Zoekresultaten

Werken bij BlueTrail

Join our team!
Found 276 Results
Page 1 of 14

Projectmanager Rolneming Elektriciteitsinfrastructuur, 16 u p/w


Opslaan 0Utrecht, 900 jaar oud, is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Dat brengt opgaven op gebied van onder andere wonen, bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling en de energietransitie met zich mee. De beschikbaarheid van een volwaardig, duurzaam elektriciteitsnet en van een duurzame warmtevoorziening zijn bij deze opgaven factoren groot belang.   Een volwaardig, duurzaam elektriciteitsnet vraagt grote …

09/12/2022


Adviseur Geluid (2fte)


Opslaan 0In de functie van Adviseur Geluid (24-32 uur p/wk) verricht je onder meer de volgende werkzaamheden: Je adviseert intern en extern over industrielawaai. Je voert geluidmetingen uit en werkt deze uit. In voorkomende gevallen adviseer je over (rail)verkeerslawaai. Je beoordeelt akoestische onderzoeken, reken- en meetmodellen. Team Advies bestaat (inclusief inhuur) uit ca. 40 deskundige …


Regiemanager Digitale Ondersteuning LCCB (2fte)


Opslaan 0De Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding, (hierna kortweg LCCB genoemd) heeft als doel het uitvoeren van maatregelen op landelijk niveau ter bestrijding van COVID-19, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De LCCB ondersteunt, in samenwerking met GGD GHOR NL (de landelijke vereniging van …


HR Adviseur


Opslaan 0Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een nieuwe HR adviseur. Onze organisatie is nog redelijk nieuw, dus er is nog genoeg te doen. Zo ga jij verder met het doorontwikkelen van het personeelsbeleid van ZHB. Daarnaast is werken bij ZHB een mooie kans …


Projectleider Energie Armoede 20 u p/w


Opslaan 0Het college heeft verzocht om een integrale aanpak tot verlaging van energielasten.De projectleider richt zich op een integrale aanpak in afstemming met Sociaal en Ruimtelijk domein: tot verlaging van energiekosten voor inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers en t.a.v. uitvoering van het amendement november 2021 en t.a.v. uitvoering Profijtplan minima 2022 en anticipeert op landelijke …


Medewerker Warmtetransitie, Jr. (2fte)


Opslaan 0Ondersteunen van de beleids- en projectmedewerkers inzake de warmtetransitie. Contact met inwoners over isolatie programma’s, afkoppeling van het aardgas en projectmatig.Organisatie en inhoudelijke ondersteuning bij inwoneravonden, vertegenwoordigen van de gemeente bij in- en externe overleggen met inwoners en andere betrokkenen. Een van beide functies wordt ingezet bij de realisatie van een Klimaatplan gebaseerd op …


Coördinerend Adviseur, 24-32 u p/w


Opslaan 0In 2022 is het programma Herziening PDC, Kostprijsmodel en Retributiestelsel gestart. Dit programma gaat per 2023 de tweede fase in nadat in 2022 het kostprijsmodel herzien is. Voor 2023 moet gewerkt worden aan het herzien van het verrekenstelsel. Hoe dit eruit gaat zien staat nog niet vast, temeer omdat er sprake is van uiteenlopende …


Stedenbouwkundige, 24 u p/w


Opslaan 0We zijn op zoek naar ontwerpkracht; een dynamische en flexibele denker en doener met ruime ervaring. Als stedenbouwkundige kun je goed samenwerken. Je werk binnen een integrale expertisegroep omgevingskwaliteit, een hecht all-round team. Je schakelt continue met collega’s, inwoners, betrokken ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Je werkt oplossingsgericht om opgaven te laten landen in het …


Toezichthouder Wabo 18 u p/w (2fte)


Opslaan 0De Gemeente Meppel is een groeiende stad met circa 35.000 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe. Meppel, een gemeente met een open karakter die voor iedereen wat te bieden heeft. Mooie woonwijken, een gezellige historische binnenstad, leuke evenementen, bedrijvigheid en een prachtige natuurlijke …


Projectsecretaris Energietoeslag


Opslaan 0Jij hebt oog voor het aanbrengen van structuur in projecten en het bewaken van de voortgang. In jouw rol als Projectsecretaris ondersteun je het management van de projectorganisatie en bewaak je de uitvoering van diverse besluiten. Als projectsecretaris ondersteun je de (deel)projectleider(s) en managers procesmatig en secretarieel. Je kunt hierbij denken aan het samenstellen …


Adviseur Verkeer en Mobiliteit


Opslaan 0De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit: Beoordelen van weginrichtingen; Zelfstandig opnemen en afhandelen van klachten en meldingen m.b.t. weginrichting en verkeer; Toetsen, beoordelen en adviseren van en bij vergunningsaanvragen; Opstellen van plannen voor eigen werken m.b.t. wegreconstructies; Uitvoeren van verkeerskundige analyses; Rapportages en verantwoordingen opstellen voor bestuurders; Adviesgesprekken voeren voor plannen van …


Adviseur Vastgoed


Opslaan 0De vastgoedportefeuille van Zaanstad bestaat uit zowel commercieel als maatschappelijk vastgoed. Je hebt een duidelijke visie op ontwikkelingen in het maatschappelijk vastgoed. Je adviseert je collega’s binnen de eigen afdeling maar ook daarbuiten, het management en het college. Je stelt pandvisies op en organiseert de uitvoering. Hiermee zorg je ervoor dat het vastgoed efficiënt …


Teamleider Communicatie, 28-36 u p/w


Opslaan 0De afdeling Bestuurs- en Concernzaken is een van de acht afdelingen van provincie Overijssel. De afdeling omvat de teams Kabinet, Bestuur, Strategie en Communicatie.Binnen de afdeling Bestuurs- en Concernzaken ontstaat per januari een vacature teamleider communicatie. Het team heeft met de huidige teamleider een start gemaakt om volgende zaken uit te werken:   doelstelling en …


Programma medewerker Toekomstscenario Kind-en-gezinsbescherming, 28 u p/w


Opslaan 0Het programma Toekomstscenario is een samenwerkingsverband tussen heeft ministeries JenV, VWS en de vereniging van Nederlandse gemeenten. ProgrammaSinds september 2021 is het programma Toekomstscenario in opbouw. Er zijn 6 proeftuinen gestart waarin de beoogde werkwijze wordt beproefd (en er gaan er nog 5 starten), diverse inhoudelijke vraagstukken worden uitgewerkt, de basis voor de communicatiestructuur …


Juridisch Adviseur wOO


Opslaan 0Voor deze opdracht behandel je aanvragen in het kader van de Wet open overheid, voorheen de Wob (Wet openbaarheid bestuur). In nauwe samenwerking met de verschillende Diensten binnen de Landelijke Eenheid verzamel je zelfstandig de gevraagde informatie en doe je de inhoudelijke behandeling van de aanvraag. Je weet goed waar je de benodigde informatie …


Administratief Ondersteuner Energietoeslag


Opslaan 0Jij bent van meerdere ballen tegelijk in de lucht houden. Als administratieve organisator hecht jij waarde aan secuur werken en ben je niet snel onder de indruk van deadlines. Jij bent een kei in administratieve processen en richt je op de uitvoerende taken binnen de energietoeslag voor onze burgers. Je levert graag je bijdrage …


Beleidsadviseur Resilience


Opslaan 0Jij bent van het vergroten van weerbaarheid en veerkracht en bent de trekker van het thema ‘social resilience’. Je gaat aan de slag binnen het Resilient Rotterdam team. Een gemeentelijk programma dat zich inzet voor de veerkracht en weerbaarheid van Rotterdam en haar inwoners. Je wordt onderdeel van een dynamisch team die wordt getrokken …


Assetmanager Vastgoedmanagement (2fte)


Opslaan 0VGU treedt op als ontwikkelaar en eigenaar van het vastgoed van de Gemeente Utrecht. Ons hoogste pand is de Dom, ons grootste pand het Stadskantoor. En ook vastgoed als buurthuizen, brugwachtershuisjes, sportgebouwen, schoolgebouwen, zwembaden, (fiets)parkeervoorzieningen en theaters/muziekpodia. Het gaat om zo’n 1000 panden. Vastgoedmanagement is voor deze panden door heel de stad het aanspreekpunt …


Adviseur Informatie en Implementatie, Sr.


Opslaan 0De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die …


Consulent Participatiewet


Opslaan 0Voor het bemiddelen en ontwikkelen van de kandidaten uit de participatiewet, zijn we op zoek naar een consulent dien het team kan versterken. Je voert de gesprekken met de kandidaten om ze werkfit te maken volgens de Dariuz methodiek waarbij je planmatig werkt en vasthoudt en niet meer loslaat. KNOCK-OUT: Je beschikt over een …


Page 1 of 14