Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

26 opdrachten

Bouwmanager Vastgoed

Amsterdam 32 - 36 u p/w 12 maanden HBO;Universitair

Als Bouwmanager Vastgoed treed je op als manager bij het voorbereiden en realiseren van (ver)bouwprojecten, samen met adviseurs en aannemers binnen vastgestelde functionele en financiële kaders. Je realiseert daarbij de vooraf gestelde doelstellingen op een efficiënte wijze, rekening houdend met het toekomstig gebruik van het gebouw. Bijdragen aan de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van de […]

Programmamanager

Amsterdam 28 - 36 u p/w 12 maanden Universitair

De GGD Amsterdam gaat aansluiten bij de ICT infrastructuur van de stad Amsterdam. Dit betekent dat de stedelijke infrastructuur uitgerold moet worden bij de GGD en de huidige GGD applicaties en data gemigreerd moeten worden. De transitie en transformatie is inmiddels gestart. Ter ondersteuning van de transitiemanager zoekt de GGD een ervaren, gestructureerde doener die […]

Technisch Manager

Amsterdam 32 - 36 u p/w 24 maanden HBO

Het Ingenieursbureau zoekt m.b.t. gebiedsontwikkeling, gebiedstransformatie/herinrichting en voor het programma Aanpak Noord in team Maaiveld Noord twee technisch managers met sterke adviesvaardigheden in zowel de planvormingsfase als in de uitvoeringsfase. De opdrachten variëren van advisering en ondersteuning in de planvorming en de voorbereiding en realisatie van hoofdinfrastructuur. WerkzaamhedenIn de rol van technisch manager ben je […]

Projectleider Digitalisering

Amsterdam 32 - 36 u p/w 12 maanden HBO

Als Projectleider Digitalisering is jouw speelveld directie-overstijgend. De waarde van jouw inzet zit in het samenbrengen en prioriteren van alle digitaliseringsinitiatieven en het vertalen naar uitvoeringsplannen binnen de directie Ruimte en Duurzaamheid. Jij analyseert en coördineert de digitalisering binnen R&D en zorgt voor aansluiting op stedelijke initiatieven zoals opgavegericht werken. Jij vertegenwoordigt de belangen van […]

Juridisch Adviseur uitgifte van grond in erfpacht

Amsterdam 32 u p/w 12 maanden HBO

OpdrachtomschrijvingOpstellen van heldere contractuele privaatrechtelijke afspraken rondom verschillende gronduitgiften in de gebiedsontwikkeling. Adviseren van collega's; en interne opdrachtgevers over de actuele ontwikkelingen omtrent het Amsterdamse erfpachtstelsel Meewerken met een hecht professioneel team aan een leefbaar Amsterdam, voor nu en in de toekomst! Voor ons team Gronduitgifte zijn wij per 1 augustus op zoek naar een […]

Functioneel beheerder GISIB

Amsterdam 32 - 36 u p/w HBO

De opdrachtgever: De directie Digitale Voorzieningen verzorgt de integrale levering van alle digitale producten en de infrastructurele diensten die de basis vormen voor IT. Belangrijke taken zijn de strategische en tactische regiefunctie op externe partners die IT-diensten verlenen aan de gemeente Amsterdam en het inkopen van nieuwe diensten en producten voor het hele i-domein. Naast regie […]

Informatieadviseur gemeente Amsterdam

Amsterdam 32 - 36 u p/w 12 maanden HBO

De informatieadviseur zal de teams van Bijzondere Projecten, adviseren over het informatiemanagement van hun project. Doel is informatie zo effectief (volgens de regels én volgens de wensen van het team) en zo efficiënt mogelijk (de best mogelijke werkafspraken) te verwerken. De Informatieadviseur zal zelf ook meehelpen in de uitvoering van het informatiebeheer. De informatieadviseur adviseert […]

Implementatiespecialist IKAS

Amsterdam 32 - 36 u p/w 24 maanden HBO

Als implementatiespecialist ben je (mede)verantwoordelijk voor het succesvol begeleiden van veranderingen binnen het Ingenieursbureau. Jouw eerste grote uitdaging is het invoeren en in gebruik nemen van de nieuwe grafische werkplek in onze organisatie. Jij bent zowel coördinator als mede-uitvoerder van dit implementatietraject. Je werkt namens de Opgave Rekenen en Tekenen ook voor de andere directies. […]

Transitiemanager

Amsterdam 12 - 16 u p/w 12 maanden Universitair

Als transitiemanager ben je verantwoordelijk voor de overdracht en implementatie van de taken en verantwoordelijkheden van het team Monitoring en Data-Analyse naar de lijnorganisatie. Dit kan zijn Stedelijk Beheer (Asset owner), het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, Stadswerken of voorlopig ander taakveld PBK DoelHet projectdoel van het team Monitoring en Data-Analyse is behaald. De werkzaamheden binnen het […]

Azure Cloud Engineer

Amsterdam 36 u p/w 12 maanden Universitair

Wil jij een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen door jouw digitale vaardigheden in te zetten? In de veelzijdige functie van Cloud Engineer draag je bij aan de deployment van onze Azure infra-structuur voor dataverwerking voor Gemeente Amsterdam. Als Cloud Engineer bouw je samen met de data platform teams en collega’s uit verschillende disciplines de fundamenten […]

Adviseur Brandveiligheid VTH gemeente Amsterdam

Amsterdam 24 - 32 u p/w HBO

OpdrachtomschrijvingHet Expertiseteam brandveiligheid (ETB) van gemeente Amsterdam is per 1 mei 2022 een team binnen gemeente Amsterdam. Het team is sterk in ontwikkeling om de kwaliteitsslag op het beoordelen van brandveiligheid van bestaande bouw door te voeren. De ontwikkeling moet verder eveneens worden doorgevoerd binnen de stad op organisatorisch, technisch en communicatief vlak.Per 1 januari […]

Werkvoorbereider MV Nieuw-West Sr.

Amsterdam 36 u p/w 24 maanden HBO

Als werkvoorbereider maak je tekeningen, van planvorming tot en met bestek. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan uitvoeringsfaseringen, kabels- en leidingenprocedures. De voor je werkzaamheden benodigde onderzoeken zoals inmetingen en asfaltonderzoek zet je uit bij derden en je bewaakt de geleverde kwaliteit. Ook stel je kostenramingen en RAW bestekken op. Voor deze activiteiten werk […]