Verfijn opdrachten


Filters

Filters

 

12 opdrachten

Front-end web developer

Den Haag en Thuiswerken 36 u p/w HBO

Het team Dienstverlening ondersteunt vanuit VNG Realisatie gemeenten om kennis en uitvoeringskracht op het gebied van klantgedreven dienstverlening te bundelen. Met praktijkoplossingen, informatie en inspiratie, analyses en standaardisering bieden wij gemeenten handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren. Zodat gemeentelijke dienstverlening herkenbaar, effectief en efficiënt is voor inwoners en ondernemers.Het Team Dienstverlening is onderdeel van […]

Projectsecretaris Uitvoerbaarheid en Adviseur 32 u p/w

Den Haag en/of bij gemeenten in het land 32 u p/w 7 maanden Universitair

Hoe je invulling geeft aan jouw functie Duidelijk is wel dat het in jouw werk essentieel is om te weten wat er speelt. Als secretaris voor de programmalijn uitvoerbaarheid vervul je een verbindende functie op zowel inhoud als relatie in het programma. Je hebt oog voor de rode raad in de verschillende actielijnen en bent […]

Beleidsadviseur Digitale Veiligheid

Den Haag/Utrecht/bij gemeenten 32 u p/w 5 maanden HBO

We zoeken een beleidsadviseur die de verbinding legt tussen de beleidsagenda’s DAG en ADV en de informatieveiligheid activiteiten van de IBD. In die verbinding zet je de strategische lijnen uit, zorgt voor bestuurlijk draagvlak (onder meer vanuit onze ‘Commissie Informatiesamenleving’) en zet je de implementatie van de beleidslijnen door in de organisatie. Je geeft hierin […]

Coördinator Team Leren en Verantwoorden – Platform Sociaal Domein

Den Haag en Hybride 24-32 u p/w 6 maanden HBO

De VNG is vanuit het Platform Sociaal Domein in september 2022 gestart met visieleertrajecten toegang. Met deze visieleertrajecten wordt de kennis en ervaring die is ontwikkeld gedurende het project “Verbetertraject Toegang” (2020-2022) gekoppeld en toegankelijk gemaakt voor gemeenten. Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal […]

Full Stack Go Ontwikkelaar met OPS affiniteit

Utrecht/DenHaag/Thuis 36 u p/w 5 maanden Universitair

Binnen VNG Realisatie zal je bijdragen aan een aantal interessante onderwerpen welke moeten leiden tot een modern gemeentelijke ICT landschap. Daar waar relevant zal je ook bijdragen aan de modernisering van het landelijke overheid ICT landschap door daar de gemeentelijke behoefte te vertegenwoordigen, bewaken en implementeren. Realisatie van Common Ground visie Je kunt bijdragen aan […]

Onderwijskundige Geniusbar inloggen en machtigen

Den Haag en thuiswerken 16 u p/w 6 maanden HBO

Voor het totale project Geniusbar Inloggen en machtigen zijn in brede zin de volgende doelen geformuleerd: Ontwikkeling van communicatiemiddelen en factsheets voor baliemedewerkers met specifieke aandacht voor machtigingsprocedures/vragen en elDvragen. Opleiding rond de doorverwijsfunctie van baliemedewerkers: Er worden trainingen ontwikkeld voor baliemedewerkers. Hiervoor wordt met de VNG Academie de mogelijkheden onderzocht en ook wat de […]

Projectondersteuner

Den Haag, Utrecht en thuiswerken 24-32 u p/w 12 maanden HBO

We zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven professional die ons team komt versterken als ondersteuner.In deze opdracht ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het team naleving Wmo en Jeugdwet en de teamleider naleving zorg, jeugd en kinderopvang. Je draagt bij aan een efficiënte en effectieve organisatie van de werkzaamheden binnen het team. […]

Adviseur Incidentpreventie en Incidenthandler IBD

Den Haag 32 u p/w 6 maanden HBO

De incidenthandler draagt bij aan het verhogen van de digitale weerbaarheid en de bestrijding van cybercriminaliteit voor gemeenten. Dit doe je enerzijds als IB-adviseur en als het eerste aanspreekpunt voor gemeenten (helpdeskfunctie). Anderzijds door het uitvoeren van incident-handling werkzaamheden binnen de CERT, waar je bij meldingen van gemeenten tijdens incidenten en crisis gericht advies geeft […]

Secretaris Kennisnetwerken GEO Informatie

Thuiswerken / Den Haag 28 u p/w 6 maanden MBO;HBO

Binnen het thema Regie Geo-informatie…Werken verschillende collega’s samen met vertegenwoordigers van alle niveaus binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk aan het verder ontwikkelen van gemeentelijke streefbeelden rondom Geo-Informatie en het vertalen daarvan in ontwikkelagenda’s en concrete projecten en activiteiten. Daarnaast ondersteunen deze collega’s gemeenten bij landelijke vraagstukken die er spelen rondom de verschillende geo-(basis)registraties waarvan gemeenten bronhouder […]

Regio-adviseur Sociaal Domein Noord-West 24-32 u p/w

Regio Noord-West en hybride 24-32 u p/w 5 maanden HBO;Universitair

De regioadviseurs werken zelfstandig en vanuit de eigen expertise & achtergrond en worden gevoed door het Platform Sociaal Domein over nieuwe ontwikkelingen en advies- vaardigheden. De regioadviseurs zijn sterke procesmatige adviseurs met een generalistisch profiel die moeiteloos kunnen schakelen tussen de verschillende beleids- terreinen. Ze hebben kennis van en ervaring met het werken in een […]

Projectadviseur Visieleren 16 u p/w

Den Haag en Hybride 16 u p/w 6 maanden HBO

De VNG is vanuit het Platform Sociaal Domein in september 2022 gestart met visieleertrajecten toegang. Met deze visieleertrajecten wordt de kennis en ervaring die is ontwikkeld gedurende het project “Verbetertraject Toegang” (2020-2022) gekoppeld en toegankelijk gemaakt voor gemeenten. Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal […]

Grafisch Vormgever Sr. 20 u p/w

Den Haag / thuiswerken 20 u p/w HBO

We zijn op zoek naar een ervaren grafisch vormgever met ruim tien jaar ervaring met de ontwikkeling van visuele concepten voor complexe projecten en programma's binnen het publiek domein, soms ook in internationale context. Je werkt voor een brede groep interne opdrachtgevers, variëren van programmanagers tot (senior) communicatieadviseurs, die jouw expertise inschakelen om hun project- […]