ZZP politiek debat

De nieuwe zzp-regel: politieke meningsverschillen zijn groot

Politieke debatten over de toekomst van zzp’ers in Nederland zijn in volle gang in de Tweede Kamer. De laatste tijd hebben prominente partijen als de VVD, het CDA en de PvdA hun eigen opvattingen over wanneer een zzp’er een klus mag aannemen duidelijk gemaakt. Terwijl D66 nog geen standpunt heeft ingenomen, heeft het Forum voor Democratie (FvD) een voorstel gepresenteerd om de positie van zzp’ers te versterken.

Het Forum voor Democratie wil dat zzp’ers meer voordelen krijgen, zoals een verhoogde belastingaftrek en betere ontslagbescherming. Ze pleiten ook voor de bescherming van de belangen van kleine ondernemers tegen goedkope buitenlandse concurrentie. FvD streeft naar een afschaffing van de wet DBA en pleit voor een vervangende regeling vergelijkbaar met de VAR. Ze willen de zelfstandigenaftrek verhogen naar €15.000. Verder streven ze naar vereenvoudiging van fiscale regelgeving voor zzp’ers door middel van een hogere belastingvrije voet.

Het CDA pleit voor een beoordeling op basis van drie criteria: hoeveel controle je hebt over je werk, de structuur van de organisatie, en of je daadwerkelijk zelfstandig opereert. De VVD is daarentegen teleurgesteld over het gebrek aan erkenning van zzp’ers als echte ondernemers in het huidige wetsvoorstel. Ook Nicki Pouw-Verweij deelt dit standpunt (BBB, voorheen JA21).

In het verkiezingsprogramma kunnen we lezen dan de PvdA/GL helemaal niet wilt dat er naar ondernemerscriteria gekeken wordt. Indien er sprake is van kernactiviteiten dan kunnen die per definitie niet door een zzp’er gedaan worden.

D66 houdt zijn standpunt nog verborgen en wacht op reacties op de consultatie. NSC daarentegen, onder leiding van Pieter Omtzigt, baseert zich op het rapport van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap. Ze willen duidelijk onderscheid maken tussen werknemers en zzp’ers en streven naar een eerlijke en sociale arbeidsmarkt. NSC benadrukt de noodzaak van eerlijke behandeling voor alle werkenden. Ook bekritiseert NSC het gebrek aan duidelijkheid in het wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR). Ze verzetten zich tegen een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en pleiten voor gelijke voorwaarden voor alle werkenden.

Verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van zzp’ers zijn bezorgd dat het voorgestelde wetsvoorstel hun vrijheid als ondernemers zal beperken, waardoor ze mogelijk zelfs hun werk zullen stopzetten. Vooral in sectoren als onderwijs, zorg, bouw, techniek en interim-management heerst deze bezorgdheid.

De discussies gaan nog door. De toekomst van de regels voor zzp’ers blijft onzeker, maar politieke partijen blijven zich inzetten voor de belangen van deze groep.

 

Bron: Zipconomy

Bron: Ikwordzzper

More from our blog: