Adviseur Leren en Ontwikkelen 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies & Coaching;HR

Opslaan 0Als Adviseur Leren & Ontwikkelen bij Delfland lever jij een directe impact op de organisatie. Jij krijgt er energie van om ervoor te zorgen dat mensen zichzelf ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, iedere dag weer!Als Adviseur Leren & Ontwikkelen ben jij medeverantwoordelijk voor het vertalen van de strategische doelen van Delfland …

Senior Planeconoom voor 16-24 uur per week

Overijssel | HBO;Universitair | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0Je gaat aan de slag bij de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT). RBT is een samenwerkingsverband tussen de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer van het XL Businesspark. Hoofddoel van RBT is het voorzien in de behoefte aan bouwrijpe grond …

Projectleider Realisatie

Groningen | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten …

Manager Projectbeheersing (2fte)

Groningen | HBO | Advies & Coaching;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Er zijn 300 waterschappers die werken voor Noorderzijlvest. Samen zorgen zij ervoor dat de 383.000 inwoners in het beheergebied veilig kunnen leven met water, kunnen genieten van schoon water, voorzien zijn van voldoende water in elk seizoen en erop kunnen vertrouwen dat hun afvalwater wordt gezuiverd. Het beheergebied beslaat een groot deel van de …

Full Stack Flutter / Go Ontwikkelaar Kubernetes 18-36 u p/w

Utrecht;Zuid-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common …

Domein Architect Registers Backend

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0KVK voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per bedrijfsdomein uitgevoerd. Voor het domein Registreren Backend zoeken wij een ervaren Domein Architect …

Implementatieadviseur voor PGB2.0 systeem Sr.

Zuid-Holland | Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0Zelf regie voeren over je leven, ook als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Dat kan mede dankzij het persoonsgebonden budget (pgb), een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorg in te kopen. Het PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente …

Netwerk Specialist Team Netwerken

Utrecht

Opslaan 0Cluster Connectiviteit (Team Netwerken) is verantwoordelijk voor het beheer (en daarmee ook de ontwikkeling) van alle centrale netwerk- en security-infrastructuur. Het team doet dit conform de afspraken met de servicelijnmanagers en overige teams binnen de Dienst ICT. Hierbij wordt gewerkt onder centraal vastgestelde architectuur en vanuit een standaard productportfolio. DoelstellingDe netwerkspecialist is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer …

DevOps Engineer voor Haven (Kubernetes en Go)

Utrecht;Zuid-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common …

Ops Engineer GBV (2fte)

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse ketenbrede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen.Deze voorzieningen maken deel uit van de Directie Regie Migratieketen (DRM) (welke onderdeel is van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM).Daarnaast verzorgt DP ook de dienstverlening voor het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en …

Planvormer

Amsterdam, Korte Ouderkerkerdijk 7

Opslaan 0De planvormer speelt een belangrijke rol in de startfase van een dijkverbeteringsproject. Vanaf het ontstaan van de eerste ideeën tot en met het voorkeursalternatief dat uiteindelijk in het definitief ontwerp wordt vastgelegd, worden veel keuzes gemaakt. Door het in beeld 2 van 3 Classificatie: Intern brengen en afwegen van bestuurlijke ambities, interne meekoppelkansen, technische …

Communicatieadviseur Candidate Journey

Zuid-Holland

Opslaan 0Jaarlijks ontvangt de politie meer dan tienduizenden sollicitaties op vacatures, van agentfuncties tot IT’er en monteurs. Al deze groepen sollicitanten dienen in hun reis van sollicitatie tot aanstelling op een vriendelijke, begrijpelijke en zorgvuldige manier efficiënt geïnformeerd te worden over de status van hun procedure. Als communicatieadviseur Candidate Journey zorg jij voor passende communicatie, meestal in de …

Netwerkspecialist (Routing) cluster Connectiviteit 2 fte

Utrecht

Opslaan 0De netwerkspecialist is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van producten op het gebied van connectivity. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat deze producten goed werken. Hierdoor kan een rechercheur zonder problemen belangrijke informatie over veroordeelde criminelen opzoeken in onze database, en heeft het managementteam een soepele verbinding tijdens een videoconference met externe partners.Als …

Opdrachtgever Agenda Vitaal Platteland

Utrecht | Universitair

Opslaan 0Het Domein Landelijke Leefomgeving (LLO) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de landelijke leefomgeving en draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. We werken samen met onze partners in het gebied aan de realisatie van gezamenlijke opgaven. Binnen het Domein LLO worden een aantal grote programma's uitgevoerd, …

Senior Projectmanager Waterbeheer

Amsterdam,

Opslaan 0In reeds opgestarte en op termijn nieuw op te starten (middel)grote en complexe projecten geeft de ervaren projectmanager samen met het team invulling aan de voortgang, kwaliteitsbeheersing en de uitvoering van het werk over het gehele traject van de planvorming, de ontwerpvoorbereiding tot en met de oplevering en nazorg. De projectmanager neemt verantwoordelijkheid voor …

Scrummaster

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team opdat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet hij als onderdeel van het ontwikkelteam. De scrum master brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen. Bovendien identificeert en elimineert hij belemmeringen …

CCTV engineer beveiliging

Amsterdam | Techniek

Opslaan 0Over de functie: De senior beheerder “CCTV engineer beveiliging” is de specialist als het gaat om technologieën als CCTV, Genetec, Thorguard en securinet. We zoeken een kandidaat met grote kennis en kunde in deze technieken en die in staat is om nieuwe ontwikkelingen te beheren en te implementeren. Deze persoon fungeert als vraagbaak voor …

Senior Technisch Manager

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0Wat ga je doen, Zomaar een greep uit onze diverse en mooie projecten: Dijkverbeteringsprojecten in het buitengebied maar ook midden in Amsterdam, renovatie van bruggen en sluizen, het bouwen van (grote) 2 van 5 Classificatie: Intern gemalen, pompstations en waterzuiveringen, het realiseren van watergebiedsplannen, waterbodemsaneringen midden in Amsterdam, de aanleg van grote drinkwater- en …

Senior Business controller / Medewerker Financiën 24-32 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Administratie & Financieel

Opslaan 0Als business controller/ medewerker Financiën ontwikkel, beheer en bewaak je de financiële structuur om de P&C cyclus zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Vanuit een onafhankelijke en professionele rol adviseer je het management en de beleidsmedewerkers van het domein over de beheersing van de programma's, de risico's en de (financiële) bedrijfsprocessen. Je …

Jurist (Omgevingsrecht), Sr. (exclusief)

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Juridisch

Opslaan 0 Primair het zelfstandig afhandelen van verzoeken om handhaving die zijn gericht op naleving van de Wabo, Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen het werkgebied van de organisatie; Daarnaast kan secundair tot het taakgebied behoren: het voorbereiden en be- en/of afhandelen van overige bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (incl vertegenwoordiging van het bevoegde gezag in rechte) …