Projectleider 20 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De Nederlandse overheid heeft in geval van rampen en crises een aantal middelen ter beschikking om de bevolking te alarmeren. Eén van die middelen is NL-Alert.NL-Alert is de landelijke alarmeringsdienst voor crisiscommunicatie. NL-Alert is eigendom van het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s gebruiken NL-Alert …

Bijstandsconsulent

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching;Werk en inkomen

Opslaan 0Het team maatschappij is verantwoordelijk voor het sport-, jeugd-, cultuur-, onderwijs-, welzijns- en sociaal beleid binnen de gemeente Oegstgeest. Ook de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet (Werk en Inkomen) ligt bij het team maatschappij. Werk en Inkomen is onderdeel van team maatschappij en is verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning, participatie …

Projectmanager Sr.

Zuid-Holland | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Vanuit het programma Doorontwikkeling RWO 2021 wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe werkplek welke uitgaat van Windows 10 versie 20H2 (W10R.20H2) en Office 365 Apps. Deze nieuwe versies brengt de nodige verandering met zich mee en wordt bij onze klanten momenteel uitgerold. Voor de uitrol is het programma op zoek naar een ICT-projectmanager …

Beheerder Technische Documentatie

Zuid-Holland | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0KOOP werkt samen met Kadaster, Geonovum en Rijkswaterstaat aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). KOOP ontwikkelt, naast een landelijke voorziening, de Standaard voor Officiële Publicaties (STOP). Dit doet zij samen met Geonovum die onder andere verantwoordelijk is voor de Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten en de standaard voor de Omgevingswet. De basis van de Standaard is opgeleverd …

Planning en Control Adviseur

Zuid-Holland | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0Het cluster financiën is in een groeiproces. Als planning- en control specialist annex financieel adviseur annex business controller krijg je met alle aspecten van de Planning- en Control cyclus te maken: Je ondersteunt bij het opstellen van jaarplannen zowel in de verticale stuurlijnen als in de horizontale stuurlijnen. Daarbij analyseer en bewaak je de …

Adviseur WKB, 16 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching;Techniek

Opslaan 0De Wkb heeft met name wijzigingen in onze bouwtaken tot gevolg. Binnen het team ontbreekt het aan capaciteit en kennis om dit traject op te pakken. Er is inmiddels een soort stappenplan gemaakt voor de invoering van de Wkb. Op dit moment is er grote behoefte aan een adviseur die in samenwerking met de …

Testspecialist

Utrecht | MBO | Testing

Opslaan 0Het Productiehuis is een samenwerkingsverband van de dienst ICT en IM van de Nationale Politie. In een zevental Productielijnen wordt informatievoorziening voor de politie ontwikkeld, geleverd en beheerd. Binnen de Productielijn Opsporing is plek voor een nieuwe testspecialist.  De testspecialist wordt gezocht voor team TOP, deel van het cluster Forensische Opsporing en Verhoorregistratie (hierna te noemen FOV). In …

Java Developer Sr. (2fte)

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Het Productiehuis is een samenwerkingsverband van de dienst ICT en IM van de Nationale Politie. In een zevental Productielijnen wordt informatievoorziening voor de politie ontwikkeld, geleverd en beheerd. Binnen de Productielijn Opsporing is plek voor een nieuwe testspecialist.  De Java ontwikkelaars wordt gezocht voor team TOP, deel van het cluster Forensische Opsporing en Verhoorregistratie (hierna te noemen FOV). In …

Afdelingshoofd Procesautomatisering

Noord-Holland | Universitair | Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0Binnen de directie Informatievoorziening (IV) zijn we op zoek naar een interim hoofd procesautomatisering (PA). De afdeling PA heeft te maken met achterstallig onderhoud en heeft de uitdagende opgave om dit achterstallig onderhoud weg te werken en tegelijkertijd de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Daarnaast is de gehele directie IV in ontwikkeling en …

Projectleider Wkb-informatiestromen gemeenten

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Je gaat aan de slag als Projectleider om de informatiestromen van de Wkb door de gemeentelijke werkprocessen en informatiestromen inzichtelijk te maken, afstemming van deze informatiestromen met de softwareleveranciers en het kenbaar maken van de informatiestromen in te ontwikkelen handreikingen, templates en tools voor gemeenten.De informatie-uitwisseling van de Wkb meldingen en informatieplichten van initiatienemer …

Ecoloog, 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0De afdeling Onderzoek en Advies is het kenniscentrum van het waterschap. Daar is ervaring en kennis aanwezig op het gebied van waterveiligheid, waterketen, watersysteem en energie en duurzaamheid. Vanuit deze afdeling adviseren experts op basis van actuele en hoogwaardige vak,- gebieds- en systeemkennis de organisatie. Opslaan 0

Functioneel Beheerder Onderwijslogistiek

Gelderland | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Team Functioneel Beheer Noord-Oost Nederland van het Politiedienstencentrum zoekt een klantgerichte functioneel beheerder met analytisch denkvermogen die het beste uit zichzelf en onze applicaties willen halen. We zoeken een functioneel beheerder voor de community Politie Leeromgeving, team Onderwijslogistiek.De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de …

Hydroloog Afdeling Onderzoek & Advies, 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0De afdeling Onderzoek en Advies is het kenniscentrum van het waterschap. Daar is ervaring en kennis aanwezig op het gebied van waterveiligheid, waterketen, watersysteem en energie en duurzaamheid. Vanuit deze afdeling adviseren experts op basis van actuele en hoogwaardige vak,- gebieds- en systeemkennis de organisatie.  De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Hydrologische advisering binnen …

Product Designer, Sr. (detavast)

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0De organisatie voert een digitaliseringsstrategie uit waarbij het mogelijk wordt dat de ondernemer alle handelingen rond registratie (inschrijven, muteren, inzien/opvragen) digitaal kan verrichten en onze informatie- en adviesdiensten online, digitaal en 24×7 kan gebruiken. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten op basis van klantreizen is daarbij belangrijk. Daarom is het …

Cloud platform engineer (3fte)

Utrecht | Geen | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0De Dienst ICT van de Nationale Politie heeft verschillende grote IT-platformen in beheer waaronder het Big Data Platform; een modern en robuust platform, gerealiseerd in een private cloud infrastructuur volledig gebaseerd op open source en open standaarden. De productlijn Cloud en Big Data is verantwoordelijk voor het Big Data platform, vanaf het netwerk tot …

Frontend React Developer, Sr. (detavast, 2fte)

Utrecht | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0De organisatie voert een digitaliseringsstrategie uit waarbij het mogelijk wordt dat de ondernemer alle handelingen rond registratie (inschrijven, muteren, inzien/opvragen) digitaal kan verrichten en onze informatie- en adviesdiensten online, digitaal en 24×7 kan gebruiken. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten op basis van klantreizen is daarbij belangrijk. Daarom is het …

Coördinator P&O

Groningen | HBO | HR

Opslaan 0De afdeling Bedrijfsvoering binnen de organisatie is volop in ontwikkeling; net als IMG zelf. De organisatie is vanuit de business nog volop haar (nieuwe) taken aan het inrichten. Vanuit Bedrijfsvoering en met name P&O zoeken we een ervaren senior P&O adviseur die hands-on meehelpt, maar met name zich richt op: dagelijkse coördinatie van de …

ILS Engineer Elektrotechniek

Noord-Holland | HBO | Techniek

Opslaan 0De Instandhoudingsgroep OZB is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van haar eenheden. De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofd doelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de onderzeeboten. De afdeling engineering is o.a. verantwoordelijk voor het up to date houden van de instandhoudingplannen van …

Medewerker Grondzaken

Zuid-Holland | MBO;HBO

Opslaan 0Medewerker voert alle voorkomende taken uit binnen team Grondzaken, zoals het behandelen van aanvragen voor koop, zakelijke rechten, erfpacht, huur- en pacht. Medewerker stelt voorstellen en overeenkomsten op, en begeleidt de volledige afhandeling bij de notaris. Daarnaast draagt medewerker zorg voor de beantwoording van interne en externe vragen van de Servicedesk en het klantcontactcentrum. …

Projectleider Klant Contact Center (KKC)

Friesland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De organisatie is een professionele dienstverlener die doet wat ze zegt; een betrouwbare partner. We hanteren servicenormen waardoor we ons profileren als transparante, slagvaardige dienstverlenende en van buiten naar binnen werkende organisatie. Iedere individuele medewerker draagt daarbij verantwoordelijkheid. De bedrijfsvoering is verbeterd door structuur en overzicht in klantcontacten. Het proces en systeem begeleiden en ondersteunen daarin en …