Verkiezingen ZZP'ers VVD

Verkiezingen 2023: VVD nog steeds het populairst onder zzp’ers

Sharing is caring!

In tegenstelling tot de (voorlopige) landelijke uitslag van de verkiezingen, toont het stemgedrag van zzp’ers een duidelijke voorkeur voor de VVD. De standpunten over zzp-kwesties lijken niet doorslaggevend te zijn geweest bij hun keuze. Volgens het ZZPkiest.NU stemmersonderzoek* heeft 33,4% van de zzp’ers  deze verkiezingen op de VVD gestemd, waarmee de partij de meest populaire keuze is onder deze groep.

Volt volgt als de op één na populairste partij onder zzp’ers met 11,9%, gevolgd door NSC (11,1%) en PvdA/GL (10,8%). D66, eerder de tweede keuze met 22,8% in 2017, daalt nu naar de vierde plaats met 9,5%. We zien dan VVD ook in 2017 de eerste keuze was met 27.1%. Het CDA en andere nieuwkomers aan de rechterzijde, zoals FvD, JA21 en BV NL, behalen elk minder dan 3% van de zzp-stemmen.

De zzp-wet

Hoewel de standpunten over zzp-kwesties belangrijk zijn, beoordelen respondenten de invloed hiervan op hun uiteindelijke stem met een gemiddelde score van 6,3 op een schaal van 1 tot 10. Opvallend is dat VVD-stemmers de zzp-standpunten zwaarder laten wegen dan gemiddelde stemmers, met een score van 7,1, terwijl PvdA/GL-stemmers hier minder belang aan hechten, met een score van 3,4.

Een overgrote meerderheid van 76% van de zzp’ers vindt dat ondernemerscriteria in de wet moeten worden vastgelegd, zodat zij vrij kunnen ondernemen en ingehuurd kunnen worden. Dit standpunt wordt ook gesteund door een aanzienlijk deel van de PvdA/GL-stemmers (64%), Volt/D66-stemmers (71%), NSC-stemmers (74%), en PVV-stemmers (86%).

De VVD’s uitgesproken standpunt over de Wet VBAR en hun recente oppositie tegen de Wet VBAR van CDA-minister Van Gennip hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de populariteit van de partij onder zelfstandig professionals. Het verlies van D66 ten opzichte van 2017 wordt toegeschreven het feit dat ze nog steeds zoekende zijn naar hun standpunt.

Verschil tussen zzp’ers

Zelfstandig interim professionals geven nog vaker de voorkeur aan VVD (40,3%), NSC (13,1%), of PVV (8,4%) in vergelijking met zzp’ers die voornamelijk kortere freelance-opdrachten hebben. Volt en D66 presteren beter onder deze groep met kortere opdrachten, wat deels kan worden toegeschreven aan het type werk dat zich leent voor kortere opdrachten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ook is de arbeidsongeschiktheidsverzekering een belangrijk onderwerp voor zelfstandigen, waarbij 41% voorstander is van een collectieve, publieke verzekering met een opt-out regeling voor wie al elders verzekerd is. 38% vindt dat de overheid zich hier helemaal niet mee moet bemoeien, terwijl 17% voorstander is van een collectieve voorziening die voor alle werkenden gelijk is.

Bron: ZiPconomy

* : ZZPkiest.NU en het stemmersonderzoek is een initiatief van ZiPconomy en Qommunity en werd mogelijk gemaakt door Flextender. Aan het onderzoek hebben 1.534 zelfstandig professionals meegedaan. Dit is de groep zzp’ers ‘eigen arbeid’ die diensten levert aan organisaties. Ze zijn veelal hoger opgeleid. Analyse van de achtergrondvragen aan deze respondenten maakt duidelijk dat de resultaten als representatief gezien kunnen worden voor de gehele groep. De groep zzp’ers die producten verkopen en de groep zzp’ers die diensten leveren aan particulieren (samen de helft van de 1,2 miljoen zzp’ers) zijn niet in deze resultaten opgenomen (vanwege een te lage respons uit die groepen). 

Follow our trail