Informatie Analist Digital Decade 1e fase

Binnen IV zijn we op zoek naar een ervaren informatie analist voor de 1e fase van ons project Digital Decade
Digital Decade (digitaal decennium) is een Europees programma dat als gids moet dienen voor de digitale transformatie van de Europese Unie in 2030. Aan de basis hiervan ligt veel wet- en regelgeving die overheden raakt. Met deze initiatieven (hier gemakshalve ‘wetten’ genoemd) wordt de digitale toekomst van Europa vormgegeven. De wetten hebben rechtstreekse impact op de digitaliseringsopgave van decentrale overheden en drinkwaterbedrijven. Tussen nu en 2026 krijgen decentrale overheden te maken met 13 nieuwe regelgevende initiatieven op het gebied van digitalisering.

De meest in het oog springende wet is de Wet open overheid die Waternet de komende jaren gefaseerd zal invoeren, waarbij een belangrijk onderdeel is: de actieve openbaarmaking van een aantal categorieën informatie. Deze wet heeft invloed op de totale organisatie en informatiehuishouding. Maar er zijn meer wetten met grote en kleine gevolgen.

Om de impact van deze veranderende wet- en regelgeving op onze informatiehuishouding niet als op zichzelf staande activiteiten, maar in samenhang te kunnen organiseren, hebben we een project Digital Decade opgezet. De 1e fase van dit project bestaat uit een impactanalyse op de informatiehuishouding en van Waternet, en het vaststellen van het gewenste uitvoeringsscenario. Waternet zoekt 1 informatie analist, die in samenwerking met de projectleider deze 1e fase gaan uitvoeren.

Je activiteiten bestaan uit:

 • Je werkt samen met de projectleider aan een projectplan voor de impactanalyse, en je voert dit plan uit.
 • Je analyseert de onderlinge samenhang van de betreffende wetten, met onderscheid naar waardeketens.
 • Je bespreekt en toetst de impact samen met business- en proceseigenaren in de Waternet organisatie; je bepaalt wie verantwoordelijkheid dient te dragen voor de uitvoering.
 • Je draagt bij aam de vertaling van de resultaten van de impactanalyse in een drietal scenario’s voor de scope, volgorde van prioritering, uitvoering en planning van de daaruit voortvloeiende aanpassingen aan de informatiehuishouding van Waternet.
 • Je draagt bij aan het uitwerken van het gekozen scenario in een projectplan voor fase 2 van het project, inclusief de borging van de resultaten in de (uitvoering van de) processen van Waternet.
 • Je werkt in een omgeving waarin de meeste teams die verantwoordelijk zijn voor ICT en IV op basis van Agile/Scrum werken; je scenario’s en planningen sluiten hierop aan.
De informatie analist rapporteert aan de projectleider Digital Decade.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal HBO werk-en denkniveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring in de rol van informatie analist.
 • Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring in de rol van informatie analist op het gebied van complexe IV landschappen.
 • Je hebt recente ervaring met vraagstukken op het gebied van transparantie, toegankelijkheid en openbaarheid van overheidsinformatie.
 • Je hebt ervaring met Agile werkwijzen, met name DevOps en Scrum.
 • Je hebt ervaring binnen een (semi) overheidsomgeving.
Competenties:

 • Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
 • Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
 • Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
 • Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als coördinator scenario.
 • Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03165
Omgeving: Amsterdam en thuiswerken
Startdatum: Zsm
Einddatum: 6 maanden
Gesprekken: 29 mei 2024 – 10.00 uur – 16.00 uur
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: maandag 20 mei om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match