Teamleider Documentaire Informatievoorziening

Gelderland | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Omschrijving van het team waarbinnen je te werk wordt gesteld:Het team DIV (Documentaire Informatie Voorziening) valt binnen de afdeling Facilitaire Services. DIV zorgt (mede) voor: de instandhouding van de informatiehuishouding van het Kadaster door adequaat informatie- en archiefbeheer; het ontwerp (inrichting), de implementatie en het beheer van het Documentmanagement Systeem. De kerntaken van het …

Business Intelligence Analist, gem. 16 u p/w

Noord-Holland | Universitair

Opslaan 0De afdeling informatiemanagement binnen de organisatie houdt zich bezig met het scheppen van kaders voor digitale zorg en digitalisering van de zorg. De afdeling stimuleert het datagedreven werken, verkent de toepasbaarheid van nieuwe technologieën en ondersteunt partijen met het tot stand komen van afspraken voor standaardisatie.Een multidisciplinair team vanuit de organisatie, aangestuurd vanuit IM, …

Technisch Applicatie Beheerder

Zuid-Holland | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Technisch Applicatiebeheer van Informatica Powercenter bestaande uit: installatie/upgrade van Powercenter schrijven van installatie- en beheerhandleidingen voor zover nog niet beschikbaar ondersteuning van functioneel beheer en klant Opslaan 0

Relatiemanager Verkeersveiligheid

Zuid-Holland | Universitair

Opslaan 0Je maakt onderdeel uit van het team Leefomgeving (20 personen). Dit team werkt in gezamenlijkheid aan de opgaven bouwen en wonen, vitaal platteland, omgevingskwaliteit, milieu, afval & circulaire economie, mobiliteit, ruimte, klimaatadaptatie & water en regionale economie. Ook werken we samen met de programma’s Omgevingswet en Energie. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is een …

Juridisch Adviseur GT

Zuid-Holland | Universitair | Juridisch

Opslaan 0De Juridisch Adviseur is verantwoordelijk voor het zelfstandig en in overleg met het GT projectteam en andere in- of externe juristen realiseren van model overeenkomsten en andere juridische documenten en het reviewen van marktstrategieën, algemeen functionele beschrijvingen en bestekken. De juridisch adviseur ondersteunt daarnaast het contract- en leveranciersmanagement binnen Servicecentrum gemeenten. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: …

Technisch Architect Messaging Services (EMM)

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Taken en resultaatgebieden: Optreden als technisch architect/specialist voor EMM. Uitvoeren van de functionele analyse, de vertaling van functionele eisen naar architectuur en technische service ontwerpen. Contacten onderhouden met diverse afdelingen en projectleiders. Behandelen van 3e lijns calls vooral met betrekking tot mobility (BlackBerry / iBabs). Bereid om eventueel consignatiediensten te lopen. Het team Messaging …

Elastic Developer, Sr.

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0We zoeken een Senior Software Engineer / Search Specialist / Tester voor het project Enterprise search. De ontwikkelaar moet senior kennis hebben van Elastic Search, tevens het ontwikkelen van test scripts en is gewend in een agile omgeving te werken. De Senior Elastic Developer is onder andere verantwoordelijk voor: Onderzoekt samen met o.a. de …

Teamleider Proces- en Informatiemanagement

Noord-Brabant | Universitair

Opslaan 0Ben jij onze nieuwe ondernemende, inspirerende en enthousiaste teamleider voor ons team Proces- en Informatiemanagement?Het PIM-team bestaat uit ongeveer 15 mensen met de aandachtsgebieden: informatiemanagement en advies, informatie control- en beheer, procesmanagement, informatie-architectuur en verandermanagement. Het team maakt deel uit van het programma Bedrijfsvoering, Beleid en Advisering (BBA). Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor …

Servicedeskmedewerker, Mr.

Zuid-Holland | MBO | Servicedesk

Opslaan 0De Medior Servicedeskmedewerker vervult een rol op het ICT Plein. Dit is het aanspreekpunt voor problemen en vragen op het gebied van ICT voor alle applicatie- en infrastructuur gerichte vragen. Vanwege de huidige situatie m.b.t. Corona is er extra capaciteit benodigd om de werkdruk te verlichten. De Medior Servicedeskmedewerker zal belast worden met het …

Business Analist

Utrecht;Zuid-Holland | HBO;Universitair

Opslaan 0De Business Analist is belast met het in kaart brengen van de administratieve stromen rondom porfolio (budget, prognose, besteding). Tevens gaat de business analist aan de slag met de analyse van de wijze van vastlegging van de basisgegevens en administratieve processen rond portfolio en projecten. De business analist formuleert verbetervoorstellen om de primaire vastlegging …

P&O Adviseur en Projectleider

Noord-Brabant | HBO

Opslaan 0Je komt te werken binnen een organisatie en team wat vol in beweging is. In je opdracht ben je actief in twee rollen, (60%) P&O adviseur en (40%) projectleider. Wat ga je doen? Vanuit je rol als adviseur en/of projectleider begeleid je de organisatie bij de ontwikkeling naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie met thema’s op gebied …

Medewerker Onderzoek Stedelijk Water Infrastructuur en Transport 24-36 u p/w

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0Voor de vakgroep OSWIT (Onderzoek Stedelijk Water, Infrastructuur en Transport), onderdeel van Watertechnologie zijn wij op zoek naar een medewerker voor een inhuurperiode van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Deze medewerker zal op het grensvlak gaan werken tussen theoretisch en praktisch onderzoek. Concreet betekent dit dat de medewerker in staat moet zijn …

Projectleider Monitoring Klimaat, Sr.

Utrecht | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Provinciale Staten zijn in 2019 akkoord gegaan met de ondertekening van hetKlimaatakkoord. Klimaat is een overkoepelend thema is dat in veel programma’s in de organisatie is ondergebracht. Om te weten of we als provincie op de goede weg zijn, is een concernbrede doelstelling in de begroting opgenomen om de inzet op een klimaatneutrale provincie …

Tactisch inkoper (Categorie Voer- en Vaartuigen en Luchtvaart – VVL)

Overijssel;Zuid-Holland | HBO;Universitair | Inkoop

Opslaan 0De sector Operatien begeleidt het proces van aanbesteden en contracteren, gebaseerd op een productcategorie indeling. Primair doel is het verwerven van hoogwaardige producten en diensten, op een rechtmatige wijze en tegen gunstige voorwaarden.De tactisch inkoper is verantwoordelijk voor de uitvoering van (Europese) aanbestedingen binnen de eigen categorie, te weten Vaar- en Voertuigen. De inkoper …

Strategisch Beleidsadviseur

Zuid-Holland | Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0Voor het bestrijden van Corona heeft de organisatie behoefte aan extra capaciteit. Wist je dat het bestrijden van Corona niet kan zonder IT, privacy en security? Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO) ontwikkelt innovatieve digitale toepassingen die het bron- en contact onderzoek versnellen, het testen faciliteren en het vaccineren te ondersteunen. CoronaMelder is een …

Projectleider Actieve Openbaarmaking 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft veel losgemaakt. Het Kabinet viel er zelfs over. De Kabinetsreactie op dit rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) belooft stevige maatregelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het orde krijgen van de Informatiehuishouding van departementen. We zullen onze dossiers meer op orde en transparant moeten maken. Daarnaast is de …

Capaciteitsmanagement Adviseur

Drenthe;Flevoland;Friesland;Gelderland;Groningen;Limburg;Noord-Brabant;Noord-Holland;Overijssel;Utrecht;Zeeland;Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Als adviseur capaciteitsmanagement geef je voorafgaand aan het inplannen, inzicht in het capaciteitsaanbod, gekoppeld aan de capaciteitsvraag en de resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau. Zo kan de verantwoordelijk leidinggevende bewuste keuzes maken omtrent de inzet van capaciteit. Daarnaast adviseer je over andere bedrijfvoeringswijzigingen die zijn weerslag op het capaciteitsmanagement hebben, zoals consignatie en …

Adviseur Omgeving, Mr.

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0De organisatie is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot …

Toetser en Vergunningslener Waterwet

Zuid-Holland | HBO;Universitair

Opslaan 0Bij de organisatie werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand …

Omgevingsmanager diverse dijkversterkingsprojecten Sr. 20 u p/w

Gelderland | HBO;Universitair

Opslaan 0HWBP dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok:Naar verwachting zal de planuitwerkingsfase van dit project in mei/juni 2021 overgaan naar de realisatiefase, welke een verwachte looptijd kent tot circa 1 juni 2024. De ureninzet voor dit project zal circa 12 uur per week bedragen. De Overeenkomst van het HWBP dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok wordt aangegaan voor de duur van dit project.Optioneel …