Informatiemanager, Jr.

Noord-Brabant | HBO;Universitair | ICT Management

Opslaan 0Als junior informatiemanager maak je onderdeel uit van het team Informatiemanagement bestaande uit 3 informatiemanagers, een projectleider en een contract- & leveranciersmanager. Je ondersteunt inhoudelijk de informatiemanagers in diverse informatievoorzieningstrajecten. Daarmee draag je bij aan de (verdere) digitalisering en vernieuwing van de gemeentelijke organisatie. Daarbij ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het realiseren van diverse …

Medewerker Financieel Beleid Sr.

Drenthe | Beleid;Finance / Risk

Opslaan 0Als Sr Medewerker Financieel beleid speel je een cruciale rol bij het realiseren van de Planning & Control producten zoals jaarstukken, kadernota, begroting en bestuursrapportages. Jouw expertise en inzichten dragen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van deze documenten.Daarnaast houd je je bezig met het monitoren van de meest recente beleidsontwikkelingen op het gebied …

Informatiemanagement Adviseur/ICT Projectleider Sr. 16-36 u p/w

Noord-Brabant | ICT Management;Advies;Projectmanagement

Opslaan 0De Gemeente Maashorst is op zoek naar een Senior Informatiemanager om het informatiemanagement binnen de gemeente te versterken. Het doel van deze inhuuropdracht is het doorontwikkelen van de informatievoorziening.Daarbij hanteer je een planmatige of agile aanpak en zal je ook diverse informatievoorzieningsprojecten leiden. Projectleiding van diverse informatievoorzieningsprojecten binnen de gemeente en het bewaken van …

Projectleider ICT Migratie

Noord-Brabant | HBO;Universitair | ICT Management;Projectmanagement

Opslaan 0De provinciale organisatie is flink in beweging. We zijn volop bezig met de outsourcing van ICT-dienstverlening en de beweging naar de Cloud (het programma “Transformatie ICT”). Hiermee geven we invulling aan onze data gedreven ambitie. We zijn op zoek naar een Projectleider ICT Migratie die ons gaat helpen invulling te geven aan de realisatie …

Business Analist Sr.

Utrecht | HBO;Universitair | ICT Analyse;Projectmanagement

Opslaan 0Binnen de Belastingdienst wordt gewerkt aan het verbeteren van het IV voortbrengingsproces (portfolio, directies en binnen de ketens). Onderdeel hiervan is de transformatie naar een Agile Way of Working. Hiervoor zijn de directies en ketens zelf verantwoordelijk. Een team van specialisten ondersteund hen hierbij. Binnen dit team valt ook deze functie. Werkzaamheden Expert zijn …

Medewerker wegen en civieltechnische kunstwerken

Drenthe | Techniek

Opslaan 0Jij hebt een achtergrond in de infra, civiel of grond weg- en waterbouw en werkt graag aan een mooie uitdaging! Als medewerker wegen en civieltechnische kunstwerken ben jij verantwoordelijk voor de (besteks)voorbereiding en toezicht van civieltechnische beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerker wegen en civieltechnische kunstwerken om de kwaliteit in …

Projectleider Gegevensverstrekking

Gelderland | Projectmanagement

Opslaan 0Uitvoeren, bewaken en opleveren van het project “herziening gegevensverstrekking”, inclusief de opstelling van de projectdefinitie, en inrichten van de projectorganisatie, alsmede aansturing van interne projectmedewerkers en/of derde partijen. Uitgaande van een projectplan, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd. De projectleider zorgt er samen met …

Beleidsadviseur Riolering en Water

Drenthe | Beleid

Opslaan 0Het team Openbare Ruimte bestaat uit de taakvelden Openbare Ruimte – beleid (binnendienst) en Openbare Ruimte – dienstverlening (buitendienst). Onder het team Openbare Ruimte vallen de onderdelen civiele techniek, Riolering en water, cultuurtechniek, verkeer en vervoer, gebouwenbeheer, afval en duurzaamheid. Voor het taakveld Openbare Ruimte-beleid zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven …

Projectmedewerker MS365 / werkplek van de toekomst

Noord-Brabant | MBO;HBO | Projectmanagement

Opslaan 0Als projectmedewerker help je de gemeente Maashorst de werkplek van de toekomst te realiseren.Je gaat aan de slag met diverse projecten op het snijvlak van ICT, Organisatie en bedrijfsvoering.Je werkt mee in diverse werkgroepen waarbij een grote diversiteit aan taken van je worden gevraagdVan uitwerken, plannen, inventariseren tot het begeleiden van medewerkers in adoptie …

Communicatiemedewerker Energietransitie en Burgerberaad

Zuid-Holland | Geen | Marketing / Communicatie

Opslaan 0De gemeente Leiden staat voor grote uitdagingen op het gebied van een duurzame toekomst: de energietransitie. Om de ambities te kunnen omzetten in concrete resultaten zoeken wij een ervaren communicatieadviseur. We werken aan verschillende opgaven. Dat zijn de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Deze opgaven hebben hun eigen dynamiek en snelheid, maar …

Adviseur Ecologie

Noord-Holland | Advies

Opslaan 0Je ondersteunt de ecologen van de vakgroep ecologie bij uiteenlopende beheer, onderzoek en adviesvragen over het functioneren van het aquatische ecosysteem. Je bent direct inzetbaar voor 1) het uitvoeren van ecologische watersysteemanalyses en 2) het leveren van ecologische kennis bij watergebiedsplannen.Het team Hydrologie & Ecologie bestaat uit 6 vakgroepen met daarin 40 hydrologen, ecologen …

Financial Auditor – 2fte

Zuid-Holland | Finance / Risk

Opslaan 0Jij bent van betrouwbaarheid en rechtmatigheid van processen en systemen. Kloppen de cijfers en zijn deze langs de lijn van wet en regelgeving via processen tot stand gekomen en gepresenteerd? Dat ga jij toetsen tijdens de procescontroles ten behoeve van de jaarrekening van gemeente Rotterdam.De Financial Auditor is werkzaam binnen de afdeling Financial Audit …

Facilitair Manager, 24-27 u p/w

Gelderland | HBO | Facilitair

Opslaan 0Dienst Justitiële InrichtingenDe Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met …

Stedenbouwkundige Sr. 32 u p/w

Zuid-Holland | Universitair | Overig

Opslaan 0Delft is een compacte stad met grootstedelijke opgaven als het toevoegen van 15.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen. En dat op een manier waarbij de stad bereikbaar en leefbaar blijft én ruimte biedt aan de uitdaging die de opgaven als klimaatadaptatie en de energietransitie vragen.Als Senior Stedenbouwkundige speel jij een grote rol in het werkelijk …

Projectleider standplaatsen Utrecht

Utrecht | Geen | Projectmanagement

Opslaan 0In Utrecht zijn ca. 90 standplaatsen waar ondernemers vanuit mobiele verkooppunten hun producten verkopen, bv de kaasboer, visboer en bloemenkraam. De vergunningen verlopen op 1 januari 2024. Om ook na deze periode standplaatsen mogelijk te maken zijn nieuwe beleidsregels en vergunningen nodig.Er moet een nieuwe verdeling systematiek van de standplaatsen worden ontworpen en vergund …

Projectmanager Optimalisatie Burgerzaken

Gelderland | Geen | Projectmanagement

Opslaan 0Het vakgebied Burgerzaken is volop in ontwikkeling. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: digitalisering, juridisering, de burger in regie en meer samenwerken in brede zin. Steeds meer wordt gekeken hoe zaken die logisch samenhangen, gezamenlijk voor de burger kunnen worden afgehandeld. Ook wordt bekeken hoe dit met samenwerking en digitalisering kan worden ondersteund. De afdeling wil uiteraard …

Data Analist 16 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | ICT Analyse

Opslaan 0Over de gemeente Bergen op ZoomMet 68.000 inwoners en ruim 650 medewerkers zijn we een middelgrote en slagvaardige gemeente. Samen werken we aan uitdagende maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Je krijgt bij ons alle ruimte om te werken aan waardevolle projecten voor onze inwoners. Bergen op Zoom gaat vooruit en samen krijgen we meer voor …

Beleidsadviseur RO, Sr. en Jr.

Gelderland | Beleid;Advies

Opslaan 0Ermelo werkt aan verschillende gebiedsontwikkelingen beleidsopgaven en er zijn flinke ambities op het terrein van wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, recreatie, duurzaamheid, mobiliteit. De opdracht is gericht op het uitvoeren van taken rondom het beleid Afweging woningbouw, waarin woningbouwprojecten geprioriteerd zijn. De opdracht is vooral gericht op het afronden van een …

Servicebureau Medewerker 32-36 u p/w

Zuid-Holland | Secretarieel;Administratief;Facilitair

Opslaan 0Waar ga je werken: NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van NIPV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.  Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten):  Het facilitair …

Systeem Specialist NSX-T

Overijssel | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Het Speciaal Beheer Team (SBT) is onderdeel van Dienst-ICT van de Nationale Politie. Het SBT ondersteund o.a. de technische infrastructuur van de teams digitale opsporing en cybercrime (TDO). Als 'Systeem Specialist NSX-T' bij het SBT ben je betrokken bij het beheer van het 'Digitaal Transferium' op basis van Converged Infrastructuur (DellEMC Vxblock) en de de implementatie …

Projectleider Ruimtelijke Ordening/coach, 28 u p/w

Gelderland | Geen | Projectmanagement

Opslaan 0Binnen de gemeente Harderwijk werken wij aan de ruimtelijke ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. Hierin werken wij zowel aan uitbreidingslocaties als aan inbreiding. De gemeente Harderwijk voert zowel actief als faciliterend grondbeleid. Burgerparticipatie en duurzaamheid staan hoog op de politieke agenda.Het ruimtelijk projectenbureau bestaat sinds 1 januari 2021 en is nog in ontwikkeling. Wij …

Automatisering/ICT – Trainee Business Intelligence 32-36 u p/w

Utrecht | ICT Business Intelligence

Opslaan 0We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een …

Medewerker Servicebureau 32-36 u p/w

Zuid-Holland | Secretarieel;Administratief;Facilitair

Opslaan 0Waar ga je werken: NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van NIPV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.  Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten):  Het facilitair …

Planningsadviseur Sr. 24 u p/w

Noord-Holland | Universitair | Advies

Opslaan 0Als senior Planningsadviseur bij het Projectmanagementbureau ben je verantwoordelijk voor de (overall) planning van projecten en programma's in het fysieke of sociale domein. Je adviseert het project over structuur, proces en samenhang van projectactiviteiten in de tijd, over het kritieke pad en over mogelijke alternatieven. Je signaleert de afwijkingen en knelpunten in planningen en …

Ervaren adviseur P&O

Friesland | HBO | Advies;HRM / HR / P&O

Opslaan 0In deze functie adviseer je leidinggevenden over HR vraagstukken in de volle breedte van het vakgebied. Denk hierbij aan advisering over arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid (met ziekteverzuim en re-integratie), in-door-en uitstroom, formatie-en bezetting en de ontwikkeling van individuele medewerkers of teams. Je signaleert en denkt actief mee over ontwikkelingen in de organisatie en brengt hierover …

Communicatiemedewerker 16-20 u p/w

Friesland | Marketing / Communicatie

Opslaan 0Jeuken je vingers om aantrekkelijke en duidelijke teksten te schrijven voor nieuwsbrieven, websites en de gemeentepagina in onze lokale krant? Vind je het maken van social media posts met beeld- of filmmateriaal een leuke uitdaging? Dan ben jij geknipt voor deze functie!   Als communicatiemedewerker bij de gemeente is geen dag hetzelfde. De ene dag …

Projectmanager integrale gebiedsontwikkeling

Overijssel | HBO | Projectmanagement

Opslaan 0In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet …

Coördinator Veiligheid 16-24 u p/w

Overijssel | Overig;Advies

Opslaan 0Ben jij een gedreven, enthousiaste en ervaren coördinator op het gebied van Openbare orde en Integrale veiligheidszorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!De gemeente Hellendoorn vindt het belangrijk om haar inwoners te beschermen en weerbaar te maken in deze huidige samenleving. Het team Maatschappelijk domein buigt zich in essentie over deze thema’s, denk …

ICT Coördinator

Overijssel | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Houd jij van bouwen? Als ICT Coördinator ga je aan de slag in team I&A (Informatie en automatisering). Hier zal jij vooral aan de automatiseringskant helpen om samen met het team de processen te optimaliseren en een heldere structuur en planning aan te brengen. Daarnaast leg jij verbinding met informatiemanagement en brengt de beschikbare …

Ontwikkelaar Sr.

Utrecht | ICT Development

Opslaan 0De IV-organisatie (Informatie Voorziening) van de Nationale Politie staat voor de continue uitdaging om de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor de politie te verbeteren, te harmoniseren, te standaardiseren dan wel te vernieuwen.Binnen deze context bestaan er zogenaamde Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s). Dit zijn ICT-oplossingen voor decentrale informatiebehoeften van de operatie. Binnen het programma …