Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

40 opdrachten

Medewerker Financiële Administratie

Utrecht 30-32 u p/w 6 maanden MBO

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.  Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze […]

Teamleider Beroep 2fte

Utrecht 32-40 u p/w 5 maanden Universitair

verwachting toenemen. Dit vraagt een opschaling in medewerkers, maar ook een andere manier van werken, waarbij de kwaliteit voorop staat. Het team waar je leiding aan gaat geven bestaat uit ongeveer 25-30 medewerkers. Vanuit jouw leidinggevende rol sta je aan de lat voor de verdere ontwikkeling van het team en in samenspraak met je collega […]

Teamleider In Gebreke Stelling

Utrecht 36-40 u p/w 4 maanden

De Afdeling Beroep zit in een transitiefase. De komende jaren zal het aantal beroepen naar verwachting toenemen. Dit vraagt een opschaling in medewerkers, maar ook een andere manier van werken, waarbij de kwaliteit voorop staat. Het team waar je leiding aan gaat geven bestaat uit ongeveer 25-30 medewerkers. Vanuit jouw leidinggevende rol sta je aan […]

Proces-/ Gespreksbegeleider Kennisdocumenten 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 6 maanden HBO

Ben je een ervaren procesbegeleider met affiniteit met de natuur in Nederland? Wil jij een bijdrage leveren aan de bescherming van diersoorten onder de Omgevingswet? In deze rol faciliteer je en voer je regie op het proces van actualiseren of ontwikkelen van kennisdocumenten. Met als resultaat actuele kennisdocumenten van beschermde diersoorten. Onderdeel van het werk […]

Risicomanager 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 12 maaanden HBO

De werven zijn een rijksmonument en onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Met het Programmaplan “werk aan de werf” werken we aan het herstellen en voorkomen van schade aan erfgoed, het […]

Projectleider Zorgcriminaliteit 20-24 u p/w

Utrecht 20 - 24 u p/w 6 maanden Universitair

Bureau RIEC is een samenwerkingsverband in de regio Midden-Nederland voor politie, 38 gemeenten, OM en belastingdienst en ondersteunt de partners bij een effectieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC). We zoeken een tijdelijke projectleider op de aanpak van zorgcriminaliteit omdat: We zien dat criminele netwerken op allerlei manieren de zorg zijn binnengedrongen. Naast het onttrekken […]

Adviseur Arbo

Houten, Den Bosch of thuiswerken 36 u p/w 6 maanden HBO

De afdeling Huisvesting & Facilitair, vakgroep ARBO, heeft behoefte aan extra ondersteuning. Het gaat om ondersteuning voor dagelijkse werkzaamheden in de functie van Adviseur ARBO. Opdracht/taakomschrijving: Projectleider van diverse Arbo gerelateerde onderwerpen als: PGS15/ Bioscans/ Brandveiligheid/ Legionella beheersing/ Europese aanbestedingen; Incidenten/(bijna) ongevallen onderzoek, melding en monitoring; Aanspreekpunt voor alle Arbo gerelateerde vragen van locaties van […]

Beleidsadviseur Beschermd Wonen 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 5 maanden HBO

Team Meedoen naar Vermogen Je komt te werken bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, team Meedoen naar Vermogen. Het team houdt zich bezig met zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze opdracht betreft regionale inzet op projecten Beschermd Wonen en lokale inzet op het thema Mentale Gezondheid in […]

Leerplichtambtenaar 24 u p/w

Utrechtse Heuvelrug 24 u p/w

Plaats in de organisatieFunctiehouder legt verantwoording af aan de direct hiërarchisch leidinggevende. Doel van de functieHet verrichten van vakspecialistische werkzaamheden. Is belast met advisering over beleidsuitvoering. Generieke taken 1. Verricht vakspecialistische werkzaamheden die voortvloeien uit het geformuleerde beleid en bestaande wet- en regelgeving, waaronder: het uitvoeren van en toetsen aan procedures, wetten en regelingen; het […]

Beleidsadviseur VTH Stikstof en N2000 Sr. 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 12 maanden Universitair

Ben jij een ervaren Senior Beleidsadviseur VTH die graag spin in het web is en naar provincies, ministeries en stakeholders het gezicht wil zijn op de uitdagende vraagstukken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving? Op het stikstofdossier ben jij binnen ons team dan helemaal op je plaats. Je komt binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied te […]

Contract en Leveranciersmanager Informatisering en automatisering

Amersfoort 36 u p/w 6 maanden HBO

Binnen het team contract en leveranciersmanagement is er gedurende aankomende periode behoefte aan extra capaciteit bij de opzet, voorbereiding, aanbesteding en realisatie van contracten op het gebied van informatisering en automatisering. Samen met de Informatiemanagers stem je af over eisen, uitvoering en oplevering en overdracht. Als contractmanager ben je samen met de Regisseur dienstverlening ook […]

Adviseur Informatiemanagement

Utrecht 24 u p/w 4 maanden HBO

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie […]