Directievoerder Civiele Techniek (detavast)

Noord-Holland | MBO;HBO | Gemeentelijk

Opslaan 0De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise en het, als rechterhand van de projectleider, organiseren van alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase van diverse civieltechnische werken in de openbare buitenruimte. Je bent verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook groen-/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten …

Lead Data Architect

Noord-Holland | Universitair | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0De organisatie wil haar data beter en slimmer benutten. Het is onze ambitie om gebruik te maken van een sterke datafunctie. Jij als Lead Data Architect krijgt daarin een spilfunctie, en wordt verantwoordelijk voor het adviseren van de CIO en CDO op het resultaatgebied data architectuur. Je brengt samenhang op strategisch niveau tussen missie, bedrijfsdoelstellingen …

Adviseur Facilitaire Dienstverlening, 24 u p/w

Utrecht | HBO | Advies & Coaching;Facilitair;Inkoop

Opslaan 0In deze functie ben je primair verantwoordelijk voor het opleveren van een aantal (raam)overeenkomsten. De nadruk van deze overeenkomsten ligt daarbij op kantoor- en thuiswerkplekken, verhuisdiensten en bedrijfshulpverlening. Naast deze inkooptaken kunnen ook de uiteindelijke implementatie na aanbesteding en een stuk contractmanagement van bestaande overeenkomsten onderdeel zijn van de opdracht. Ook kunnen facilitaire projectmatige activiteiten …

Manager Contractzaken

Noord-Holland | Universitair | Gemeentelijk

Opslaan 0De Manager Contractzaken geeft leiding aan het team contractzaken bestaande uit contractadviseurs en juristen. Zij/hij is vanuit die rol (mede) verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen uit het programmaplan. De manager Contractzaken is samen met de andere managers verantwoordelijk voor de integraliteit en uniformiteit van alle producten en processen binnen de programmascope. Werkzaamheden: …

Lead Analytics

Noord-Holland | Universitair | Gemeentelijk

Opslaan 0In het kort:De kans om een grote bijdrage te leveren aan de nieuwe data-organisatie; Jij speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van onze strategie op het gebied van data analytics en helpt ons programma verder te organiseren naar een data-organisatie. De organisatie wil haar data beter en slimmer benutten, en heeft de ambitie …

Data Expert Sociaal Domein

Noord-Holland | Geen

Opslaan 0Wij zoeken een data analist die in staat is om data te ontsluiten vanuit de Centric applicaties Suites voor het Sociaal domein en Suite4Sociale Regie. Wij zoeken een expert die datasets kan leveren voor gebruik in ons DataWarehouse (DWH). Momenteel wordt deze data onttrokken uit de Suites via MS Access. Wij zoeken een innovator …

Projectmanager Informatievoorziening Versterkingsopgave TBO

Noord-Holland | Universitair | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Wegtunnels zijn belangrijke en complexe schakels in het stedelijk hoofdwegenet en daarmee cruciaal voor de bereikbaarheid van Amsterdam. De beschikbaarheid van de tunnels garanderen is een verantwoordelijkheid van V&OR. De organisatie die hiervoor zorgdraagt, de Tunnelbeheerorganisatie (TBO), en daarbij functioneel wordt aangestuurd door de Tunnelbeheerder, de Tunnelbeheerorganisatie (TBO) heeft veel onder handen.Naast de dagelijkse …

Communicatieadviseur Stedelijk Evenementenbureau, Mr.

Noord-Holland | HBO;Universitair | Communicatie

Opslaan 0Het Communicatiebureau van de organisatie zoekt voor het Stedelijk Evenementenbureau (SEB) een enthousiaste en overtuigende medior communicatieadviseur met een ruime ervaring voor minimaal 32 uur per week. Over het Stedelijk Evenementenbureau (SEB) Het SEB vervult een spilfunctie op evenementen in Amsterdam. Primair in opdracht van de burgemeester vanwege de verantwoordelijkheid voor de openbare orde …

Communicatieadviseur, Mr. 24 u p/w

Noord-Holland | HBO;Universitair | Communicatie

Opslaan 0Je ondersteunt het Carrièrecentrum (afdeling onder directie P&O) met interne- en verandercommunicatie bij de reorganisatie en doorontwikkeling. Voor de reorganisatie volg je in eerste instantie de P&O brede communicatiekaders en -kalender (vastgesteld plan) en onderhoud je contact met communicatieadviseurs van andere afdelingen onder P&O. Met hen werk je ook steeds meer naar P&O brede …

Strategisch Adviseur Organisatieontwikkeling

Noord-Holland | Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0Als strategisch organisatieadviseur heb je de primaire verantwoordelijkheid voor het adviseren over en begeleiden van de directeur P&O en het GMT bij gewenste veranderingen van de organisatie op stedelijk niveau. Je bent gepositioneerd vanuit de Directie P&O en adviseert o.a. de directeur P&O en het Gemeentelijk Management Team (GMT) gevraagd en ongevraagd over gewenste …

Functioneel beheerder 16-32 u p/w

Zuid-Holland | MBO | Beheer & Support

Opslaan 0Door het (toekomstig) opleveren van nieuwe informatievoorzieningen zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder voor een van onze nieuwe informatievoorzieningen in het domein “Werk”. De huidige bezetting in het team Functioneel Beheer rondom het domein “Werk” richt zich met name op het functioneel beheer van het thans in gebruik zijnde systeem RMW. Een …

Projectleider

Noord-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Betreft project Herindeling gemeente Weesp, de harmonisatie van Belastingen: De organisatie en Weesp gaan bestuurlijk fuseren, waarbij de gemeente Weesp met ingang van maart 2022 opgaat in de organisatie. Voor de directie Belastingen geldt dat vanaf deze datum de gemeente Weesp formeel onderdeel is van de organisatie, echter is de koers er op gericht …

Kwaliteitsmedewerker WMO

Drenthe

Opslaan 0Je maakt deel uit van het team Kwaliteit en Ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Je werkt als kwaliteitsmedewerker WMO nauw samen met de kwaliteitsmedewerkers op de domeinen Jeugd, Inkomen en Participatie. Concreet zijn je werkzaamheden: Je verbetert de bestaande werkprocessen binnen de WMO. Vervolgens begeleidt je de collega’s die werken met deze werkprocessen. Je …

Beleidsadviseur (2fte)

Drenthe;Flevoland;Friesland;Gelderland;Groningen;Limburg;Noord-Brabant;Noord-Holland;Overijssel;Utrecht;Zeeland;Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Het team Beleid van het programma Varen is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en uitwerken van binnenwaterbeleid om ervoor te zorgen dat Amsterdam een leefbare stad blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers op het water. Het betreft beleid ten aanzien van de passagiersvaart, de pleziervaart en goederenvervoer. Belangrijke onderwerpen die spelen zijn de ambities op …

Medewerker Huisvesting Statushouders

Zuid-Holland | HBO

Opslaan 0Jij begeleidt de statushouders in het vertrek van het aszielzoekerscentrum tot aan intrekking van hun eerste woning. Dit begint bij de kennismaking en eindigt bij het bezichtigen en tekenen van het huurcontract van de woning. Ook ben je verantwoordelijk voor de bewaking van dit proces. Je draagt bij aan het behalen van de benodigde …

Inkomensconsulent Beheer (3fte)

Zuid-Holland | Gemeentelijk;Werk en inkomen

Opslaan 0Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief de eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte. Dit zijn jouw werkzaamheden:  Toetst en beoordeelt inkomensvraagstukken, met name belastingvraagstukken; Toetst en beoordeelt vermogensvraagstukken algemeen; Haalt en …

Beleidsmedewerker Participatie en Inkomen

Noord-Brabant | HBO | Werk en inkomen

Opslaan 0De maatschappij is continue aan het veranderen. We zijn op weg naar een participatie- en netwerkmaatschappij. Ook voor het Werkplein betekent dit een ontwikkeling, naar een Werkplein met HART voor de inwoners van West-Brabant Wil jij onderdeel zijn van een organisatie die de mens meer centraal stelt en breder kijkt dan alleen naar de …

Inkomensspecialist

Noord-Holland | HBO | Gemeentelijk;Werk en inkomen

Opslaan 0Als Inkomensspecialist heb je een zelfstandige rol in contact met inwoners als het gaat om financiële dienstverlening. Je werkt nauw samen met de Casemanager werk met als doel de inwoner zo snel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn. Als Inkomensspecialist voer je onderstaande werkzaamheden uit:  Caseloadbeheer Het voeren van de regie over de inwonersaanvragen en …

Projectleider Maatwerk Werkbeweging, 20 u p/w

Utrecht | Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0In het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht geeft de raad aan dat ze de groep mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt willen ondersteunen richting werk. Dat vraagt vernieuwende vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en stedelijke partners, waarbij maatwerk en het wegnemen van knellende regels centraal staan.De opgave Werkbeweging geeft invulling aan …

Stedenbouwkundige (detavast)

Overijssel | HBO

Opslaan 0Enschede is een stad met een rijk textielverleden. Op verschillende plekken in de stad is het cultuurhistorisch erfgoed uit de industriële revolutie van Enschede nog goed zichtbaar. Enkele voorbeelden zijn de voormalige textielfabrieken met nieuwe functies, stadsparken en de prachtige stedenbouwkundige structuur. Daarnaast zijn de krachten en de mentaliteit waaruit de florerende textielindustrie is …