Projectleider Implementatie Inkoop WMO/jeugd 20 u p/w

Overijssel | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0 Inrichten projectorganisatie voor de lokale implementatie; Opstellen lokaal implementatieplan inkoop Jeugdhulp en Wmo 2025; Aansturing van het lokale implementatieteam; Coördinatie op tijdige besluitvorming voor onder meer verordeningen en beleidsregels; Verantwoordelijk voor het aanpassen van de huidige werkwijze naar de nieuwe werkwijze; Verantwoordelijk voor het tijdig inrichten van de ondersteunende systemen; Verantwoordelijk voor het …

Planadviseur Keringen en KRW 20 u p/w

Noord-Holland | Universitair | Advies

Opslaan 0Binnen het team programmeren watersysteem zijn we op zoek naar een planadviseur voor keringen en KRW.De planadviseur speelt een belangrijke rol tijdens de startfase van een dijkverbeteringsproject (planfase) en een KRW-project. Vanaf de afgekeurde dijktrajecten tot en met het voorkeursalternatief dat uiteindelijk in het definitief ontwerp wordt vastgelegd, worden veel keuzes gemaakt. Je werkt …

Veiligheidsadviseur

Noord-Holland | HBO | Advies

Opslaan 0Ter versterking van ons KAM team zijn we op zoek naar een enthousiaste KAM coördinator die snel en gemakkelijk kan schakelen tussen strategisch en operationeel niveau. Je levert een belangrijke bijdrage in zowel het opstellen van beleid als het vertalen van veiligheidsdoelstellingen naar de praktijk. Durf jij de uitdaging aan te gaan om jouw …

Veegmachinist

Noord-Holland | MBO;HBO | Overig

Opslaan 0Zaanstad hoort bij tot de 20 grootste gemeenten van Nederland. In 2040 is onze gemeente uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. Wij willen Zaanstad mooier en sterker maken. Door te werken aan een welvarende, veilige en duurzame stad waarin Zaankanters prettig en gezond wonen, werken en recreëren.Hier werken wij elke dag met …

Java Fullstack Ontwikkelaar

Friesland | HBO | ICT Development

Opslaan 0Senior Java Ontwikkelaar die wordt ingezet binnen een generiek DevOps team ('Team Commons Utilities') dat voornamelijk werk uitvoert op het gebied van 'IT voor IT', het onwikkelen van generieke functionaliteit voor het CJIB. Voorbeelden hiervan zijn CJIB-Commons-Framework (specifieke Java library voor CJIB) , PAS (Generieke Portaal Autorisatie Service) en GMC (Generiek Management Console). Gezien …

Projectleider Inkoop 24 u p/w

Utrecht | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het doel- en rechtmatig inkopen bevorderen door de huidige inkooporganisatie (gecoördineerd inkoopmodel) te optimaliseren en waar nodig aan te passen waar: de processen duidelijk beschreven zijn; de te gebruiken templates en systemen op orde zijn; er voldoende capaciteit is om deze processen ook uit te voeren, en; alle betrokken …

Beleidsmedewerker Jeugdhulp-onderwijs, 28-36 u p/w

Noord-Brabant | Universitair | Beleid

Opslaan 0Tilburg werkt binnen de regio Hart van Brabant samen met 10 andere gemeenten aan de Koers en het Uitvoeringsprogramma “Samen met de jeugd”. Een van de programma's is “ieder kind voelt zich thuis op school”. Kinderen en jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen op school. Ook als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. We streven naar …

Cybersecurity Engineer, Sr.

Zuid-Holland | HBO | ICT Security

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar een gedreven Security Professional met ervaring van security monitoring systemen en security architectuur. De werkzaamheden bestaan uit: Gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. architectuur en implementatie van Data en monitoring systemen(SPLUNK/ELASTIC) Ondersteunen bij de implementatie van TOGAF, SABSA en soort gelijk principes binnen organisatie mbt value streams Security engineering taken …

Programmamanager Digitaal

Utrecht | Universitair | Programmamanagement

Opslaan 0De directie Toeslagen, als onderdeel van de dienst Toeslagen ontwikkelt zich meer en meer als een publieke dienstverlener. Dat is al duidelijk te merken in de kantoor omgeving maar er is ook ambitie om de dienstverlening in al het digitale verkeer verder door te ontwikkelen. Het aanvragen, wijzigen en uitkeren van Toeslagen is voor …

Record- Informatie Specialist

Zuid-Holland | HBO | ICT Informatievoorziening (IV)

Opslaan 0De Record- Informatie Specialist van net Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) organiseert en verzorgt alle formele aspecten van het digitale record of management van het ministerie en is hierin de schakel tussen het ministerie en ketenpartners als Doc-Direkt, het Nationaal Archief en andere zorgdragers. In het record management ligt de focus op geautomatiseerde, digitale …

Projectleider – thema Bescherming

Zuid-Holland | Geen | Projectmanagement

Opslaan 0De Douane heeft te maken met ongewenste invloeden van buiten af. Hierdoor zijn wij kwetsbaar. Niet alleen medewerkers die toegang hebben tot bepaalde informatie of gebouwen en terreinen zijn interessant voor criminele organisaties, alle Douanecollega’s zijn dat. Ook passen criminelen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan. Daarom is bewustzijn van corruptierisico’s en …

Technisch Applicatie beheerder voor SAP

Zuid-Holland | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0De dienst Erasmus Digitalisation & Information Services (EDIS) van de EUR is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de EUR die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader.Je komt te werken …

Beleidsondersteunend Medewerker IZA/GALA 28 u p/w

Overijssel | MBO;HBO | Beleid

Opslaan 0WerkzaamhedenAlgemeen: Waarnemen Sport en Gezondheid in de zomervakantie. Uitwerken concrete acties naar aanleiding van de jaarkalender voor aandacht themadagen MO (in overleg met communicatie). Sport en beweegakkoord: Uitvoering Sportakkoord in samenwerking met Ut Huus. Uitvoeringsplan Sportakkoord (doorlopend afstemming). Organisatie nationale Sportweek (t/m september). Realisatie beweegconcept onderwijs (realisatie juni). Taakverdeling en invulling combinatiefunctie onderwijs. Voorbereiding subsidieverdeling. …

Projectleider Planvorming Waterkwaliteit 32 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Binnen het team Waterplannen zijn we op zoek naar een projectleider met kennis van waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en hydrologie, voor de planvorming van maatregelen in het watersysteem.Waternet is de uitvoerende organisatie voor (onder meer) het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het waterschap zet alles op alles om de waterkwaliteit te verbeteren. De inzet …

Programmamanager Gebiedsinvesteringen

Groningen | HBO | Programmamanagement

Opslaan 0Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor …

Programmamanager, Sr./Office Lead

Groningen | Universitair | Programmamanagement

Opslaan 0De WaU Office Lead werkt nauw samen met de interne regievoerder en eigenaar vanuit DUO. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de WaU programma office en legt verantwoording af over de voortgang van de themaboarden direct aan de regievoerder en het MT. De directies zelf zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de initiatieven …

Administratief medewerker P&O, 28 u p/w

Noord-Holland | MBO | HRM / HR / P&O

Opslaan 0De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl. …

Domeinarchitect Bedrijfsvoering

Utrecht | HBO | ICT Architectuur

Opslaan 0De Dienst Informatievoorziening i.o. van de politie zorgt ervoor dat onze collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met maatwerkinformatievoorzieningen. De Politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politie …

Interim Manager Bestuursadvisering, Communicatie en Omgeving

Friesland | Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Ga tijdelijk aan de slag bij Wetterskip Fryslân en duik in de uitdagende wereld van het waterbeheer. Als Wetterskipper krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Met duizend-en-één expertises in huis kun je hier verrassend veel kanten op. En wát je ook doet, als Wetterskipper …

Afdelingshoofd

Gelderland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 0De Justitiële Jeugdinrichting (JJI) De Hunnerberg is een inrichting voor jeugdigen die op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. Jongeren kunnen hier geplaatst worden in een strafrechtelijk kader.De plaatsing geschiedt op basis van voorlopige hechtenis, jeugddetentie, vreemdelingenbewaring, nachtdetentie en zelfmelders.JJI De Hunnerberg levert binnen de strafrecht- en jeugdzorgketen een bijdrage aan …

Engineer Proces/WTB

Noord-Holland | Overig;Techniek

Opslaan 0Binnen de afdeling Zuiveringsbeheer zijn onze P&ID’s niet up to date, dit geeft mogelijkheid op fouten bij het bedienen van de installaties.De verschillende operationele teams maken gebruik van de P&ID’s bij het veilig en goed uit bedrijf kunnen stellen van installaties (onderdelen) voor bijvoorbeeld inspecties of onderhoud. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden bij storingen. …

Adviseur Aanjaagteam, 8-24 u p/w

Drenthe;Flevoland;Friesland;Gelderland;Groningen;Limburg;Noord-Brabant;Noord-Holland;Overijssel;Utrecht;Zeeland;Zuid-Holland | Universitair | Beleid;Advies

Opslaan 0Ministerie voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordering, DG Volkshuisvesting en Bouwen, directie Woningbouw, afdeling Ontwikkeling en Realisatie. ProjectHet kabinet heeft afgesproken om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen. Dit gaat om 170.000 nultredenwoningen, 80.000 regulier geclusterde woningen en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken.Provincies en gemeenten moeten deze opgave met elkaar verdelen. Hiertoe worden in 35 regio’s actietafels …

Teamleider FDC

Zuid-Holland | Universitair | Management / Leidinggevend

Opslaan 0DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Voor DJI worden de inkooptrajecten …

Medisch Eindverantwoordelijk Arts Vaccineren

Zuid-Holland | Medisch / Zorg / Welzijn

Opslaan 0Jij bent van het overzicht houden over medische processen, het welzijn van mensen en kwaliteit. Samen met verpleegkundigen, locatiemanagers, administratieve krachten en alle andere collega’s zorg jij ervoor dat mensen een prettige ervaring hebben rondom het krijgen van hun vaccinatie. Op deze manier draag jij bij aan een gezond Rotterdam. De arts heeft het …

Contractmanager Sociaal Domein

Noord-Holland | HBO;Universitair | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.Als Contractmanager kom je te werken in het informele en hardwerkende team Beleid, Contract, Control en Informatie (BCC-I). Dit team valt onder de afdeling Werk & Inkomen en ondersteunt de afdelingen Werk & Inkomen, Jeugd & …

Adviseur facilitair, 16 u p/w

Drenthe | HBO | Advies;Facilitair

Opslaan 0Processen op het gebied van facilitair in kaart brengen en adviseren op het gebied van facilitaire zaken voor de GGD en VRD. Binnen service en beheer zijn alle werkprocessen in kaart gebracht en zijn er verbetervoorstellen gedaan om dit aan te passen. Graag willen wij onze processen laten toetsen en aanvullingen krijgen op de …

Projectleider Uitbreiding Betaald Parkeren

Noord-Holland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Het thema parkeren speelt een belangrijk rol in de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad. De directie Parkeren streeft naar een bereikbare stad met excellente parkeervoorzieningen, voor auto en fiets. Het team Straatparkeren is met name verantwoordelijk voor de fiscale handhaving en het faciliteren van bewoners met een vergunning in garages. Om te komen …

Manager Organisatiekunde, 28 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 0De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD ) is onderdeel van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De AVD verricht in binnen en buitenland onderzoek om tijdig dreigingen en risico's te onderkennen voor de Nationale veiligheid.De AIVD staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen en risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet de dienst …

Projectleider Basisvaardigheden

Gelderland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Als projectleider ben je, onder de vleugels van de afdelingsleider vmbo onderbouw, verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, de implementatie en de advisering van het project Basisvaardigheden, zoals rekenen, taal, leesbevordering en burgerschap. Eisen bij deze opdracht Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding. Referentienummer: 2024-03613Omgeving: NijmegenStartdatum: z.s.m.Duur: in overlegOptie op verlenging: JaAantal uur per week: 24-32Intakegesprek: Donderdag 6 juni …

Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid 24 u p/w

Overijssel | Universitair | Beleid;Advies

Opslaan 0Wij zoeken iemand in de maanden juni, juli en augustus voor het begeleiden van evenementen waaronder het EK voetbal, met de nek in de drek en andere (sport)festiviteiten in de zomermaanden. Je bent als beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid het eerste aanspreekpunt op gebied van het fysieke domein en crisisaanpak. In dezelfde periode ga je …