kwetsbaarheid zzp'ers

Zzp’ers en inkomenszekerheid: een nieuw perspectief

Sharing is caring!

Het idee dat zzp’ers geen inkomen verdienen als ze niet werken, blijkt niet helemaal accuraat te zijn. Niels van der Neut, een universitair docent die zich verdiept heeft in de bescherming van zzp’ers, heeft ontdekt dat onder bepaalde omstandigheden zelfs een niet-werkende zzp’er aanspraak kan maken op betaling. In een eerder artikel lazen we dat zzp’ers vrij kwetsbaar zijn, maar dit is dus wellicht minder dan we denken.

Verantwoordelijkheid omstandigheden

Van der Neut legt uit dat als een zzp’er niet kan werken door omstandigheden die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever liggen, zoals bijvoorbeeld een staking van sorteerders die het werk van een pakjesbezorger belemmert, de zzp’er toch recht heeft op betaling. Dit geldt echter niet bij omstandigheden waar niemand verantwoordelijk voor is, zoals bij een natuurramp of tijdens een pandemie zoals corona.

Dit inzicht onthult een aspect van de wet- en regelgeving rondom zzp’ers dat niet altijd duidelijk is. Soms worden regels afgeleid van het arbeidsrecht, terwijl in andere gevallen dit niet gebeurt. De bescherming van zzp’ers is vaak afhankelijk van verschillende factoren zoals loon, aansprakelijkheid en opzegging, maar deze bescherming varieert per thema. Ook hangt het af van de kwetsbaarheid van het type zzp’er op dat specifieke gebied.

Financiële bescherming van zzp’ers

Een ander belangrijk punt dat naar voren komt, is dat de financiële bescherming van zzp’ers niet altijd effectief is. Bijvoorbeeld, de handelsrente die een zzp’er kan opleggen bij te late betalingen door een opdrachtgever, is niet hoog genoeg om wanbetalers af te schrikken of om zzp’ers aan te moedigen hun geld te vorderen. Het kan zelfs voorkomen dat het voor malafide opdrachtgevers lonend is om kleinere facturen simpelweg niet te betalen, omdat ze weten dat het voor de zzp’er niet rendabel is om hun recht te halen via een juridische procedure.

Toch zien we dat werknemers in sommige gevallen meer bescherming krijgen. Zo hebben werknemers bijvoorbeeld na een bepaalde termijn recht op een wettelijke verhoging bij niet-tijdige betalingen, terwijl zzp’ers dat niet hebben.

Noodzaak van voorbereiding en verzekering

Daarom is het van belang voor zzp’ers om zich goed voor te bereiden op mogelijke financiële tegenslagen. Het opbouwen van een spaarbuffer en het overwegen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn cruciale stappen om de financiële kwetsbaarheid te verminderen. Hoewel deze verzekeringen vaak als duur worden ervaren, kunnen ze cruciaal zijn in het opvangen van inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Ook benadrukken experts dat het opstellen van een gedegen ondernemersplan essentieel is voor zzp’ers, zelfs als ze hetzelfde werk als in loondienst uitvoeren. Het plan moet verschillende aspecten van het ondernemerschap omvatten, zoals marketing, belastingen, administratie en verzekeringen.

Het idee dat zzp’ers geen inkomen verdienen als ze niet werken, is dus niet altijd waar. Wet- en regelgeving bieden onder bepaalde omstandigheden bescherming voor zzp’ers, maar er zijn duidelijke tekortkomingen en gebieden waar verbetering nodig is om de financiële positie van zzp’ers te verstevigen.

Bronnen: Het Financieele Dagblad, Nu.nl

Follow our trail