Adviseur en Contractmanager gebouwautomatisering, 16-32 u p/w

Noord-Brabant | Geen | Advies;Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0De afdeling Maintenance is onderdeel van Real Estate, een van de ondersteunende diensten van de Technische Universiteit Eindhoven. De afdeling Maintenance verzorgt het beheer en onderhoud van de gebouwen van de universiteit en doet dit als een regieorganisatie. Er wordt samengewerkt met onderhoudspartners voor het uitvoeren van onderhoud. Samen wordt invulling gegeven op het …

Privaatrecht Jurist Vastgoed & Grond, 24-36 u p/w

Gelderland | HBO;Universitair | Juridisch

Opslaan 0Je hebt goede kennis van het vakgebied, handelt de dossiers zelfstandig af en bent in staat om collega’s binnen de gemeente te adviseren. Je bent vaardig in het voeren van overleg, het oplossen van knelpunten en het geven van adviezen. Verantwoordelijkheden Het opstellen dan wel beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot koop/verkoop van onroerend …

Beleidsaviseur Openbare Orde en Veiligheid

Noord-Holland | HBO | Beleid;Advies

Opslaan 0Als je werkt bij de gemeente Zaanstad, dan doe je echt werk dat er toe doet. De lijnen zijn kort en er is voldoende ruimte voor jouw ideeën en inbreng. Zaanstad daagt je uit. Om het beste uit jezelf te halen. Om breder en groter te denken. Je weet dat veiligheidsproblemen zelden standaard zijn. …

Jurist privaatrecht Sr.

Zuid-Holland | Universitair | Juridisch

Opslaan 0Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe …

Assistent Contractmanager bij Project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Noord-Holland | HBO | Inkoop / Contractmanagement

Opslaan 0De projectorganisatie OVAH is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie.Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio (VRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De …

Coördinator Projectbureau Platform Sociaal Domein en Ondersteuningsteam

Zuid-Holland | Universitair | Overig;Advies;Projectmanagement

Opslaan 0In deze rol vervul je een sleutelpositie in het zorgvuldig faciliteren van zowel efficiënte bedrijfsvoering als effectieve ondersteuning voor de projectleiders. Je brengt structuur in het team en bewaakt de positie van het projectbureau op strategisch niveau. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor het projectbureau team en bied je proactieve en betekenisvolle ondersteuning …

Schuldhulpverlener 32 u p/w

Overijssel | HBO | Overig

Opslaan 0Als Schuldhulpverlener verzamel je informatie over de psycho-sociale en sociaal-juridische situatie van de cliënt die samenhangt met de schuldenproblematiek. Je geeft je cliënt inzicht in zijn/haar financiële situatie onder andere door inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden. Maar weet ook andere disciplines en ketenpartners te betrekken indien nodig. Door gebruik te maken van motiverende gesprekstechnieken …

BAG Medewerker 32-36 u p/w

Drenthe | GEO (BAG / BGT)

Opslaan 0Voor het team Financien, Belastingen en Basisregistraties zijn wij op zoek naar een BAG-medewerker. Wat ga je doen? Jij bent de specialist op het gebied van de BAG. Vanuit die rol onderhoud jij de BAG-registratie. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan primair uit het actueel houden van de BAG-registratie. Secundair wordt van je verwacht om een bijdrage …

Sjabloonbeheerder Xential 24 u p/w

Overijssel | MBO;HBO | ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0Word anders ambtenaarVerschillende processen in onze organisatie kennen een of meerdere documenten als output, denk aan een beschikking, een informerende brief, een uittrekstel etc. Voor de applicaties Zaaksysteem en Powerbrowser gebruiken we Xential voor het genereren van documenten. Wij zoeken iemand die ons tijdelijk kan helpen met het opstellen van sjablonen en het onderhouden …

Teamleider Managementondersteuning, 24-28 u p/w

Noord-Holland | HBO | Management / Leidinggevend

Opslaan 1Werken bij Zaanstad is uitdagend en afwisselend. Je gaat bij ons aan de slag met interessante, complexe vraagstukken, thema’s en breinbrekers. Zaanstad heeft de ideale schaalgrootte: groot genoeg voor een boeiend en dynamisch takenpakket, maar compact genoeg om betekenisvolle input te kunnen leveren en zelf het verschil te maken. Onze cultuur is informeel en …

Projectleider Wagenpark Ambulancezorg, Sr. 16 u p/w

Gelderland | Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een boeiende organisatie waar de hulpverlening voor Gelderland-Midden samenkomt. VGGM werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. De Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR, Veilig Thuis en Crisisbeheersing in de regio staan 24/7 klaar voor de inwoners uit de 15 gemeenten en de …

Projectleider Crisisbeheersing

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Overig

Opslaan 0Onze organisatie is op zoek naar een Projectleider Crisisbeheersing. Deze rol is cruciaal voor het waarborgen van de operationele continuïteit en het effectief beheersen van calamiteiten. We zoeken iemand die niet alleen adviseert, maar ook actief de regie voert over het gehele proces en de keten. De focus ligt op het implementeren van werkinstructies, …

Projectleider Realisatie Asielopvang, 28-32 u p/w

Gelderland | HBO;Universitair | Projectmanagement

Opslaan 0Eind 2022 heeft het college van B&W ingestemd met het realiseren van opvang or asielzoekers. Sindsdien wordt er, samen met het COA, gewerkt aan het realiseren van een locatie met 100 asielzoekers in Ermelo. Er zijn inmiddels flink wat stappen gezet: er is een locatie in beeld, er wordt nagedacht over het soort voorzieningen …

WOZ Taxateur 32 u p/w

Overijssel | HBO | Taxatie / Taxateur / Vastgoed / WOZ

Opslaan 0HET GAAT OM HARDENBERGBij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dit doe je samen met ruim 550 collega's. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.De gemeente Hardenberg is een mooie en bijzondere …

Medewerker HRM 32-36 u p/w

Noord-Holland | Finance;Administratief;HRM / HR / P&O

Opslaan 0Ben jij een gedreven en ervaren administratieve duizendpoot, financieel goed onderlegd en houd jij van afwisseling in je werk? Word jij enthousiast van het verder professionaliseren en inrichten van HRM samen met jouw collega’s? Dan is deze uitdagende administratieve HRM-functie bij de gemeente Etten-Leur echt iets voor jou! We zijn voor zes maanden op …

Scrum Master 32 u p/w

Overijssel | HBO | ICT Scrum / Agile

Opslaan 0Opdracht: In de rol van scrummaster begeleiden bij de transitie naar agile werken (scrum/devops) vanuit multidisciplinaire teams. Waarbij de multidisciplinaire teams zowel change als run oppakken. Functieomschrijving: Als Scrum Master begeleid en coach je meerdere teams. Je zorgt ervoor dat de teams voorspelbaar zijn en/of worden en zo optimaal mogelijk hun doelstellingen weet te …

Adviseur Maatschappelijke Voorzieningen 20-24 u p/w

Gelderland | Beleid;Taxatie / Taxateur / Vastgoed / WOZ;Advies

Opslaan 0Binnen de gemeente hebben de afdelingen Beleid wonen, economie, sport en cultuur en de afdeling Beleid sociaal domein veel te maken met voorzieningen. Denk daarbij aan sport, onderwijs, cultuur, buurthuizen inclusief zorg/inloop en evenementen. Voor deze beleidsterreinen zijn voorzieningen een middel om de doelstellingen van het beleidsveld te halen. Capaciteitsknelpunt zit in de vertaling …

Tijdelijke Teamleider Beleidsontwikkeling Ruimte, 28-36 u p/w

Friesland | HBO | Advies;Management / Leidinggevend

Opslaan 0Eén van de teams van het cluster Ruimte van onze organisatie is het team Beleidsontwikkeling Ruimte. Voor tijdelijke ondersteuning van de huidige teamleider zijn wij op zoek naar een extra teamleider. De teamleider werkt nauw samen met de andere teamleiders van het cluster Ruimte en uiteraard met de medewerkers van het eigen team. Binnen …

Middelbaar Veiligheidskundige, 24-36 u p/w

Zuid-Holland | MBO;HBO | Overig

Opslaan 0Je gaat binnen het centrale Veiligheid & Gezondheidsteam (V&G team) van Delfland aan de slag als adviseur Veiligheid & Gezondheid, waarbij de nadruk niet ligt op advies schrijven, maar bestaand en nieuw beleid en veiligheidsinstructies op de werkvloer invulling geven. Hiervoor ben je veel ‘op de werkvloer’ bij de verschillende afdelingen om ze te …

Medewerker Databeheer en Kwaliteit Sr. 28-36 u p/w

Zuid-Holland | ICT Analyse;Administratief;ICT Beheer / Support / Helpdesk

Opslaan 0DCMR stelt milieuregels op voor bedrijven in de regio en controleert op de naleving van deze milieuregels en andere wet- en regelgeving. Daarnaast geeft DCMR adviezen aan overheden over ruimtelijke plannen met als doel een toekomstbestendig gebruik van de fysieke leefomgeving. We gebruiken informatiesystemen voor het vastleggen van de data die we nodig hebben …

Allround Communicatieadviseur t.b.v. intern project Digitaal Voorwaards, 12-24 u

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Marketing / Communicatie

Opslaan 0We worden uitgedaagd als instelling van hoger onderwijs en onderzoek. We moeten onze manier van werk ijken in het licht van nieuwe mogelijkheden, zoals digitalisering en de enorme beschikbaarheid van data, en uitdagingen zoals de noodzaak tot cybersecurity, maar ook actie ondernemen tegen de hoge werkdruk van medewerkers en studenten. We zullen sneller moeten …

Adviseur Dienstverlening, Sr.

Utrecht | HBO | Advies

Opslaan 1De werkzaamheden worden verricht binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging (DFLB) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).De DFLB geeft invulling aan het DOSCO-brede proceseigenaarschap op het gebied van Facilitair Management, coördineert activiteiten ten behoeve van verbeterd materieelbeheer, optimale beheersing van logistieke processen en het leveren van Bewaking- …

Financieel Adviseur

Zuid-Holland | HBO | Finance

Opslaan 0Het team Financieel Beheer en Debiteuren is verantwoordelijk voor debiteurenbeheer en – administratie en kwaliteitsbewaking van de financieel administratieve processen in bredere zin. Het team draagt daarmee bij aan een ordelijk en controleerbaar financieel beheer van de gemeente Leiden en de regiopartners. Het team draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van alle financiële …

Accountmanager Horeca, 24 u p/w

Noord-Holland | Geen | Management / Leidinggevend

Opslaan 0Proactief benaderen en gesprekken voeren met de horecaondernemers in Zaanstad Onderhouden van het contact met de horecaondernemers Terugkoppelen van signalen, knelpunten en vraagstukken uit de gesprekken met horecaondernemers aan het team en de relevante afdelingen Voorbereiden van het horecaoverleg: inventariseren van de agenda-onderwerpen en het organiseren van het horecaoverleg. Deelname aan reguliere horeca overleggen …

Maatschappelijk Werker Veilig Thuis 2fte

Overijssel | HBO | Medisch / Zorg / Welzijn

Opslaan 0Heb jij affiniteit met de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling? Kan je outreachend werken met cliënten die (vooralsnog) geen hulpvraag hebben. Kan je zeer goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken? Dan zijn wij naar jou op zoek!Als maatschappelijk werker Veilig Thuis ben je stressbestendig en sta je vanzelfsprekend stevig in je schoenen. …

Datawarehouse Ontwikkelaar Sr.

Zuid-Holland | HBO | ICT Development

Opslaan 0Waar ben jij van?Jij bent van het slim gebruiken van data en informatie gestuurd werken. Vrijwel alle ambities en uitdagingen waar gemeente voor staat, kunnen door beter gebruik van data en informatie gestuurd werken effectief ondersteund en versterkt worden. Met zo compleet mogelijke informatie die je ook nog eens goed kunt duiden, kun je …

Projectleider Werk en Migratie 20-25 u p/w

Zuid-Holland | Universitair | Beleid;Projectmanagement

Opslaan 0Er zijn diverse initiatieven om migranten sneller en duurzamer te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben hierbij een grote rol wanneer het gaat om (nieuwe) inwoners die niet vanzelf aan het werk komen of blijven. De VNG heeft de ambitie om arbeidsmarktregio’s (en -partners) en individuele gemeenten te ondersteunen met kennis, bestuurlijke bewustwording …

Accountmanager (Randstad)

Zuid-Holland | MBO;HBO | Coaching;HRM / HR / P&O

Opslaan 1Als Accountmanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgevers als voor de collega’s met betrekking tot door ons ingezette professionals. Het is een ontzettend brede rol, waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng en inzicht. Hoofdzakelijk ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse contact met de professionals, het signaleren van commerciële kansen, …

Beleidsontwikkelaar informatievoorziening, 20-32 u p/w

Overijssel | HBO | Beleid

Opslaan 0De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Dit zijn de eenheden Bedrijfsvoering, Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. Daarnaast is er de Statengriffie, die Provinciale Staten adviseert en ondersteunt. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in …

Communicatie- en Participatieadviseur 32-36 u p/w

Gelderland | HBO | Marketing / Communicatie

Opslaan 0Het Team Externe Dienstverlening (± 45 medewerkers) heeft de volgende taakvelden: communicatie, online dienstverlening, Klantcontactcentrum, print en design, burgerzaken en bodedienst. Je komt te werken in het cluster communicatie. Het communicatiecluster bestaat uit 8 communicatieprofessionals die samen vorm en uitvoering geven aan het boeiende vak overheidscommunicatie. Dat doen we onder andere door de beeldvorming …