Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

8 opdrachten

Beleidsadviseur Voorschoolse educatie (VVE) en adviseur Nationaal Programma onde

Dronten 16 u p/w

Beleidsadviseur Voorschoolse educatie (VVE) en adviseur Nationaal Programma onderwijs (NPO) (12 uur) In Dronten willen we samen meer mogelijk maken. We realiseren ons dat de sociale situatie van onze inwoners veelomvattend is. Het is belangrijk om daarom vanuit elke invalshoek aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. We streven naar een inclusieve […]

Projectleider Rijnbuurt West 32 u p/w

Amsterdam en thuiswerken 32 u p/w

Voor het opstarten van de integrale aanpak van de Rijnbuurt West zijn we op zoek naar een projectleider, die met collega's en lokale partners invulling kan geven aan de diverse werkzaamheden binnen deze buurt. De Rijnbuurt-West is een klein stukje van de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. De integrale aanpak van de Rijnbuurt West is een […]

Financieel Adviseur, 16-24 u p/w

Leiden 16-24 u p/w HBO

Je gaat aan de slag voor de organisatie in de rol van lijncontroller voor de afdeling Informatievoorziening. In deze rol adviseer je het management van deze afdeling over het beheer, de bewaking en de ontwikkeling van hun budgetten. Aangezien de afdeling Informatievoorziening nog niet zo lang onderdeel is van de organisatie, liggen er veel uitdagingen […]

Kwaliteitsadviseur 28-32 u p/w

Amsterdam 28-32 u p/w HBO

Jeugdgezondheidszorg is op zoek naar een ervaren Kwaliteitsadviseur. Als Kwaliteitsadviseur heb je een schakelfunctie voor alle kwaliteitsthema's binnen onze organisatie. Je bouwt verder aan ontwikkelingen en borgt de resultaten. Je houdt rekening met de normen, richtlijnen en wet- en regelgeving die voor Jeugdgezondheidszorg gelden.Als inhoudelijk deskundige ben je een gesprekspartner voor het management en adviseer je […]

Beleidsadviseur Cultuur

Schiedam 36 u p/w HBO

Cultuur: Accounthouder diverse culturele instellingen Schiedam, waaronder het Stedelijk Museum Schiedam, Bibliotheek Schiedam, Stichting de Schiedamse Molens. Algemeen cultuurbeleid: cultuurimpuls, contacten onderhouden met het culturele netwerk Projectleider Beeldende kunst openbare ruimte. Hieronder vallen de volgende taken: Het initiëren van identiteitsversterkende impulsen met beeldende kunst Aansturing adviescommissie beeldende kunst en vervullen rol secretaris (opstellen agenda, verslaglegging vergaderingen, jaarverslag […]

Business Analist

Utrecht 32 u p/w HBO

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening […]

Toezichthouder Groen en Water

Gouda 36 u p/w MBO

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein. […]

Medewerker Vastgoedbeheer, 24 u p/w

Amersfoort 24 u p/w HBO

De afdeling Programma’s en Projecten is de afdeling voor procesmanagement, programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed gerelateerde zaken. Er werken zo’n 110 mensen, doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch.   Er zijn zes teams: Projectrealisatie openbare ruimte (POR) Proces- en projectmanagement (PPM) Vastgoedontwikkeling […]