Bijstandsconsulent

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching;Werk en inkomen

Opslaan 0Het team maatschappij is verantwoordelijk voor het sport-, jeugd-, cultuur-, onderwijs-, welzijns- en sociaal beleid binnen de gemeente Oegstgeest. Ook de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet (Werk en Inkomen) ligt bij het team maatschappij. Werk en Inkomen is onderdeel van team maatschappij en is verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning, participatie …

Procesbegeleider Verbeterkansen VE Toeleiding, 16 u p/w

Utrecht | Universitair | Procesmanagement & Procesontwerp;Verandermanagement

Opslaan 0We werken met veel collega’s samen om ervoor te zorgen dat kinderen in de stad, voor wie dat nodig is, toegang krijgen tot Voorschoolse Educatie. Binnen de JGZ zijn dat de toeleiders die ervoor zorgen dat de kinderen geplaatst worden en die gezinnen ondersteunen bij de aanmelding. De artsen en de verpleegkundigen van de …

Jurist, Sr. 24 -36 u p/w

Noord-Holland | Universitair | Juridisch

Opslaan 0De senior jurist werkt als senior juridisch adviseur aan grootstedelijke projecten en complexe gronduitgifte- en erfpachtzaken.De jurist moet direct inzetbaar zijn op complexe juridische dossiers binnen het werkveld van Grond en ontwikkeling. De jurist levert zelfstandig advies en expertise in de gebiedsontwikkeling in samenhang met financieel economische en vastgoed aspecten en erfpacht. De jurist …

Medewerker Frontoffice Publiekszaken, 24 u p/w

Friesland | MBO;HBO | Administratie & Financieel

Opslaan 0Als medewerker frontoffice ben je hét eerste aanspreekpunt aan de receptie/balie/telefoon voor inwoners en externe bezoekers. Als visitekaartje van organisatie sta je mensen vriendelijk te woord. De digitalisering speelt een belangrijke rol in onze organisatie, zo ook in deze functie. We verwachten van jou dat je digitaal vaardig bent. Je schrikt niet terug van …

Projectmanager Openbare Ruimte (detavast)

Noord-Holland | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0Voor de afdeling Projecten en Advies Buitenruimte zijn wij op zoek naar 2 Projectmanagers Openbare Ruimte. De Projectmanager opereert vanuit het team Projectmanagement en Verkeer. Daarnaast kan de Projectmanager worden ingezet op projecten voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. De Projectmanager heeft tot taak het realiseren van projecten vanaf de initiatiefase tot en met de …

Contractmanager 24 u p/w

Noord-Brabant | HBO;Universitair | Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0Het project "Kempenbaan Oost" is een onderdeel van het maatregelenpakket bevordering bereikbaarheid De Run Veldhoven. De aansluiting van de Kempenbaan op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van de Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. De contractmanager …

Financieel Adviseur, Sr. 24 u p/w

Flevoland | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching

Opslaan 0Het team Financiën, Planning & Control en Inkoop is op zeer korte termijn op zoek naar tijdelijke versterking in de persoon van een Senior Financieel adviseur (allround). In deze rol geef je proactief en betrouwbaar advies en ondersteun je bestuur en management; Je speelt een adviserende rol bij de financiële componenten van college- of …

Applicatiebeheerder

Noord-Brabant | HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Bij de organisatie leer je als Applicatiebeheerder hoe onze (complexe) applicaties en databases in elkaar zitten en met elkaar samenwerken. Dat is stap 1 maar nog leuker is het dat jij er voor zorgt dat alles 24/7 up en running blijft, altijd werkt en altijd voorzien is van de laatste updates en patches. Daar …

Teamleider Gebiedsteams

Friesland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie;Werk en inkomen

Opslaan 0De veranderopgave in het sociaal domein en de gebiedsteams is groot. We willen zowel voldoende aandacht aan onze professionals als aan de doorontwikkeling van de teams kunnen geven. Daarom kiezen we ervoor om (voorlopig tijdelijk) twee extra teamleiders toe te voegen aan de gebiedsteams. De interim-teamleiders bieden, samen met twee collega teamleiders, ondersteuning aan …

Planner (2fte)

Noord-Holland | HBO

Opslaan 0Als planner anticipeer je op zowel de inzet als de productiviteit van medewerkers. Je maakt voor je locatie of fractie dagelijks de vertaalslag van voorspellen, plannen en roosteren naar werkelijkheid om de dienstverlening optimaal te realiseren. Je stelt de week- en dagplanning en op de werkdag stuur je bij aanvang en tijdens de uitvoering …

Beleidsadviseur Vastgoed, 24 u p/w

Limburg | HBO | Administratie & Financieel;Advies & Coaching;Wonen

Opslaan 0Als team van 18 mensen verzorgen wij samen met passie voor een goed beheer en onderhoud van alle gebouwen die de organisatie in haar bezit heeft. Team Vastgoed is onderdeel van de afdeling Ruimte en Economie. Binnen de afdeling werken 40 medewerkers op het terrein van economie, duurzaamheid, mobiliteit, milieu, accountmanagement, water, groen, wonen, …

Beleidsmedewerker RO / Projectleider

Gelderland | HBO;Universitair | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De ambtelijke organisatie van de organisatie ontwikkelt zich tot een wendbare netwerkorganisatie, waarin bevlogen mensen flexibel samenwerken rondom voortdurend wisselende maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Onze netwerkorganisatie stelt mensen (inwoners én medewerkers) en hun onderlinge relaties en interactie centraal en ontdoet zich van overbodige procedures, afspraken, systemen en structuren. Daarom hebben we de hiërarchische lijnorganisatie …

Communicatieadviseur, 24 u p/w

Overijssel | HBO | Communicatie

Opslaan 0We zoeken een allround communicatieadviseur met een brede blik. Je bent als adviseur verantwoordelijk voor de ondersteuning van bestuurders en managers bij hun communicatieve vraagstukken. Daarnaast speel je een belangrijke rol als coachend communicatieadviseur voor de collega’s binnen de organisatie.Je draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie en daarbinnen ook de groei van …

Casemanager WABO Sr.

Utrecht | Advies & Coaching;Gemeentelijk

Opslaan 0De beoogd Senior Casemanager gaat gedurende de inhuurperiode de volgende activiteiten doen voor één van de negen wijken: de intake en behandeling van complexe wabo en eventueel samenhangende (apv) vergunningaanvragen, principeaanvragen en informatieverzoeken, het voeren van (voor-)overleg hierover met interne en externe partners.Zorgt voor voortgangs- en caseloadbewaking ook voor de andere (jr. / medior) …

Ervaren Inkoopadviseur

Limburg | HBO | Inkoop

Opslaan 0De organisatie heeft een vacature voor de tijdelijke inhuur van een aanbesteder met gedegen kennis op het gebied van het aanbesteden van werken, leveringen en diensten, met de nadruk op werken. De werkzaamheden bestaan uit het juridisch – procedureel begeleiden van openbare (Europese) aanbestedingstrajecten op het gebied van leveringen, diensten en werken, waarbij aanbestedingen …

Adviseur interne communicatie/ Communicatieadviseur hybride werken 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Communicatie

Opslaan 0Gemeente Enschede wil een flexibele, wendbare en moderne werkgever zijn. Zij wil de goede ervaringen van het thuiswerken behouden, met veel autonomie voor de medewerker, minder reiskilometers en het goed benutten van digitale mogelijkheden. Door Corona hebben we de voordelen, nadelen en kansen van thuiswerken ervaren. Met die ervaringen willen we de relatie tussen …

Toezichthouder BAG

Noord-Holland | MBO | Toezicht

Opslaan 0Als toezichthouder BAG werk je nauw samen met team Geodata en ben je verantwoordelijk voor het wegwerken van de achterstand van de BAG-mutaties. Je inspecteert objecten, controleert of deze vergunningsvrij zijn en verwerkt dit in de desbetreffende systemen. De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht en maken onderdeel uit van de prijslijst: afhandelen van …

Programmamanager Gebied – en Themagericht Werken

Noord-Holland | HBO | Project- & Programmamanagement

Opslaan 0De Projectmanager gebieds- en themagericht werken geeft leiding aan 3 programmateams in 2 stadsdelen (Oost en Zuid en bewaakt de inhoud en samenhang van het programma.Tevens coördineert deze diverse maatregelen.  In Amsterdam wordt gebiedsgericht gewerkt. Rond netwerken in de gebieden ontstaan regelmatig issues en initiatieven die op 'tafels' besproken worden en verder gebracht, Rond …

Mendix Advanced Business Engineer (detavast)

Zuid-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD (Rapid Application Development) dienstverlening binnen Rotterdam. Binnen de business unit (cluster) Stadsbeheer wordt een RAD/Mendix community opgezet. Diverse medewerkers volgen een Mendix bootcamp om straks gezamenlijk aan applicaties voor Stadsbeheer te werken. Ter ondersteuning van deze community werk jij als …

Informatiebeheerder

Noord-Brabant | MBO;HBO | Beheer & Support

Opslaan 0Jij zorgt voor het ondersteunen van het VTH-proces.Zowel het applicatie- als functioneel beheer van applicaties is essentieel voor een betrouwbare en adequate informatievoorziening binnen de gemeente. Goede informatievoorziening helpt bij de ondersteuning van belangrijke bedrijfsprocessen. Voor de ondersteuning van het VTH-proces (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) zijn we op zoek naar een beheerder die tijdelijk …