Toezichthouder WMO

De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit van de voorzieningen in het kader van de WMO. Daarvoor wijst zij toezichthouders aan. De Gemeente Zwolle zoekt een nieuwe toezichthouder WMO die valt onder of is gepositioneerd in het handhavingsteam van participatie.
Vanuit die positie dient deze Toezichthouder nieuwe vormen van toezicht te ontwikkelen.
Dit geldt voor zowel de processen als de inhoud gericht op de WMO, maar met een integrale blik richting jeugd en participatie.
Deze persoon is een spin in het web betreft het ontvangen en bundelen van signalen binnen de WMO, zowel het SWT als de Centrale Toegang (CT).
Vandaaruit initieert en organiseert de toezichthouder WMO de afstemming tussen betrokken partijen.
Tevens voert de toezichthouder WMO diverse, maar met name rechtmatigheidsonderzoeken uit.
Voor de uitvoering van deze relatief nieuwe taak zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste toezichthouder WMO, die samen met de andere twee toezichthouders WMO graag de uitdaging aan gaat om deze taak mede te ontwikkelen en input levert voor werkprocessen en – instructies.

Binnen het Sociaal Domein van de gemeente Zwolle is de afdeling inkomensondersteuning verantwoordelijk voor de bijstand – en schulddienstverlening.
De afdeling bestaat uit Team Inkomen, Team Schulddienstverlening en Team Handhaving.
Uitvoering van de WMO is belegt bij Sociaal Wijk Team (SWT).
Wij doen dit samen met onze partners in de stad op een slagvaardige en respectvolle wijze.
De toezichthouder WMO werkt regionaal voor 8 gemeenten, waarvan Zwolle centrumgemeente is
De vacature is ontstaan binnen het team Handhaving.

Team Handhaving: Houdt zich bezig met handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheidsfraude. Voor team Handhaving zoeken wij een toezichthouder WMO.
Bij team Handhaving werken 17 medewerkers: teamleider, toezichthouders WMO, consulenten Handhaving, administratief medewerker en sociaal rechercheurs.

Je komt te werken op de afdeling Inkomensondersteuning, in het team Handhaving. Binnen dit team wordt grote inzet gecombineerd met betrokkenheid.

Het toezicht staat in het teken van het bevorderen van de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de krachtens de WMO gestelde kwaliteits- en deskundigheidseisen. Het toezicht omvat drie kernactiviteiten: informatie verzamelen, beoordelen en interveniëren (handhaven).

Functieomschrijving
 

 • Je bouwt en onderhoudt relaties met Sociaal Wijk Team.
 • Je haalt informatie op bij de accounthouders van de gemeenten.
 • Je brengt medewerkers van verschillende voorzieningen/afdelingen bij elkaar zodat zij van elkaar kunnen leren.
 • Je signaleert onwenselijke situaties, schat adequaat de ernst daarvan in en treedt passend op (proactief).
 • Je adviseert accounthouders van de gemeenten over passende maatregelen bij ongewenste situaties.
 • Je verricht, zelfstandig en in teamverband, bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van meldingen (reactief).
 • Je beoordeelt in hoeverre risicosignalen aanleiding geven tot (fraude) onderzoek.
 • Je adviseert en ondersteunt de medewerkers bij de beoordeling van de rechtmatigheid van Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt kennis van en ervaring met Wet Maatschappelijke Ondersteuning specifiek Beschermd Wonen en Algemene Wet Bestuursrecht.
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO diploma.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder met controle onderzoeken en/of handhaving van regelgeving bij een gemeente.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO diploma bij voorkeur op het gebied van SJD.
Competenties:

 • Je hebt zowel oog voor de belangen van de klant en van de organisatie.
 • Je bent een zelfverzekerde persoonlijkheid die door passende communicatie weet te overtuigen en vertrouwen te winnen.
 • Je beschikt ook over een goede schriftelijke vaardigheid en kunt zakelijk en objectief rapporteren.
 • Je bent collegiaal en kunt goed in teamverband werken.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-02065
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 1 juli 2021
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: vrijdag 14 mei 2021 om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.