Orthopedagoog

Zuid-Holland |

Opslaan 0Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. Bij Maatschappelijke Ontwikkeling ben je altijd in beweging. Wij zitten nooit stil en stimuleren Rotterdammers hun talent te ontwikkelen en maatschappelijk actief te …

Toezichthouder kinderopvang (detavast)

Zuid-Holland |

Opslaan 0Jij bent een professional op sociaale pedagogisch vlak, die het belangrijk vindt dat de wet- en regelgeving omtrent kinderopvang wordt nageleefd. Met jouw expertise draag je hieraan bij! Als toezichthouder houd je op basis van wet- en regelgeving toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Zowel aangekondigd als onaangekondigd voer jij inspecties uit bij …

Medewerker Veilig Thuis

Noord-Holland |

Opslaan 0De medewerker Veilig Thuis heeft als belangrijkste taak het geven van advies en ondersteuning, het doen van onderzoek in situaties waarin huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde is of vermoedens van zijn en het verwijzen naar hulpverlening of regie. Werkzaamheden Het fungeren als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en …

Werkbegeleider (GGD- Veilig Thuis)

Noord-Holland |

Opslaan 0De werkbegeleider heeft als belangrijkste taak het begeleiden van de medewerkers in het primair proces bij het uitoefenen van hun functie. Werkzaamheden: Ondersteuning van individuele medewerkers en het basisteam als geheel: Werken conform Handelingsprotocol en vastgestelde richtlijnen; Bewaken van wettelijke termijnen m.b.t. in-, door- en uitstroom; Monitoren van en ondersteunen bij verdeling van de …

Adviseur Leren & Ontwikkelen Regioteam – Sociaal Domein 28 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | Advies & Coaching;Verandermanagement

Opslaan 0Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin is een regionaal ondersteuningsteam werkzaam. Het regioteam ondersteunt vraaggericht gemeenten en hun ketenpartners op verbindingsvraagstukken in het sociaal domen, jeugd, zorg en veiligheid. De Adviseur Leren & Ontwikkelen zorgt voor ondersteuning & advisering van het regioteam op zorg & veiligheid. Het regioteam is onderdeel van …

Ervaren vergunningverlener bouw

Kampen |

Opslaan 0Werken bij de gemeente Kampen is leuk en veelzijdig! De dienstverlening aan inwoners en bedrijven is heel divers. Daarvoor heeft de gemeente tijdelijk mensen nodig met verschillende kwaliteiten en bovenal……. enthousiasme! Het team Vergunningen van de afdeling Fysieke Leefomgeving behandelt allerlei soorten vergunningenaanvragen op het gebied van bouwen en wonen, monumenten, brandpreventie, de Algemene …

Projectmanager Zorg en Veiligheid – Sociaal Domein 24-32 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Administratie & Financieel;Gemeentelijk;Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin is een regionaal ondersteuningsteam werkzaam. Het regioteam ondersteunt vraaggericht gemeenten en hun ketenpartners op verbindingsvraagstukken in het sociaal domein, jeugd, zorg en veiligheid. Omschrijving van de opdracht De Projectmanager/ Ondersteuner ondersteunt de werkprocessen die nodig zijn voor de inrichting van het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein en …

Strategisch HR Adviseur Sr. 16-36 u p/w

Overijssel | HBO | Gemeentelijk;HR

Opslaan 0De ambtelijke organisatie Noaberkracht werkt voor twee Twentse gemeenten: Dinkelland en Tubbergen. Met 350 medewerkers helpen zij de beide gemeentebesturen met het waarmaken van hun ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, wonen, openbare ruimte, veiligheid, en ondernemen. De stijl van werken wordt “samenlevingsgericht” genoemd. Noaberkracht is er voor de samenleving en …

Regisseur Integrale Pleinenaanpak Plein ’40

Noord-Holland |

Opslaan 0Als Regisseur Integrale Pleinenaanpak fungeer je als het centraal strategisch aanspreekpunt. Je werkt aan een breed gedragen, fundamentele fysieke, economische en programmatische vernieuwing (wonen, markt, evenementen) voor de betreffende pleinen inclusief aanliggend winkelgebied. Dit doe je merkbaar en zichtbaar samen met de community van buurtbewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeente. De Regisseur Integrale Pleinenaanpak …

PMO

Overijssel |

Opslaan 0Wij zijn Noaberkracht. De ambtelijke organisatie die werkt voor twee Twentse gemeenten: Dinkelland en Tubbergen. Met driehonderdvijftig medewerkers helpen wij de beide gemeentebesturen met het waarmaken van hun ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, wonen, openbare ruimte, veiligheid, en ondernemen. Onze stijl van werken noemen wij “samenlevingsgericht”. Wij zijn er voor …

Adviseur Onderwijshuisvesting 32-36 u p/w

Noord-Holland | Advies & Coaching;Gemeentelijk

Opslaan 0De komende jaren zullen er circa 30-40 nieuwe schoolgebouwen voor het basisonderwijs en circa 10 schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd moeten worden in de nieuwe ontwikkelgebieden. Daarvoor is de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) aan zet. Naast de realisatie van nieuwe scholen wordt er ook geïnvesteerd in het op orde brengen en houden van …

Programmamanager Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 24 u p/w

Zuid-Holland | Universitair | Advies & Coaching;Project- & Programmamanagement

Opslaan 0De Programmamanager bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ben je verantwoordelijk voor de strategische koers van het ondersteuningsteam en de vertaling van strategie naar uitvoering. De Programmamanager bewaakt zowel de inhoudelijke als contextuele samenhang en geeft van hieruit richting en kaders aan het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam functioneert als platformorganisatie vanuit een groei- en …

Programma Coördinator Wachttijden

Zuid-Holland | Project- & Programmamanagement;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0In 2021 hebben gemeenten € 613 mln. aan incidentele middelen ontvangen voor jeugdhulp. Op 22 april jl. zijn er met de VNG afspraken gemaakt over de inzet van € 255 mln. uit deze € 613 mln. voor de aanpak van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. In juni 2021 is het team Wachttijden gestart met …

Medewerker Parkeernaheffingen

Zuid-Holland |

Opslaan 0Jij bent van onderzoeken voor de burger. Want bij het cluster Dienstverlening komen er dagelijks tientallen bezwaren op naheffingen binnen. Jij weet hoe je deze bezwaren het beste af kan handelen. Door jou gebeurt dat rechtmatig, integer en secuur. Bij het Team Parkeren & Overige heffingen werk je aan processen die niet altijd zichtbaar, …

Functionaris Gegevensbescherming

Utrecht | Juridisch

Opslaan 0Heb jij het in je om FG te zijn in een complexe omgeving die altijd in beweging is? Ben jij die privacy navigator in een dynamisch krachtenveld met blik op de toekomst en oog voor de context? Als FG bij de gemeenten Woerden en Oudewater vervul je een sleutelfunctie in een wendbare organisatie. Vanuit …

Projectleider Monitoringsdashbord

Utrecht |

Opslaan 0De functieomschrijving projectleider monitoringsplannen. In januari 2021 zijn de beheerplannen voor openbare wegen, elementen en openbaar groen vastgesteld door de gemeenteraad. Aan de raad is toegezegd dat wij jaarlijks terugkoppelen wat de behaalde resultaten zijn.Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we op zoek naar een projectleider die samen met de senior beheerders de integrale …

Programmasecretaris Economie, Kunst & Cultuur en Democratisering

Noord-Holland |

Opslaan 0Als Programmasecretaris ben je een belangrijke spil in een dynamische omgeving. Het werk is afwisselend. Je ondersteunt de programmamanager op de domeinen Economie, Kunst & Cultuur en Democratisering. Werkzaamheden Advisering en ondersteuning van de programmamanager op inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig niveau voor de binnen het programma vallende thema's en hoe deze het beste kunnen …

Programmamanager Duurzaamheid

Gelderland |

Opslaan 0Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem, dat is de titel van het coalitieakkoord. Het programma duurzaamheid is het instrument waar de duurzaamheidsdoelstellingen van Hattem samenkomen en waar de aanpak om te komen tot het halen van deze doelstellingen is geformuleerd. Ben jij de ervaren programmamanager met uitstekende organisatiesensitiviteit en een warm hart voor …

Medior Functioneel Beheerder

Noord-Holland |

Opslaan 0Als functioneel beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Je wordt ingezet op de projecten die betrekking hebben op de doorontwikkeling van het asset-informatievoorziening van de afdeling Stedelijk Beheer van de Gemeente Amsterdam. Je zorgt ook voor het optimaal gebruik van asset-informatievoorziening in relatie tot de primaire processen. …

Technisch projectleider Gebiedsontwikkeling

Noord-Holland |

Opslaan 0In de rol van technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van deelprojecten in de fase van technische voorbereiding t/m aanbesteding en realisatie. WerkzaamhedenIn de ontwerpfase ben je een stevige adviseur en kijkt daarbij integraal. Inpassing van kabels en leidingen, afstemming met beheer op beheerbaarheid, verkeersveiligheid en behalen van duurzaamheidsdoelen.Je stelt technische kaders …

Service Management Specialist

Zuid-Holland | HBO | Beheer & Support;Gemeentelijk;Implementatie & Migratie;Ontwerp & Ontwikkeling;Procesmanagement & Procesontwerp;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De Service Management Specialist heeft gedegen en diepgaande kennis van IT-Service Management (minimaal ITILv3 expert en ISM-Master), een zeer ruime ervaring in organiseren, optimaliseren, professionaliseren (verhogen kwaliteit) en managen van complexe organisaties op het snijvlak van IT bedrijfsvoering (Lean/Agile/Scrum) en Informatie Management (FSM, BiSL). De Service Management Specialist gaat volledige of delen van IT-Service-, …

Vergunningverlener APV/bijzondere wetten of verkeersbesluiten Sr.

Noord-Brabant | Administratie & Financieel

Opslaan 0Als Vergunningverlener ben je samen met je collega vergunningverleners verantwoordelijk voor het vergunningverleningsproces APV/bijzondere wetten in Breda. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: het beoordelen van de vergunningaanvragen o.a drank & horeca, exploitatie, prostitutie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen voor verkeersbesluiten en doorloop je procedures op basis van de Wegenwet.Samenwerking met interne en …

Projectleider Subsidieproces 24 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De hoeveelheid subsidies die de VNG ontvangt zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Het subsidieproces is nog onvoldoende ingericht op dit toegenomen volume. Daarom moet het subsidieproces verbeterd worden. Doel is om een proces te ontwerpen en implementeren voor subsidies zodat er gestuurd kan worden, kennis worden gedeeld en voldoende capaciteit & ondersteuning beschikbaar …

Senior Technisch Manager / Projectleider

Noord-Holland |

Opslaan 0Wij zijn op zoek naar proactieve en op samenwerking gerichte technisch projectleider. Je richt je als technisch projectleider op het groot onderhoudsprogramma voor civiele constructies in de stad. Dit programma kenmerkt zich door een groot aantal deelprojecten met een geringe omvang, maar met een complexiteit op het gebied van techniek en/of omgevingsmanagement. WerkzaamhedenDe werkzaamheden …

Senior Financieel Beleidsmedewerker

Utrecht |

Opslaan 0Heb jij het in je om financieel beleidsmaker te zijn in een complexe omgeving die altijd in beweging is? Ben jij die bedrijfseconomische en vooral ook een financiële navigator in een dynamisch krachtenveld met blik op de toekomst en oog voor de context? Wat ga je doen? Als Senior Financieel Beleidsmedewerker bij de gemeenten …

ICT Projectleider

Zuid-Holland |

Opslaan 0Jij bent van informatie opslaan, beheren en delen. Je werkt voor project DIVA (het document management systeem van de gemeente Rotterdam). Rotterdammers verwachten dat de informatie van de gemeente betrouwbaar is, dat we transparant zijn over ons werk voor de stad en dat we zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. Daarom moeten we de informatie …

Senior strategisch HR adviseur

Overijssel |

Opslaan 0Om ons strategische plan naar een hoger niveau te tillen zijn we binnen ons HR-team opzoek naar een Senior strategisch HR adviseur. Ben jij ervaren HR professional met een duidelijke visie op de toekomst van HR? Heb jij het vermogen visie te vertalen naar concrete acties in het hier en nu, en het overzicht …

Projectsecretaris

Zuid-Holland |

Opslaan 0Jij bent van het bieden van de perfecte ondersteuning. Met jouw ervaring in het mulitidisciplinair samenwerken weet jij als geen ander wat er nodig is om het project naar het gewenste resultaat te leiden. Jij zorgt ervoor dat het project in alle fases soepel verloopt. In de afgelopen periode is er veel werk verzet …

Junior Stedenbouwkundig Ontwerper

Noord-Holland |

Opslaan 0Vind jij het leuk om binnen een team van collega's plannen uit te werken en oplossingen te zoeken voor ontwerpen op grotere schaal tot in de kleinere details? Dan zijn we op zoek naar jou als onze Junior Stedenbouwkundig Ontwerper voor team West! Als stedenbouwkundig ontwerper werk je onder begeleiding van een senior aan …

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Overijssel | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0In de opdracht worden verschillende beleidsonderwerpen binnen het sociaal domein opgepakt, met name gericht op Gezondheidsbeleid, Mantelzorg en Jeugd en Jongerenwerk.Actuele werkzaamheden in de functie als beleidsmedewerker zijn onder andere: Sturing op de uitvoering van het lokaal sportakkoord, preventieakkoord; Accounthouder GGD preventieve gezondheid; Bijdrage leveren aan gemeentebrede projecten en uitvoeringsprogramma’s vanuit het thema gezonde …