pilot zzp webmodule van start

Pilot webmodule ZZP van start

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari j.l. online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een opdracht of dat er een arbeidscontract nodig is.

De regels over inhuur van ZZP’ers zijn voor veel opdrachtgevers onduidelijk. Wanneer kan het werk uitgevoerd worden door een zelfstandige en wanneer door een werknemer? Om meer helderheid te geven of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan is de zogenoemde webmodule geïntroduceerd door het kabinet. Ook maakt de module inzichtelijk of er loonheffing moet worden afgedragen.

Deze module start nu eerst zes maanden als pilot en is te vinden via de website van het Ondernemersplein. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld. Er kunnen in deze fase geen rechten aan worden ontleend. De module moet zekerheid gaan geven, mits deze naar waarheid is ingevuld. Ook zal er worden gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen van de uitvoeringsinstanties.

Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Uiteraard wordt de markt tijdig over zo’n besluit geïnformeerd.

Benieuwd naar het laatste nieuws aangaande de webmodule (WBA) als vervanging van wet DBA? Lees dan het artikel via ZiPconomy.

Bron: ZiPconomy, Rijksoverheid, ZZP Servicedesk,

More from our blog: