Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

138 opdrachten

Directeur Locatie Pontem 32 u p/w

Enschede 32 u p/w 2 maanden HBO

Omschrijving functie en uit te voeren werkzaamheden: De dagelijkse leiding over één of meerdere basisscholen. Het ontwikkelen, al dan niet samen met de schoolleiding, een visie op onderwijs en opvoeding waarop het beleid is baseert. Erop toe zien dat dit beleid ook wordt uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de administratieve kant en de personele zaken van de […]

Risicomanager 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 12 maaanden HBO

De werven zijn een rijksmonument en onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Met het Programmaplan “werk aan de werf” werken we aan het herstellen en voorkomen van schade aan erfgoed, het […]

Verzuimadviseur 28 u p/w

Enschede 28 u p/w 6 maanden HBO;Universitair

De Verzuim adviseur is aanspreekpunt voor leidinggevende en HR Adviseurs voor Verzuim gerelateerde zaken. De Verzuim Adviseurs voert regie over het Verzuim binnen Consent, heeft korte lijnen met de bedrijfsarts en andere instellingen die bij verzuim betrokken zijn (Vechtstad, UWV, gemeente, Verzuimspecialist etc).  Eisen voor de opdracht: Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding. Je […]

Projectleider ERP Optimalisatie 32-36 u p/w

Amsterdam 32 - 36 u p/w 12 maanden HBO

Als Projectleider Purchase to Pay Optimalisatie speel je een cruciale rol in ons inkoop transitieprogramma. Dit programma heeft als doel de rechtmatigheid en doelmatigheid van onze inkoopfunctie te verhogen.Je werkt nauw samen met de programmamanager inkoop en vertaalt wensen en eisen naar praktische, geautomatiseerde oplossingen binnen ons ERP-systeem. Dit gedeelte ziet toe op alle handelingen […]

Directeur Locaties Wereldwijs Noord en Zuid

Glanerbrug 40 u p/w 2 maanden HBO

Omschrijving functie en uit te voeren werkzaamheden: Het voortzetten van de dagelijkse leiding op de twee locaties van basisschool Wereldwijs. Rust brengen in de school. Prioriteren in het schoolplan. Op basis van de te maken schoolfoto worden er op een later moment punten toegevoegd. Over de opdrachtgever: Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten […]

Netwerkspecialist 32-36 u p/w

Amsterdam 32 - 36 u p/w 6 maanden HBO

Binnen de afdeling Proces Automatisering (PA), bij team Netwerkbeheer, is behoefte aan uitbreiding om meer snelheid te maken op onder andere security werkzaamheden en de bijdrage van het team in projecten (ontwikkeling).Als netwerkspecialist ben je, samen met jouw team, verantwoordelijk voor het beheer, ontwikkelen en bouwen en onderhouden van het Waternet netwerk (LAN/WAN). Je werkt […]

Adviseur Arbo

Houten, Den Bosch of thuiswerken 36 u p/w 6 maanden HBO

De afdeling Huisvesting & Facilitair, vakgroep ARBO, heeft behoefte aan extra ondersteuning. Het gaat om ondersteuning voor dagelijkse werkzaamheden in de functie van Adviseur ARBO. Opdracht/taakomschrijving: Projectleider van diverse Arbo gerelateerde onderwerpen als: PGS15/ Bioscans/ Brandveiligheid/ Legionella beheersing/ Europese aanbestedingen; Incidenten/(bijna) ongevallen onderzoek, melding en monitoring; Aanspreekpunt voor alle Arbo gerelateerde vragen van locaties van […]

Projectadviseur Visieleren 16 u p/w

Den Haag en Hybride 16 u p/w 6 maanden HBO

De VNG is vanuit het Platform Sociaal Domein in september 2022 gestart met visieleertrajecten toegang. Met deze visieleertrajecten wordt de kennis en ervaring die is ontwikkeld gedurende het project “Verbetertraject Toegang” (2020-2022) gekoppeld en toegankelijk gemaakt voor gemeenten. Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal […]

Beleidsadviseur Beschermd Wonen 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 5 maanden HBO

Team Meedoen naar Vermogen Je komt te werken bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, team Meedoen naar Vermogen. Het team houdt zich bezig met zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze opdracht betreft regionale inzet op projecten Beschermd Wonen en lokale inzet op het thema Mentale Gezondheid in […]

Beleidsmedewerker Sociale Zaken/Participatiewet

Twenterand 36 u p/w 7 maanden HBO;Universitair

In de gemeente Twenterand is er behoefte om diverse regelingen (verordeningen, beleidsregels, c.a.) op grond van de Participatiewet en in het kader van minimabeleid te actualiseren. Enerzijds vanwege verouderde of achterhaalde teksten wegens nieuwe wetgeving, jurisprudentie of uitvoeringspraktijk. Anderzijds vanwege beleidsmatige invloeden. Zo is er bijvoorbeeld voor het minimabeleid een quick scan rekenkameronderzoek geweest en […]

Projectleider Vervanging Financieel Systeem gemeente Zwolle

Zwolle 24 u p/w HBO

De opdracht In verband met de aanbesteding en de implementatie van een nieuw financieel systeem zoeken wij een projectleider voor gemiddeld 24 uur in de week voor de periode 1 juli 2024 tot 1 november met de optie tot verlenging voor de implementatie en nazorg. Dit zijn wijZwolle is een bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven […]

Java Ontwikkelaar – Transitieaanvraag

Leeuwarden 36 u p/w 12 maanden HBO 1

Resultaat is dat de medewerker 18 sprints aan toegevoegde waarde oplevert aan de Business. Een ervaren Fullstack Java/Angular ontwikkelaar die onderdeel wordt van een devopcs-team, dat als opdracht heeft om services over te brengen naar de Cloud en het bouwen van nieuwe services. In verband met de complexiteit van het landschap is voor deze opdracht […]