Recordbeheerder 20-36

Net als andere gemeenten staat de werkmaatschappij 8KTD (Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel) de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit wordt versterkt door de voorgenomen ontvlechting van de werkmaatschappij. Deze ontvlechting zal leiden tot twee zelfstandige gemeenten.  
Dat maakt het extra belangrijk dat ons archief toegankelijk en op orde is. 

Afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) heeft een belangrijke ondersteunende rol bij de optimale bedrijfsvoering van onze gemeenten en dienstverlening aan de inwoners en de organisaties binnen onze gemeenten.  
De recordbeheerder levert actief een bijdrage aan het optimaliseren van het analoge en digitale archief aan de hand van zaakgericht werken.

De recordbeheerder draagt zorg voor het kwalitatief op peil houden en het verbeteren van de informatiehuishouding. En ondersteunt de organisatie bij de verdere invoering van zaakgericht werken. Daarnaast beheert de recordbeheerder informatie en adviseert collega’s over het vormen van digitale dossiers.

De volgende taken horen ook tot de verantwoordelijkheden van de recordmanager: 

 • Ondersteunen van gebruikers bij het zaakgericht werken in het zaaksysteem;
 • Analoge en digitale dossiervorming;
 • Controle op kwaliteit van gevormde zaken;
 • Beantwoording dossiervragen vanuit de organisatie;
 • Overbrenging van zaakdossiers naar het semi-statisch archief;
 • Rappellering van zaken die dreigen de afhandeltermijn te overschrijden;
 • Zorgen voor de voortzetting van het veranderingstraject van papier naar digitale archivering; 
 • Verzorgen van de inkomende- en uitgaande post;
 • Actief meedenken over vakinhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een relevante opleiding afgerond, zoals SOD 1 of LARM.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante en recente (<5 jaar) werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal, bij voorkeur passieve beheersing van de Friese taal.
Gewenste competenties:

 • Onderzoekend en leergierig.
 • Gestructureerd werken.
 • Goed kunnen samenwerken in een team.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03273
Locatie: Burgum
Startdatum: 1 juni 2024
Einddatum: 31 december 2024
Gesprekken: dinsdag 28 mei 2024
Optie op verlenging: ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 20-32
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match