business bluetrail

Is er ook een loonkloof bij ZZP’ers?

Er zijn grote stappen gezet voor een gelijke beloning, maar toch is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in twee jaar tijd groter geworden. Dat melden Intermediair en Nyenrode Business Universiteit op basis van het tweejaarlijks uitgevoerde Nationaal Salaris Onderzoek. In 2021 daalde het verschil naar een gemiddelde van 5%, waardoor gelijke beloning steeds meer in zicht kwam. Echter, in 2023 is de loonkloof weer gestegen naar gemiddeld 7,4%, waardoor het verschil tussen mannen en vrouwen in salaris weer groter is geworden. Maar geldt dit ook voor ZZP’ers?

Hoewel er sinds 2021 meer vrouwelijke ZZP’ers zijn dan mannelijke, blijkt ook hier de aanwezigheid van een loonkloof. Volgens de OESO is de loonkloof bij zelfstandigen zelfs nog groter. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan in inkomsten en kansen tussen mannelijke en vrouwelijke ZZP’ers.

Verschil in uurtarief

Een van de duidelijkste indicatoren van de loonkloof bij ZZP’ers is het verschil in uurtarieven tussen mannen en vrouwen. Een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2020) heeft aangetoond dat vrouwelijke zelfstandige ondernemers vaak lagere tarieven hanteren dan hun mannelijke collega’s, zelfs als ze vergelijkbare ervaring en vaardigheden hebben. Dit kan leiden tot aanzienlijk lagere inkomsten voor vrouwelijke ZZP’ers. Lees hier tips over hoe je jouw uurtarief vaststelt.

Toegang tot lucratieve opdrachten en klanten is een andere belangrijke factor. Vrouwelijke ZZP’ers kunnen minder kansen hebben om hoogwaardige opdrachten te verwerven, deels als gevolg van genderstereotypen en netwerkeffecten. Dit kan leiden tot een inkomstenkloof tussen mannen en vrouwen.

Hoger opgeleid, lagere inkomstenmogelijkheden

Het lagere uurloon van vrouwen is volgens het CBS voor een deel toe te schrijven aan verschillen met mannen in leeftijd, deeltijdwerken, beroepsniveau en leidinggeven. Het loonverschil in Nederland is in de loop der jaren wel afgenomen, onder meer doordat vrouwelijke werknemers steeds hoger opgeleid zijn. In 2008 bedroeg het nog 20 procent. Bij de overheid was de daling sterker dan in het bedrijfsleven.

Opvallend is dat van alle vrouwelijke zelfstandig ondernemers 55 procent hoger opgeleid is, bij mannen is dat 43 procent. Flink minder dus. Beiden groepen zitten fors boven het gemiddelde opleidingsniveau van werknemers.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft een prangend probleem op de arbeidsmarkt, zelfs onder ZZP’ers. Het is een complex probleem met meerdere oorzaken, maar bewustwording en beleidsmaatregelen zijn essentieel om deze kloof te dichten en gelijke kansen te bevorderen voor vrouwelijke ZZP’ers in alle sectoren en beroepen. Gelukkig blijkt uit de ZEA 2021 dat een groot deel van de ZZP’ers tevreden is over hun bestaan als zelfstandige, zowel vrouwen (79%) als mannen (82%).

 

Bron: AccountancyVanMorgen

Bron: Zipconomy

 

More from our blog: