update kamerleden zzp webmodule

Kamerleden nemen afstand van webmodule

Wij hebben al eerder over de pilot webmodule ZZP geschreven. Via de webmodule, een online vragenlijst, kunnen opdrachtgevers er achter komen of ze voor een bepaalde opdracht een zelfstandige kunnen inhuren. Tot 1 oktober wordt de webmodule getest. Tweede Kamerleden blijken weinig vertrouwen te hebben in de webmodule. In aanloop naar de nieuwe coalitieonderhandelingen komen ze alvast met nieuwe ideeën. Ondertussen blijkt het animo onder opdrachtgevers om de webmodule te gaan gebruiken klein.

De Kamerleden zijn eensgezind in hun twijfels over de webmodule. De meningen lopen echter sterk uiteen over wat er dan wel moet gebeuren tegen schijnzelfstandigheid.

Ook onder opdrachtgevers van ZZP’ers is weinig animo voor de webmodule. Uit een ZiPconomy enquête naar ‘trends rond inhuur’ onder opdrachtgevers van zelfstandigen, blijkt dat 19% van de opdrachtgevers van plan is de webmodule te gaan gebruiken. 42% zegt het misschien te gaan doen, 30% zegt de webmodule (waarschijnlijk) niet te gaan gebruiken. 9% van deze opdrachtgevers weet niet wat de webmodule is. Dit onderzoek is uitgezet onder bedrijven en organisaties die structureel zelfstandigen inhuren. Vrijwel alle deelnemers hebben meer dan 500 mensen in loondienst.

Vier op de tien respondenten geeft aan geen gebruik te gaan maken van de webmodule omdat de organisatie ZZP’ers niet rechtstreeks maar via een tussenkomstbureau inhuurt. De huidige webmodule is niet geschikt om dat type arbeidsrelatie te beoordelen. 16% geeft aan het werken met een modelovereenkomst ‘veel eenvoudiger te vinden’, anderen wachten liever totdat de webmodule definitief is en meer zekerheid geeft.

 

Bron: ZiPconomy

More from our blog: