Business Analist

Je bent als Business Analist lid van het projectteam voor het project voor het nieuwe systeem voor de distributiecentra (DC's) van DJI. Je bent medeverantwoordelijk voor het analyseren en ontwerpen van het (nieuwe) proces voor de DC's i.c.m. het vertalen naar en opstellen van de eisen en wensen voor het nieuwe systeem. Je stemt hiervoor af met senior business analist, de medewerkers van de verschillende DC's, de serviceorganisatie en andere betrokkenen. De senior business analist schetst het proces in hoofdlijnen, jij draagt zorg voor de detailuitwerking. Het is jouw verantwoordelijkheid om de requirements (eisen en wensen) zodanig uit te werken en vast te leggen dat ze onderdeel kunnen uitmaken van de te starten Europese aanbesteding voor de verwerving van nieuwe het systeem. Uiteraard stem je ook af met de andere leden van het projectteam (zoals architecten) en gezamenlijk borgen we dat er een haalbare oplossing wordt beschreven. Je vervangt een business analist die ivm zwangerschapsverlof komende tijd afwezig zal zijn.

Achtergrond
De DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 45.000 justitiabelen. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl.
In iedere DJI inrichting kunnen justitiabelen (gedetineerden) producten kopen. Deze producten zijn onderverdeeld in lang houdbare droge kruidenierswaren (food en non food), verse producten en rookwaar. De producten worden op dit moment via een papieren formulier of digitaal, via een applicatie, besteld. De producten worden geleverd vanuit één van de 5 DC's, in respectievelijk PI Lelystad, PI Almelo, PI Zuid Oost, PI Vught en JC Zaanstad. De justitiabele gaat niet fysiek naar het DC toe.In deze DC's worden de bestellingen verzameld, verpakt, afgerekend en gedistribueerd naar de inrichtingen.De werkzaamheden ten behoeve van het verzamelen, verpakken en afrekenen worden voornamelijk uitgevoerd door justitiabelen. De DC's vervullen een belangrijke rol in het voorzien in arbeid voor de justitiabelen. De DC's vallen onder regie van de serviceorganisatie. Voor deze DC's wil DJI een nieuw systeem verwerven door middel van een aanbesteding. Voor deze aanbesteding moeten alle relevante requirements voor de gewenste oplossing worden beschreven. Dit traject wordt tevens gebruikt om het huidige proces te verbeteren en waar mogelijk te moderniseren.
Het project waarin jij de rol als Business Analist vervult valt onder de afdeling Project Management en Implementatie (PMI) van de Directie Informatievoorziening (DI) onderdeel van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). DI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de IV projecten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

  • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
  • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van een PvE voor aanbestedings en/of offertetrajecten.
Wensen voor deze opdracht
  • Je hebt kennis van en aantoonbare meerjarige ervaring met retailprocessen, e-Commerce en/of e-Fulfillment.
  • Je hebt een rijbewijs en bent bereid te reizen.
  • Je bent van onbesproken gedrag en kunt zonder problemen een Verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen.
Competenties
  • Je beschikt over een goede teamspirit. Je hebt zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.
  • Je bent flexibel, hebt een proactieve instelling en bent klantgericht.
  • Je bent goed in de verbinding leggen tussen klantwensen en ICT realisatie;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel in woord als geschrift.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-02547
Omgeving: Gouda
Startdatum: 1 mei 2024
Einddatum: 31 januari 2025
Optie op verlenging: Ja, 2x 4 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 april om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match