Inkomensconsulent; Consulent Sociaal Domein A, 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO | Werk en inkomen

Opslaan 0Als inkomensconsulent beoordeel je het recht op bijstand (levensonderhoud en bijzondere bijstand) op grond van de Participatiewet en het verzamelen van relevante gegevens voor deze beoordeling. Je voert (intake)gesprekken en verricht huisbezoeken om recht op bijstand vast te stellen. Dit doe je door betrokken te zijn bij jouw cliënten en alert te zijn op …

Safety Manager Trambaan, 16-24 u p/w

Utrecht | HBO;Universitair

Opslaan 0In het team Trambedrijf Projectmanagement voeren professionals OV-projecten uit waarbij bijvoorbeeld traminfrastructuur vernieuwd wordt of een nieuwe busstalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectmanagers en -medewerkers samen werken aan het tijdig realiseren van projecten. De projecten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context. Specifiek word je …

Development Engineer

Overijssel | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als development engineer, ben je een super gemotiveerde, seniore (full stack) alleskunner en ga je aan de slag voor het Justitie Informatie Punt (JIP). Je hebt een stevige technische achtergrond en een ruime ervaring als het gaat om web- en restservices, gebouwd in JavaEE die draaien op Oracle Weblogic. Angular front-end werkzaamheden pak jij …

Privacy-/Civiel Jurist

Utrecht | Universitair | Juridisch

Opslaan 0De infobox Crimineel & Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de FIOD, de Douane, het OM, de Politie en de FIU-Nederland gericht op de aanpak van de georganiseerde misdaad, fraude en misbruik van financiële (overheids)regelingen. In 2015 zijn ook de opsporingsdiensten van SZW, de NVWA en de ILT toegetreden, in 2018 …

Scripter, Sr.

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Binnen de organisatie is een op Citrix en Ivanti Workspace gebaseerde, “desktopomgeving” geïmplementeerd. Deze omgeving vormt de kern van de digitale werkomgeving voor de medewerkers van de organisatie en voorziet in het aanbieden van (deels gevirtualiseerde) applicaties en (voor specifieke toepassingen) een virtuele desktop. Deze omgeving bestaat uit virtuele servers op ruim 50 fysieke …

Adviseur Omgevingsveiligheid, Sr. 16 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De medewerker wordt ingezet voor het adviseren over omgevingsveiligheid in relatie tot de Wro en Wabo. Daarnaast werkt de medewerker als projectleider/lid aan projecten gerelateerd aan Omgevingsveiligheid. Ook databeheer zoals het invoeren/actualiseren van informatie over activiteiten met gevaarlijke stoffen behoort tot de werkzaamheden. We zijn opzoek naar iemand die blijft kijken naar de mogelijkheden …

GIS Specialist

Overijssel | HBO

Opslaan 0De organisatie wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedienen wij de functies (zoals landbouw en natuur) in een gebied zo optimaal mogelijk. Het klimaat verandert. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen die water goed afvoeren in natte …

Development Engineer

Overijssel | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als Developer ben je lid van één van de scrum-teams. Je bent verantwoordelijk voor zowel het opstellen van de user stories als het vertalen daarvan naar technische oplossingen die binnen de architectuur passen. Je vervaardigt de programmatuur, waarbij het draait om het ontwerpen, coderen en samenstellen van een product dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen. …

Communicatieadviseur

Utrecht | HBO | Communicatie

Opslaan 0Wij zoeken een enthousiaste Communicatieadviseur, die het leuk vindt om aan de slag te gaan met de communicatie van en voor het programma Hart van de Heuvelrug en de gebiedsontwikkeling Vliegbasis Soesterberg. Je gaat onderdeel uitmaken van een enthousiast en bevlogen programma-en projectteam dat zich inzet voor de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van …

Verbinder Asbest-Zon, gem. 24 u p/w

Overijssel | Geen

Opslaan 0Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de organisatie. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op …

Omgevingsmanager, 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Infrastructuur

Opslaan 0De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de organisatie de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het …

Test Engineer

Overijssel | HBO | Testing

Opslaan 0Als Testengineer draag je bij aan de sprintmatige voortbrenging voor onze applicatie Injus. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van "Definition of Done". Je draagt bij aan nieuwe releases en het onderhoud van de applicaties. Als test-engineer draag je bij aan het opstellen …

Adviseur Geluid – Verkeersgeluid, Sr. 20 u p/w

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Voor de Unit Omgevingskwaliteit bij de organisatie zijn wij op zoek naar een senior adviseur geluid (industrielawaai) die breed inzetbaar is. De adviseur is lid van het team Geluid, dat bestaat uit adviseurs op het gebied van Industrielawaai en Verkeerslawaai. Het team voert taken uit ten aanzien van saneringen van woningen op het gebied …

Adviseur Geluid – Industrielawaai, Sr. 16 u p/w

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Voor de Unit Omgevingskwaliteit bij de organisatie zijn wij op zoek naar een senior adviseur geluid (industrielawaai) die breed inzetbaar is. De adviseur is lid van het team Geluid, dat bestaat uit adviseurs op het gebied van Industrielawaai en Verkeerslawaai. Het team voert taken uit ten aanzien van saneringen van woningen op het gebied …

Adviseur Bedrijfsvoering, Sr.

Friesland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Enkele jaren geleden is er "bottom up" gestart met Agile werken binnen de organisatie. Vanuit de afdeling Ontwikkeling is in samenwerking met de business hier vorm aan gegeven. Geconstateerd is dat we op een punt gekomen zijn waarin we coaching nodig hebben om verdere samenwerking/profesionalisering mogelijk te maken. Dit mede in het licht van …

BI Specialist, Sr.

Noord-Holland | Universitair

Opslaan 0Financieel Economische Zaken (FEZ) verzorgt de informatie voor de beheersing van de organisatie en haar programma’s. Onder beheersing wordt verstaan de sturing op doelen, het volgen van de mate van behalen daarvan en de verantwoording daarover. Daarnaast adviseert en ondersteunt FEZ de Raad van Bestuur en de directies bij het realiseren van de doelstellingen …

Product Manager

Utrecht | HBO

Opslaan 0Binnen de organisatie is de Dienstverleningsorganisatie verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen. Hiertoe zijn vier domeinen benoemd; Financiën, IT, HR en Facilitair Beheer. De DV verricht, met haar 350 betrokken en vakbekwame medewerkers, de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle organisatie onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van de organisatie. De …

Projectleider Energiegebieden 20-24 u p/w

Overijssel | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met …

Onderwijs planner Forensische Opsporing Sr.

Gelderland | HBO

Opslaan 0De Onderwijsplanner komt te werken op de academie in Apeldoorn. De academie is het kwalificerend onderwijsinstituut en onderzoeksinstituut voor de organisatie en staat garant voor onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de beroepspraktijk, doelgroep en vraag en toekomstgericht en innovatief is. De academie zorgt via onderwijs, onderzoek en kennis voor de versteviging en de …

Project- en Accountmanager Innovatie- en Datalab 12-28 u p/w (2fte)

Overijssel | HBO;Universitair

Opslaan 0Binnen de experimenten van het ID‑lab wordt in de regel samengewerkt met de provinciale opdrachtgever, (data-)deskundigen van de teams PD-DIGI en PD-OA en zo nodig andere overheden, kennisinstellingen en/of het bedrijfsleven. Uitvoering van het experiment vindt meestal plaats bij het bedrijfsleven of kennisinstellingen.Binnen het ID-Lab is ruimte voor twee project- en accountmanagers.In het ID-lab …