Risicomanager

De missie van Rijnland is Droge Voeten en Schoon Water. De afdeling Projecten centrum werkt hier aan mee met een breed scala aan projecten en programma’s. Renoveren, amoveren, vervangen en nieuwbouw van diverse Assets tot het herinrichten van gebieden en het grootschalig onderhouden van watergangen en keringen. Dit doen we met diverse marktpartijen (adviesbureaus en aannemers) en met de omgeving (bewoners, bedrijven en overheden).
Verder werken we , samen met andere partners, aan mooie ambities: Circulariteit/Duurzaamheid, Innovaties, en Veiligheid zodat we ‘Toonaangevend zijn’ en dat in een prettig werkklimaat voor medewerkers met ontwikkelingsmogelijkheden. Rijnland werkt verder aan professionalsering als het gaat om Assetmanagement, daarbij aanhaakt bij het steeds meer levenscyclus denken. Naast samenwerken met de markt is de ambitie van Rijnland, onze afdeling in het bijzonder, om onze werkprocessen in te richten volgens systems engineering en we vragen van jou te werken volgens deze processen. We kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken.

Programma AWZI Haarlem Waarderpolder
Als risico manager werk je grotendeels van je tijd aan programma AWZI Haarlem Waarderpolder (HWP), de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van Rijnland. Hier wordt het afvalwater behandeld van zo’n 224.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Zandvoort, Aerdenhout en Bloemendaal. We bouwen een nieuwe waterzuivering omdat de huidige installatie het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De oudste delen stammen uit de jaren zestig. Tevens is een uitbreiding nodig vanwege de toename van het aantal inwoners en bedrijven in de regio en om te kunnen voldoen aan strengere lozingseisen.
We gaan het slib van bijna alle zuiveringen van Rijnland centraal vergisten op Haarlem Waarderpolder. Wij renoveren de huidige sliblijn en breiden die uit, zodat we uit het slib groen gas kunnen opwekken. Het meeste slib zal straks worden aangevoerd met vrachtauto’s, maar tussen awzi Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer) en awzi Haarlem Waarderpolder wordt hiervoor een persleiding aangelegd.
Het water zal straks worden gezuiverd met de biologische Nereda-technologie. Een van de meest innovatieve onderdelen van het programma is de deelstroombehandeling. Met een fysisch-chemisch proces wordt stikstof verwijderd uit water dat van de sliblijn komt, zonder dat er broeikasgasemissies vrijkomen. Dit is pas een paar keer eerder toegepast bij een Nederlandse zuivering.

Wat ga je doen als Risicomanager?
Om risico's te identificeren binnen het programma AWZI HWP, sturen we vanuit onze programmadoelstellingen. Met behulp van onze risicomanager kunnen we de activiteiten van het programma in het juiste perspectief plaatsen, waardoor we onzekerheden en risico's die ermee samenhangen beter kunnen begrijpen.

Niet alleen het inventariseren van risico's, maar vooral ook het continu actief sturen op beheersmaatregelen, draagt bij aan een groter bewustzijn en daarmee aan de effectieve beheersing van het programma. Op deze manier wordt risicomanagement een integraal onderdeel van het hele team en de organisatie.

Ben jij een ervaren adviseur risicomanagement die niet alleen risico's kan beheersen, maar ook complexe materie op een boeiende manier kan overbrengen, met de focus op onze programmadoelstellingen? Wil jij bijdragen aan een maatschappelijk relevant en innovatief programma? Laat het ons vooral weten!

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

  • Je beschikt over HBO+/ WO werk- en- denkniveau met een relevante technische/waterstaatkundige/financiële opleiding.
  • Je hebt ruime ervaring binnen verschillende contractvormen waaronder bouwteam.
  • Je hebt minimaal 4 jaar relevante én aantoonbare werkervaring als risicomanager bij GWW-projecten en de dynamiek die daarbij hoort.
  • Je hebt ervaring met het gevraagd en ongevraagd systematisch onderzoeken van risico’s en beheersmaatregelen en voorstellen doen tot verdere beheersing van het risicoprofiel.
  • Je hebt kennis van en ervaring met systematiek als Risman, RISKID en Riskchallenger.
  • Je hebt de bereidheid tot het volgen van relevante trainingen (bijvoorbeeld PMC, IPMA).

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03286
Omgeving: Leiden
Startdatum: 1 juni 2024
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: Vrijdagochtend 24 mei
Sluitingsdatum: Dinsdag 21 mei om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match