ILS Engineer 20-40 u p/w 2fte

Noord-Holland | HBO | ICT Analyse;Overig

Opslaan 0Beschrijving afdelingDe instandhoudingsgroep FF & OPV is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van haar eenheden. De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofd doelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de LC-Fregatten, (NL en BE) M-Fregatten en OPV's. Beschrijving taken afdelingDe afdeling engineering is o.a. …

Procesbegeleider

Utrecht | Universitair | Procesmanagement / Procesontwerp

Opslaan 0De samenwerkende partijen in de strafrechtketen hebben een organisatiestructuur van de samenwerking ingericht. Een van de organen daarbinnen is het zogenoemde CIO-beraad van de strafrechtketen. De ondersteuning van deze governance wordt voor het duurzame digitale stelsel verzorgd door het ketenbureau. De opdracht valt onder verantwoordelijkheid van de Directie Strafrechtketen. In materiële zin is de …

Adviseur Geluid

Zuid-Holland | HBO | Advies

Opslaan 0Als Adviseur geluid bij de Omgevingsdienst Midden-Holland heb je hart voor onze leefomgeving en interesse in geluid en akoestiek. Je houdt je bezig met verschillende vraagstukken op het gebied van verkeers- en industrielawaai. Je doet dit voor de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland waarmee jij direct contact hebt. Je adviseert bijvoorbeeld over ruimtelijke ontwikkelingen …

Business en Informatieanalist met UX-skills 24-32 u p/w

Noord-Holland | Universitair | ICT Analyse

Opslaan 0Jouw opdracht ligt binnen het domein van erfpacht van de Gemeente Amsterdam en betreft de ontwikkeling van het medewerkersportaal HERA. Dit portaal wordt ontwikkeld binnen een nieuw digitaal componentenlandschap dat als doel heeft duurzaam, flexibel en efficiënt de medewerkers te faciliteren in hun werkzaamheden m.b.t. het uitgeven en beheren van erfpachtcontracten. De zaakafhandelingscomponent GZAC …

Strategisch Adviseur Directie Finance

Zuid-Holland | Advies

Opslaan 1In deze rol ondersteun je de directeur en de managers bij de doorontwikkeling van de Directie Finance. De transitie van de Directie Finance gaat de fase in van het vaststellen van het transitieplan voor de finance-organisatie en het implementeren van clusterspecifieke en directiebrede veranderopgaven. Je ondersteunt de directeur en de managers bij het opstellen …

Data Engineer Azure

Zuid-Holland | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Jij bent van de data laten spreken. Als Data Engineer zorg je ervoor dat data conform de geldende standaarden, normen en data architecturen in het Rotterdamse Data en Analyse platform wordt ontsloten. Je bent lid van een multidisciplinair scrumteam en werkt Agile/Scrum aan een grootschalig datafundament project, maar ook aan data prep epics voor …

Gegevensarchitect – Programma Open op Orde

Utrecht | HBO;Universitair | ICT Architectuur

Opslaan 0Datagedreven werken is van groot belang voor de 'politie van de toekomst. Data gedreven werken geldt breed voor de hele politieorganisatie waarbij “de opgave” centraal staat. Collega's realiseren samen oplossingen, op basis van deskundigheid en expertise door te beschikken over tijdige en juiste informatie. Daarbij gaan muren tussen diensten wegvallen en wordt het mogelijk …

Domein Architect Bedrijfsvoering

Overijssel | HBO | ICT Architectuur

Opslaan 0De Dienst Informatie Management van de politie zorgt ervoor dat onze collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met maatwerkinformatievoorzieningen.De politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politie Diensten …

Adviseur Contractmanagement, Inkoop en Aanbestedingen

Noord-Holland | Advies;Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0In deze veelzijdige functie ben je de schakel tussen de projectafdeling en de inkoopafdeling. In multidisciplinaire teams bepaal je, in samenwerking met projectleiders, contractmanagers en materiedeskundigen, de juiste inkoopstrategie waarbij je innovatieve aanbestedingsprocedures niet schuwt. Je stelt gerichte vragen om de uitvraag en het Programma van Eisen helder te krijgen, je bent verantwoordelijk voor …

Gegevensarchitect – Programma Open op Orde

Utrecht | HBO;Universitair | ICT Architectuur

Opslaan 0Datagedreven werken is van groot belang voor de 'politie van de toekomst. Data gedreven werken geldt breed voor de hele politieorganisatie waarbij “de opgave” centraal staat. Collega's realiseren samen oplossingen, op basis van deskundigheid en expertise door te beschikken over tijdige en juiste informatie. Daarbij gaan muren tussen diensten wegvallen en wordt het mogelijk …

Secretaris Bezwaarschriftencommissie

Flevoland | HBO | Secretarieel

Opslaan 0Het cluster Juridische Zaken valt onder het Team Personeel & Organisatie, Communicatie, Juridische Zaken, en bestaat verder uit twee administratief juridisch medewerkers, een strategisch jurist, twee juridisch adviseurs, waarvan één ook controller, de privacy officer en de Functionaris Gegevensbescherming.Als secretaris van de commissie bezwaarschriften ben je de drijvende kracht achter de commissie. Je vormt …

Projectmanager Leefomgeving 24-36 u p/w

Overijssel | HBO | Programmamanagement

Opslaan 0Als Projectmanager werk je aan (complexe) infrastructurele projecten in de fysieke leefomgeving. Steeds vaker is daarbij sprake van samenloop met de (her)ontwikkeling of herstructurering van woon- en of werkgebieden (actief en faciliterend). Daarnaast kunnen ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in jouw portefeuille komen. Al deze projecten vragen om integrerend denken en open …

Functioneel Beheerder Mappenstandaard

Overijssel | MBO;HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Heb jij analytisch vermogen, ben je klantgericht en wil je jezelf verder ontwikkelen op jouw vakgebied? Team Functioneel Beheer Noord-Oost Nederland van het Politiedienstencentrum zoekt enthousiaste functioneel beheerders die het beste uit zichzelf en onze applicaties willen halen. We zoeken een functioneel beheerder voor de community Kantoorautomatisering.De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau …

Adviseur Informatiebeheer Sr.

Noord-Holland | Advies;ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0De Beleidsmedewerker Informatiebeheer adviseert het management van de organisatie op welke wijze zij de binnen het werkproces vrijkomende informatie kan ordenen en classificeren zodat de bijbehorende dossiervorming geborgd is en deze informatie, waar nodig en relevant, ook buiten de betreffende zaak beschikbaar is voor de organisatie. De beleidsmedewerker formuleert daartoe beleid, kaders en richtlijnen …

ETL Specialist GEO data 32-36 u p/w

Zuid-Holland | ICT Analyse;ICT Business Intelligence;ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Waar ga je werken: NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van NIPV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken. Kijk voor uitgebreide informatie over onze organisatie en taken …

Planeconoom 16-32 u p/w

Noord-Holland | HBO | Finance / Risk;Overig

Opslaan 0De Afdeling Planeconomie van Grond & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van alle grondexploitaties en transformatie-exploitaties van Amsterdam en is het financiële geweten van de projecten.De grondexploitatie omvat de financiële strategie en is tevens het instrument voor een verantwoorde risico beheersing. De planeconoom is het "financiële geweten" van het project.Daarnaast heeft …

Servicedeskmedewerker, Sr.

Friesland | HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Voor het de afdeling I&A zijn wij op zoek naar een Senior Servicedesk Medewerker.Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerde Senior Servicedesk Medewerker om ons team in eerste instantie tijdelijk te versterken. Als Senior Servicedesk Medewerker ben je verantwoordelijk voor het coördineren van een team van 4 personen, waarbij je fungeert als …

Jurist Adviseur VTH 32-36 u p/w

Overijssel | HBO | Advies;Juridisch

Opslaan 0In deze functie treed jij op als juridisch adviseur voor de eenheid Publieksdienstverlening en vertegenwoordig je de gemeente in met name de bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Jij hebt een nauwe samenwerking met de collega’s van de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling, team Handhaving, inwoners en externe partners zoals de …

Projectleider Logistiek

Noord-Holland | HBO;Universitair | Logistiek / Planning;Projectmanagement

Opslaan 0Logistiek vormt de bloedsomloop van de stad. Het gaat er om te zorgen dat iedereen elke dag zijn boodschappen kan doen. Kan lunchen bij het café op de hoek, of op bezoek bij een concert. Een aannemer kan inhuren om iets te repareren of te verbouwen. Zorgen dat de ziekenhuizen en andere zorginstellingen mensen …

Strategisch adviseur informatiemanagement, 28 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | ICT Management;Advies

Opslaan 0MRE is een flexibele, energieke netwerksamenwerking met focus op de thema’s waarop regionale samenwerking nodig is en met een focus op die onderwerpen die regionaal opgepakt moeten worden. De samenwerking vindt plaats op bestuurlijk en ambtelijk niveau en eveneens met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Bij de afdeling MRE werken circa 16 procesmanagers …

Ervaren Azure Cloud Engineers Stad Amsterdam 32-36 u p/w

Noord-Holland | ICT Architectuur;ICT Beheer / Support / Helpdesk;ICT Development

Opslaan 0In het kortWil jij een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen door jouw digitale vaardigheden in te zetten?De gemeente Amsterdam zoekt enthousiaste Azure Cloud Engineers om onze ontwikkelteams te helpen om tientallen applicaties naar Azure te migreren.Samen met andere professionals vanuit een multidisciplinair DevOps team bijdragen aan relevante vraagstukken van de stad. Jij bent een …

Projectleider Sr. 24-32 u p/w

Noord-Brabant | Geen | Overig;Projectmanagement

Opslaan 0Gemeente Oss is op zoek naar een projectleider die een aantal lopende projecten kan overnemen en nieuwe projecten kan opstarten. Het gaat om een breed spectrum aan projecten onder andere op het gebied van woningbouw. Als bevlogen projectleider ga jij met al jouw relevante kennis en ervaring in ieder geval aan de slag met …

Projectleider aanleg Glasvezelnetwerk kern Oss, 16 u p/w

Noord-Brabant | HBO | Projectmanagement;Management / Leidinggevend

Opslaan 0Als projectleider ben jij de centrale persoon bij de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk in de kern van Oss. Je vervult een cruciale rol als schakel tussen de opdrachtgever, toezichthouders en andere betrokken partijen. Binnen dit project geef je functioneel leiding aan de toezichthouders Kabels en Leidingen. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de aanleg …

Projectleider Omgevingswet 32-36 u p/w

Friesland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Om de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân verder klaar te maken voor de toekomst, wordt er vanuit het cluster “Omjouwing en Ekonomy” gezocht naar een Projectleider, die zorgdraagt voor de implementatie van de Omgevingswet. De projectleider dient niet alleen het cluster, maar ook de hele gemeentelijke organisatie te ondersteunen, tijdens de invoering van deze nieuwe …

Interim Domeinmanager Publiek 24-28 u p/w

Overijssel | HBO | Management / Leidinggevend;Verandermanagement

Opslaan 0Dit doe jij voor ons We verwelkomen jou in het managementteam van onze gemeente als domeinmanager Publiek a/i. Je hoofdrol is die van betrokken integraal manager voor ons domein Publiek met circa 30 collega’s: onder meer medewerkers van het klantportaal, burgerzaken en informatiebeheer, veel praktisch ingestelde mensen met een wij-krijgen-het-gedaan mentaliteit. Ook al kennen …

Full-stack Lead Developer

Noord-Holland | Geen | ICT Development

Opslaan 0Als lead developer houd je je bezig met het doorontwikkelen van het Amsterdam Inspectie Portaal (AIP) van de Gemeente Amsterdam. Deze applicatie wordt gebruikt om informatie over assets beschikbaar te maken in het kader van het groot onderhoud op Bruggen en Kademuren in de stad. Het team dat aan AIP werkt is één van …

Senior Full-stack Developer 32-40 u p/w

Noord-Holland | Geen | ICT Development

Opslaan 0Als full-stack developer houd je je bezig met het doorontwikkelen van het Amsterdam Inspectie Portaal (AIP) van de Gemeente Amsterdam. Deze applicatie wordt gebruikt om informatie over assets beschikbaar te maken in het kader van het groot onderhoud op Bruggen en Kademuren in de stad. Het team dat aan AIP werkt is één van …

Communicatieadviseur/Webredacteur Ketenbureau i-Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet)

Utrecht;Zuid-Holland | HBO | Marketing / Communicatie

Opslaan 0De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die …

Communicatieadviseur Meanderende Maas Sr.

Noord-Brabant | Marketing / Communicatie

Opslaan 0We zoeken een ervaren Communicatieadviseur als lid van het omgevingsteam van het integrale dijkversterkings- en rivierverruimingsproject project Meanderende Maas. Als sr. adviseur sta je stevig in je schoenen, mede door vele jaren ervaring in complexe samenwerkingsorganisaties. Je bent proactief en een echte teamspeler. Je bent in staat om vanuit je expertise het strategisch omgevingsmanagement binnen …

Leren & Ontwikkelen Adviseur 32-36 u p/w

Noord-Holland | Advies;HRM / HR / P&O;Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0Als Adviseur Leren en Ontwikkelen adviseer je over leervragen van directies en afdelingen binnen de Gemeente Amsterdam. Vanuit een bepaald expertiseveld heb je een aantal producten/diensten onder je hoede en ga je vanuit verschillende teams op vraagverkenning bij afdelingen en directies over hun leervragen.Op dit moment worden onder andere de volgende expertisevelden onderscheiden: Opgavegericht …