Financieel Adviseur

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

Wat ga je bij ons doen?
Je vertaalt strategische organisatiedoelen naar concrete plannen om de organisatie verder in control te brengen, draagt procesmatige verbeteringen aan en voert deze door. Je bent sparringpartner van de manager Financiën over de begroting en de jaarstukken én legt de verbinding met het lijnmanagement als adviseur hierover. Je adviseert de gehele organisatie over financiële en bedrijfseconomische vraagstukken. Vernieuwing, doeltreffendheid en doelmatigheid staan hierbij voorop. Verder:

 • Draag je jouw steentje bij in de Planning & Controlcyclus;
 • Signaleer je afwijkingen in de realiteit ten opzichte van doelen en budgetten en rapporteer je deze. Tevens adviseer je de verantwoordelijke manager over oplossingen;
 • Adviseer je bij het doorontwikkelen van processen en interne control;
 • Toets je voorstellen op rechtmatigheid en doelmatigheid en adviseer je over de financiële gevolgen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken als Financieel Adviseur binnen de overheid. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 7 jaar.
 • Je hebt ervaring op het gebied van Besluit Begroting en Verantwoording opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt meer dan 10 jaar jaar ervaring met het werken als Financieel Adviseur binnen de overheid.
 • Je hebt werkervaring opgedaan met Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt kennis van Key2Financien.
 • Je hebt werkervaring binnen een Omgevingsdienst.
Competenties
Wij zoeken een ervaren financieel adviseur die recente kennis heeft van financiën en control binnen de publieke sector. Je hebt een sterk analytisch vermogen waarmee je samenhang ziet tussen financiën en inhoud, problemen kunt signaleren en oplossingen aandraagt. Hierbij zorg je voor integraliteit met andere relevante (vak)disciplines in de organisatie en weet je draagvlak te creëren voor jouw oplossingen.
Daarnaast maak je gemakkelijk verbinding met de collega’s binnen het team financiën, de managers en medewerkers binnen het primaire proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je bent doortastend en kunt onder alle omstandigheden de juiste informatie op tafel te krijgen. Het kunnen stellen van goede (door)vragen is daarbij een vaardigheid die jij beheerst. Je bent resultaatgericht en zorgt dat je altijd deadlines haalt.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06736
Omgeving: Den Bosch
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 1 juli 2024
Optie op verlenging: Ja, 10x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: 14 december
Sluitingsdatum: Vrijdag 8 december om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match