Content Strateeg

Starters en ondernemers voorzien van relevante overheidsinformatie, zo maken wij het ondernemers makkelijk! Als contentstrateeg werk jij voor ondernemers, waarbij geen dag hetzelfde is. Vanuit je rol als contentstrateeg werk je aan de contentstrategie van Digitaal Ondernemersplein en aan de implementatie daarvan. Word jij hier enthousiast van? Kom dan bij KVK / Digitaal Ondernemersplein het verschil maken!

Digitaal Ondernemersplein, een platform voor ondernemers via KVK, heeft zo’n 2.500 webpagina’s en ruim 10 miljoen bezoeken per jaar. De grootste doelgroep bestaat uit startende ondernemers die hun droom najagen: een eigen onderneming. Om deze droom te realiseren zijn zij afhankelijk van de juiste informatievoorziening.

Wat ga je doen:

 • Je adviseert over de mogelijkheden om het contentaanbod beter af te stemmen op de wensen van zowel ondernemers als partners;
 • Je komt met vernieuwende ideeën, oplossingen en concepten en werkt deze uit tot concrete voorstellen;
 • Je stuurt op en neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de projectdoelstellingen;
 • Je plant, organiseert en coördineert de uitvoering van verschillende contentprojecten;
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang van de content van Digitaal Ondernemersplein en de diverse stakeholders. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met de UX-designers en de hoofdredactie waar jij deel vanuit maakt, te werken aan de doorontwikkeling van de contentstrategie en de contentformats;
 • Je werkt nauw samen met de eindredacteuren van Digitaal Ondernemersplein en RVO. Als onderdeel van de hoofdredactie kun je ook taken overnemen van andere hoofdredactie-leden, waaronder de eindredacteur, beeldredacteur en/of hoofdredacteur;
 • Je bewaakt de balans tussen de wensen en behoeften van de ondernemers en de belangen van de betrokken partnerorganisaties. Je kent de belangen van de verschillende partijen en speelt daarop in;
 • Je onderhoudt nauw contact met UX-ers en het development team om ideeën die ontstaan om ons contentaanbod te verbeteren, ook daadwerkelijk technisch mogelijk te maken. De vraagstukken die je krijgt zijn zeer diepgaand binnen het vakgebied content en strategie en vragen om een integrale benadering met andere vakgebieden, zoals het opstellen en realiseren van een projectplan. Ze vragen om het afwegen van zelf bedachte oplossingsalternatieven. De werkzaamheden worden verricht binnen globale kaders, zoals jaarplannen en beleidsvoornemens. De contacten kenmerken zich door het afstemmen met en beïnvloeden op tactisch en strategisch niveau. Daarbij is sprake van veel en diverse partijen binnen en buiten de organisatie met verschillende belangen en benaderingswijzen. De werkzaamheden hebben betrekking op het aansturen en realiseren van zeer complexe contentprojecten (veel en zeer diverse stakeholders, bedrijfskritisch c.q. organisatiebrede impact, veel verschillende disciplines);
 • Draagvlak creëren voor vernieuwende ideeën gaat je goed af. Je voelt je comfortabel in een complexe organisatie van professionals.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, kunt overzicht bewaren, hebt sterk analytisch vermogen, bent kwaliteits- en doelgericht, sensitief voor organisatiestructuren en hebt creatief denk- en oplossingsvermogen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Communicatie of Journalistiek.
 • Je hebt sterke taalvaardigheden en schrijft helder en overtuigend op B1 niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als contentstrateeg.
 • Je hebt minimaal 3 jaar recente ervaring met eindredactie en beeldredactie.
 • Je hebt ervaring met het schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je hebt ervaring met agile werken en werken in JIRA.
 • Je hebt ervaring met het werken in een CMS.
 • Je hebt ervaring met het integreren van AI in jouw werkwijze en die van het redactieteam.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met ondernemers en ondernemen.
 • Je hebt ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties.
 • Je hebt ervaring met CMS systeem Bloomreach.
Competenties
 • Coördinerende vaardigheden - Is in staat zaken en mensen met elkaar in overeenstemming te krijgen, zorgt dat verschillende werkzaamheden (door verschillende personen) worden gedaan en onderling met elkaar kloppen.
 • Flexibel - Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.
 • Overtuigingskracht - Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
 • Taal-en communicatie vaardigheden - Weet hoe je complexe materie moet vertalen in praktische en aansprekende content voor ondernemers en hoe je de vertaalslag maakt van strategische vraagstukken naar operationeel niveau. 
 • Omgevingsbewust / gevoel voor (politieke) verhoudingen - Beschikt over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Deze kennis benut de kandidaat effectief voor eigen functioneren en voor de organisatie. 

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03377
Omgeving: Utrecht/remote
Startdatum: 3 juni 2024
Einddatum: 3 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 1x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 28 en 29 mei
Sluitingsdatum: Donderdag 23 mei om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match