Beleidsadviseur Onderwijskansenbeleid 24 u p/w

In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij een beleidsadviseur voor 24 uur per week voor de periode 15 juni tot 15 november 2024, met de optie tot verlenging.
Wij zoeken een adviseur met ervaring met onderwijskansenbeleid (landelijk onderwijsachterstandenbeleid), beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie en/of onderwijsbeleid in de breedte.

Je neemt de werkzaamheden en taken waar en brengt deze waar nodig een stap verder. Dit betreft onder andere:

 • Het beoordelen van subsidieaanvragen voor Gelijke onderwijskansen en peuteropvang en voorschoolse educatie en het vastleggen van de afspraken voor het volgende jaar; 
 • Je voert accountgesprekken met partners zoals Travers Welzijn, Stadkamer en kinderopvangorganisaties;
 • Je neemt deel aan diverse projectoverleggen waar met collega’s samengewerkt wordt aan verschillende onderwijsopgaven en -beleid zoals o.a. beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie, beleid voor Integrale Kindcentra, ontwikkeling van ondersteuningsteams van 0-4 jaar, voorschoolse educatie en onderwijs voor Nieuwkomers van 2-14 jaar, Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid en Rijke Schooldag. Je denkt en werkt hierin mee om deze opgaven een stap verder te brengen;
 • Je maakt een plan voor een evaluatie rondom het onderwijskansenbeleid en waar mogelijk start je met de uitvoering hiervan;
 • Je zorgt voor een vervolg op het plan om de informatievoorziening richting ouders vanuit VVE-beleid te verbeteren;
 • Je zorgt voor vervolg/borging van de ondersteuningsteams van 0-4 jaar;  
 • Je neemt deel aan interne afstemmingsoverleggen zoals het kernteam onderwijs, het NPO-overleg;
 • Je neemt deel aan (bestuurlijke) overleggen met partners in de stad, zoals de werkgroep Onderwijskansenbeleid, de themagroepen behorend bij de Uitvoeringsagenda van de Strategische Onderwijsagenda 2022-2026 en de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar beleidservaring binnen het sociale domein bij een gemeente.
 • Je hebt ervaring met advisering aan een bestuurder.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt ruime beleidservaring binnen het sociale domein bij een gemeente.
 • Je hebt ervaring met onderwijskansenbeleid, beleid voor- en vroegschoolse educatie of onderwijsbeleid.
 • Je hebt ervaring met de sociale kaart van Zwolle.
 • Je bent voor in ieder geval de periode van 15 juni t/m 14 november 2024 beschikbaar voor de gevraagde 24 uur per week.
Competenties:

 • Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig.
 • Je bent een teamspeler die proactief en flexibel is.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03182
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 15-6-2024
Einddatum: 14-11-2024
Gesprekken: De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 29 mei.
Optie op verlenging: 3 x 5 maanden
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match