Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

18 opdrachten

Teamleider Beroep 2fte

Utrecht 32-40 u p/w 5 maanden Universitair

verwachting toenemen. Dit vraagt een opschaling in medewerkers, maar ook een andere manier van werken, waarbij de kwaliteit voorop staat. Het team waar je leiding aan gaat geven bestaat uit ongeveer 25-30 medewerkers. Vanuit jouw leidinggevende rol sta je aan de lat voor de verdere ontwikkeling van het team en in samenspraak met je collega […]

Interim Afdelingshoofd Mens & Organisatie

Amsterdam 36 u p/w 6 maanden Universitair

Vanwege tijdelijke afwezigheid van het afdelingshoofd Mens & Organisatie is er behoefte aan interim afdelingshoofd ter vervanging.Waternet is volop in beweging. De komende periode staat in het teken van transitie naar een volgende fase, waarbij Stichting Waternet zal worden gesplitst in twee aparte entiteiten.De directie Dienstverlening zoekt voor een periode van 6 maanden met optie […]

Teamleider In Gebreke Stelling

Utrecht 36-40 u p/w 4 maanden

De Afdeling Beroep zit in een transitiefase. De komende jaren zal het aantal beroepen naar verwachting toenemen. Dit vraagt een opschaling in medewerkers, maar ook een andere manier van werken, waarbij de kwaliteit voorop staat. Het team waar je leiding aan gaat geven bestaat uit ongeveer 25-30 medewerkers. Vanuit jouw leidinggevende rol sta je aan […]

Directeur Locatie Pontem 32 u p/w

Enschede 32 u p/w 2 maanden HBO

Omschrijving functie en uit te voeren werkzaamheden: De dagelijkse leiding over één of meerdere basisscholen. Het ontwikkelen, al dan niet samen met de schoolleiding, een visie op onderwijs en opvoeding waarop het beleid is baseert. Erop toe zien dat dit beleid ook wordt uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de administratieve kant en de personele zaken van de […]

Directeur Locaties Wereldwijs Noord en Zuid

Glanerbrug 40 u p/w 2 maanden HBO

Omschrijving functie en uit te voeren werkzaamheden: Het voortzetten van de dagelijkse leiding op de twee locaties van basisschool Wereldwijs. Rust brengen in de school. Prioriteren in het schoolplan. Op basis van de te maken schoolfoto worden er op een later moment punten toegevoegd. Over de opdrachtgever: Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten […]

Teamleider Team Maatschappelijke Ontwikkeling

Zwolle 36 u p/w 6 maanden HBO

De opgaven waar we als gemeente Zwolle voor staan zijn complex en divers en raken vrijwel altijd de gemeentelijke inzet van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. De veelvoud aan onderwerpen heeft geleid tot een toename van medewerkers die deze uitdagende vraagstukken moeten beantwoorden. Daarbij moeten deze medewerkers flexibel zijn om nieuwe vraagstukken snel te doorgronden en […]

Teammanager Advies

Meppel 36 u p/w 3 maanden HBO;Universitair

Meppel is een relatief kleine gemeente ( circa 35.000 inwoners), maar met grote ambities en allure (een verzorgingsgebied voor werk en voorzieningen van circa 100.00 inwoners). Klein genoeg om goed in verbinding te staan met elkaar en groot genoeg om daadwerkelijk impact te hebben. Er gebeurt veel in Meppel, want Meppelers zijn ondernemende mensen. Zo […]

Teammanager Sociaal Domein

Meppel en thuiswerken (50/50) 28-36 u p/w 4 maanden HBO;Universitair

Je geeft integraal leiding aan professionals (van beleid tot uitvoering) in het Sociaal Domein samen met je 2 collega teammanagers. Vanuit jouw team ligt de focus op: participatie/re-integratie, inburgering, WMO en het beleidsveld Welzijn-voorliggend veld. In totaal werken er in jouw team ca. 44 medewerkers. Vanuit je teamverantwoordelijkheid stuur je op proces, inhoud, mensen en […]

Teamleider/Projectleider Systeembeheer & Servicedesk

Heerenveen 36 u p/w 6 maanden Universitair

Als teamleider/ projectleider van Systeembeheer/ servicedesk is er een combinatie van 2 grote opdrachten: Leiding geven aan de teams servicedesk (4 personen) en systeembeheer (8-10 personen) en verantwoordelijk voor die twee taakgebieden.De servicedesk is verantwoordelijk voor de gehele 1e lijn en een deel van de 2e lijns ondersteuning met betrekking tot ICT en digitalisering. Daarnaast […]

Omgevingsmanagement

Ridderkerk 32-36 u p/w 12 maanden HBO

De afdeling Regie & Assetmanagement (RA) is verantwoordelijk voor de vertaling van de doelen naar tactische maatregelen. RA werkt vanuit de assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties, kosten en risico’s van de assets voor de programma’s Watersystemen, Waterkeringen, Wegen en Waterketen (zuiveren van afvalwater) van het waterschap. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de […]

Interim Manager Informatiemanagement bij Curio onderwijsinstelling

Etten-Leur 40 u p/w 6 maanden HBO

Het betreft hier de volgende teams:  Functioneel Beheer  Consultancy en Project Management  Architectuur (business projecten)  Het maken van een actieplan om IT en IM beter te onderscheiden. Informatiemanagement verder in te richten met de juiste kennis en kunde, beter te positioneren. En de samenwerking met elkaar, de andere ondersteunende diensten en het onderwijs significant te […]

Teamcoordinator Financiën 24 u p/w

Leiden 24 u p/w 6 maanden HBO

De Gemeente Leiden biedt een boeiende functie in een dynamische werkomgeving. Jij krijgt bij ons de uitdaging om het team Financiën binnen het cluster Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid operationeel aan te sturen en te begeleiden in de diverse veranderingen.Je bent het eerste aanspreekpunt en spin in het web voor het team en je zorgt voor […]