Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Als gevolg van de start van nieuwe projecten en het vertrek van een projectleider is team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiderdorp op zoek naar een ervaren projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Team Ruimtelijke Ontwikkeling heeft als kerntaak om voor de (gebouwde) leefomgeving beleid, visies en plannen te ontwikkelen en is verantwoordelijk voor het realiseren van projecten. Naast de uitvoering van taken, nemen wij de volle verantwoordelijkheid op ons voor het eindresultaat, voor de samenwerking en voor de benodigde innovatie om daar te komen. Problemen worden ook gezamenlijk aangepakt en collega’s helpen elkaar. Volle verantwoordelijkheid betekent verantwoordelijk zijn voor het budget, Planning & Control producten, zoals begroting, managementrapportages e.d. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit circa twintig medewerkers in de functies van beleidsmedewerker, projectleider, projectondersteuner en managementassistente. Bij ons is de sfeer te omschrijven als open, transparant, collegiaal en dynamisch.

Werkzaamheden
Als ervaren projectleider ruimtelijke ontwikkeling werk je aan diverse ruimtelijke opgaves. Specifieke projecten waar jij je onder meer mee bezig gaat houden zijn de herontwikkeling van een locatie op een bedrijventerrein naar woningbouw, de herontwikkeling van een locatie met een bedrijfsbestemming naar woningbouw en de herontwikkeling van een andere locatie naar woningbouw. Je werkzaamheden zijn zeer divers: van het opstellen van projectdocumenten, tot overleg met de ontwikkelaar over een voorlopig ontwerp of overeenkomst. Maar ook bespreek je met de interne projectgroep met o.a. de stedenbouwkundige, verkeerskundige, beleidsmedewerker groen & water de uitgangspunten voor de ontwikkeling. En heb je afstemming met de planeconoom en de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever over de kostenraming en dekking van jouw project. Ook het opstellen van een college- en raadsvoorstel behoren hierbij.

Verder:

 • Vertaal je opdrachten en adviezen naar een projectmatige aanpak
 • Ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van de projecten
 • Geef je leiding aan multidisciplinaire projectgroepen
 • Begeleid je de planvorming van externe partners
 • Zorg je voor het projectbudget en de projectexploitatie
 • Zorg je voor het risicomanagement en de planning
 • Samen met de jurist zorg je voor overeenkomsten
 • Bewaak je het budget, planning en voortgang van afgesproken acties, de kwaliteit en de informatievoorziening
 • Signaleer en analyseer je knelpunten en stel je oplossingen voor
 • Coach en stimuleer je je projectteamgenoten
 • Creëer je intern en extern draagvlak voor je project
 • Ben je intern en extern aanspreekpunt
 • Onderhoud je contacten met relevante personen en organisaties op je eigen werkterrein

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent beschikbaar per 17 juni 2024.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig projectleider ruimtelijke ontwikkelingen bij of voor een gemeente.
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring met werken in een gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van bestuurlijke voorstellen
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar kennis en ervaring met voeren van onderhandelingen en sluiten van voor-en intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten.
Wensen bij de opdracht:
 • Je beschikt over minimaal HBO werk en denkniveau.
 • Je hebt kennis van ruimtelijke procedures.
 • Je bezit goede schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt ervaring als zelfstandig projectleider van ruimtelijke projecten.
 • Je hebt kennis en ervaring met het voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten.
 • Je hebt ervaring met het werken bij een gemeente.
Competenties:
 • Resultaatgericht en stressbestendig
 • Samenwerkingsgericht
 • Sterk gevoel voor politiek/bestuurlijke omgeving en goed verbindingen kunnen leggen
 • Goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03253
Omgeving: Leiden
Startdatum: 17-6-2024
Duur: 7 maanden
Optie op verlenging: 7 maanden met een verlengingsoptie van 41 maanden
Aantal uur per week: 32
Gesprekken: 27/28-5-2024
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match