je de directie en het management over vraagstukken op het brede vakgebied van …

Business Informatie Analist 32 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | ICT Analyse

Opslaan 0Waternet heeft als strategisch doel om de besluitvorming van de primaire processen data-gedreven te laten plaats vinden. Om dit doel te bereiken worden oa. de assetmanagementprocessen beschreven, ingericht en geïmplementeerd.Voor het goed kunnen uitvoeren van de assetmanagementprocessen is het cruciaal dat de benodigde data(-vereisten) hiervoor eenduidig, consistent, volledig en nauwkeurig worden vastgelegd. Voor deze …

Projectleider Gebiedsprocessen Bodemdaling Sr. 24 u p/w

Noord-Holland | Projectmanagement

Opslaan 0Binnen het team Waterplannen en Projecten zijn we voor het kernteam bodemdaling op zoek naar een senior projectleider voor het (bege)leiden van integrale gebiedsprocessen in voornamelijk veenweidengebieden waar het remmen van bodemdaling en reduceren van broeikasgasemissies een belangrijke opgave is.Voor het (bege)leiden van gebiedsprocessen is behoefte aan een hands-on senior projectleider met een open, …

Teamleider Inzameling

Noord-Holland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 0In de functie teamleider Inzameling werk je bij de afdeling inzameling die verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van de inzameling van verschillende afvalstromen. Inzameling dient zo slim, efficiënt en veilig mogelijk te gebeuren. De afvalstromen dienen op een zo hoogwaardige mogelijke wijze verwerkt te kunnen worden.Als teamleider Inzameling ben je integraal verantwoordelijk voor …

Solution Architect

Zuid-Holland | HBO | ICT Architectuur

Opslaan 0Onze dienstverlening draagt bij aan veilige, gezonde, inspirerende en goed werkende faciliteiten en werkplekken. Voor onze partners, voor elkaar, voor onszelf en voor TNO. Altijd en overal. De ervaring die je hebt als je TNO binnenloopt of bij ons inlogt staat hierin centraal. Wij streven ernaar om een 8+ serviceorganisatie te zijn. Elke dag …

Beleidsadviseur Economie

Gelderland | HBO | Beleid;Advies

Opslaan 0Wat ga je doen: Je vervult een vooruitgeschoven post en je bent in staat sturing te geven aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Je vormt onze visie en agenda op het gebied van lokale economische vraagstukken, waaronder de programmering van een bedrijventerrein. Je signaleert en analyseert (lokaal) ruimtelijk economische vraagstukken en zet deze …

Projectsecretaris Projectmanagementbureau

Zuid-Holland | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Jij bent van overzicht, structuur en beheersbaarheid. Als Projectsecretaris heb jij een helikopterview en ben jij dé rechterhand van de Projectmanager. Jij bent in staat continu het overzicht te bewaren, proactief te handelen en de voortgang te bewaken en rapporteren. Met jouw passie voor en ervaring met projectbeheersing draag jij bij aan het succes …

ICT Systeem Specialist

Noord-Holland | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0De afdeling Information Systems binnen de afdeling S&I/ATMS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van alle ICT & informatie systemen ten behoeve van de operationele luchtverkeersleiding en alle ondersteunende afdelingen binnen LVNL.Het team bestaat uit ruim 30 medewerkers in de functies informatiemanagers en ICT systeem specialisten. We werken met veel externe leveranciers en …

Adviseur contracten en contractbeheer 20-24 u p/w

Overijssel | Advies

Opslaan 0Uitdagende opdracht voor een contractbeheerder voor team corona – onderdeel van GGD TwenteBen jij administratief goed onderlegd en weet je goed orde te houden? Ben je daarnaast proactief en daadkrachtig? Dan ben jij misschien wel de contractbeheerder die wij zoeken. Als contractbeheerder inkoop heb je een verantwoordelijke rol in het beheer van de (inkoop)contracten …

Contractmanager, 24-36 u p/w

Noord-Brabant | HBO | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Tilburg wordt steeds mooier. Het onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte groeit door de uitbreiding van de stad en onze ambitie om de stad groener en klimaatbestendig te maken. We zoeken een enthousiaste contractmanager met kennis van contracten en (civiele) techniek om samen met een fijn team de samenwerking met de markt vorm te geven. …

Portfoliomanager Fysiek Domein

Utrecht | HBO | ICT Scrum / Agile;Management / Leidinggevend

Opslaan 0Ben jij een nieuwgierige en zelf startende portfoliomanager en wil je graag meewerken aan de opgaven van het Fysiek Domein en met name de Omgevingswetketen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet van kracht en de gemeente Utrecht heeft dit in de keten georganiseerd. Het ketenteam wordt …

Gegevensbeheerder Sr.

Noord-Holland | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Directie Afval en Grondstoffen (A&G) staat aan het begin van een digitaliseringsslag. Er zijn allerlei plannen in ontwikkeling die een Gegevensbeheerder nodig maken. Iemand met veel ervaring die het leuk vindt om een onze organisatie te helpen naar een volgend dataniveau te komen. Je wordt onderdeel van een multidisciplinair team binnen het programma “Op …

Adviseur Cybersecurity, Sr.

Zuid-Holland | HBO;Universitair | ICT Security;Advies

Opslaan 0De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en het bedrijfsleven (via het kabinet) en is in 2011 ingesteld door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie. De CSR bestaat uit 18 hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en wetenschap en zet zich op strategisch niveau in …

Programma Controller Opvang Utrecht en Realisatie Sociale Huisvesting

Utrecht | Universitair | Programmamanagement

Opslaan 0Daarnaast is de gemeente Utrecht aanjager voor de realisatie van (tijdelijke) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Hiervoor zijn twee programmateams werkzaam, die onderling nauw samenwerken en vallen onder een gezamenlijke, integrale stuurgroep.   Aanleiding opdracht Gemeenten hebben sinds maart 2022 een rol in het organiseren van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvoor worden gemeenten op verschillende wijzen financieel …

Adviseur Ruimtelijke Ordening, Sr.

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Advies

Opslaan 0We zoeken iemand die: Zelfstandig complexe ruimtelijke vraagstukken kan begeleiden; Deelneemt aan diverse (woningbouw)projecten waarbij je verantwoordelijk bent voor de noodzakelijk te doorlopen juridisch planologische procedure; Vanuit planologische kennis een belangrijke bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van diverse gebiedsvisies en bij complexe gebiedsontwikkelingen; De gemeente kan vertegenwoordigen bij de rechtbank of de Raad …

Linux Engineer / Infrastructuur Ontwikkelaar – 3fte

Utrecht | ICT Beheer / Support / Helpdesk;ICT Development

Opslaan 0Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën.De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op …

Projectleider Kennisdocumenten 20-28 u p/w

Utrecht | Projectmanagement

Opslaan 0Ben je een ervaren projectleider met affiniteit met de natuur in Nederland? Wil jij zorgen voor een goede samenwerking tussen verschillende partijen en daarmee een bijdrage leveren aan de bescherming van soorten onder de Wet natuurbescherming?We zoeken een tijdelijke projectleider tot en met eind 2023 met de kans voor verlenging. Je gaat aan de …

Projectondersteuner Gebiedsontwikkeling

Noord-Brabant | HBO | PMO Project Management Office

Opslaan 0De gemeenten Landerd en Uden zijn vanaf 1 januari 2022 samen verder gegaan als één nieuwe gemeente, de gemeente Maashorst. De gemeente Maashorst heeft ruim 57.000 inwoners en beslaat ruim 107 vierkante kilometer. Met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan de nieuwe gemeente zich met …

Informatiebeheer Migratie Specialist

Drenthe | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Amsterdam wil zijn positie als digitale stad verder versterken. Om deze uitdaging succesvol te voltooien bouwen we samen aan een stevig en veilig fundament om digitale diensten te kunnen leveren aan zowel burgers, ondernemers als bezoekers. Zo werken we aan vele ontwikkelingen waaronder de implementatie van de nieuwe samenwerkingsomgeving in M365. Er is onder …

Adviseur Kwaliteit Sr.

Utrecht | HBO;Universitair | Advies

Opslaan 0Het ECA vormt het hart van de architectuurfunctie van de Politie en speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van, de sturing op en het doorontwikkelen/ professionaliseren van alle architecten en leiding die hierin een rol spelen.Het ECA levert een aantal gedefinieerde diensten: Architectuurmodellen; beheer en management Beheer Architectuur tooling Applicatie Portfoliomanagement Beheren en …

Functioneel Beheerder Sr.

Noord-Holland | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Je wordt onderdeel van het WABO vergunningenteam. Het team faciliteert, via het softwarepakket Powerbrowser, de gebruikers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en draagt zo bij aan het leefbaar houden van Amsterdam. Werkzaamheden: Je werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van de gebruikers bij het gebruik van het pakket; Je signaleert- en lost …

Business-Informatieanalist Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Utrecht | HBO | Toezicht / Handhaving

Opslaan 0Binnen VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) worden verschillende nieuwe systemen geïmplementeerd. Voor de implementatie van de systemen zoeken wij een business-informatie analist die ingezet kan worden voor het beschrijven van de processen en opstellen van business requirements en use cases. In eerste instantie zal de business-informatie analist ingezet worden bij de implementatie van het …

Opdrachtgever technische objecten

Noord-Holland |

Opslaan 0Binnen het team Assetmanagement Watersysteem zijn wij op zoek naar een “senior opdrachtgever”.Een belangrijk onderdeel van het Assetmanagement Watersysteem team is de renovatie en grootonderhoud van het uitvoeren van het programma. De opdrachtgeversrol ligt bij Opdrachtgever. De opdrachtgever zal zich ook gaan inzetten over de teams en afdelingen heen als “senior opdrachtgever” binnen de …

Coördinator Grondzaken

Utrecht | HBO;Universitair | Overig;Advies

Opslaan 0Voor het cluster Grondzaken zijn wij op zoek naar een gedreven Coördinator grondzaken. Deze coördinator draagt zorg, samen met de medewerkers uit het cluster, voor alle grondzaken binnen de provincie. Daarbij zorgt de coördinator voor de dagelijkse inhoudelijke aansturing van het cluster. Je bent het aanspreekpunt voor de teamleider, de bestuurder en de programmamanagers. …