Vrije werkplekkeuze belangrijker dan promotie

Sharing is caring!

Tijdens het jaarlijkse Everywhere Workplace-onderzoek van Ivanti werden meer dan 6.100 kantoormedewerkers en IT-professionals  ondervraagd om hun sentimenten met betrekking tot de toekomst van werk te peilen. Uit het rapport blijkt dat meer dan 70 procent van de respondenten liever de vrijheid heeft om overal te mogen werken dan een promotie te krijgen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 10 procent van de respondenten meldt dat thuiswerken een negatief effect op hun geestelijke gezondheid heeft.

De pandemie heeft een aanzienlijke tol geëist van de mentale gezondheid van werknemers: 70 procent van de vrouwelijke IT-respondenten meldt negatieve effecten van werken op afstand, tegenover slechts 30 procent van de mannelijke respondenten in dezelfde groep die negatieve effecten meldden. Daarnaast voelen veel werknemers de gevolgen van het verliezen van de persoonlijke band met collega’s (9 procent) en de verwachting dat ze langer zullen werken dan wanneer ze op kantoor zijn (6 procent). Het rapport toont ook een uitdijende genderkloof aan: 56 procent van de vrouwelijke respondenten zegt dat werken op afstand hun geestelijke gezondheid negatief heeft beïnvloed, vergeleken met 44 procent van de mannen. Terwijl 52 procent van de vrouwen aangaf de persoonlijke band met collega’s te hebben verloren, vergeleken met 47 procent van de mannen.

Ervaring
Ivanti’s onderzoek toont aan dat de ervaring van werknemers op afstand voor zowel kantoormedewerkers als IT-professionals verschilt per geslacht,” zegt Meghan Biro, oprichter en CEO van TalentCulture. “Meer mannen dan vrouwen geven aan gepasseerd te zijn voor een promotie in deze digital-first-cultuur. Van vrouwen wordt verder verwacht dat ze meer uren werken, en daarnaast hebben zij over het algemeen het meest geprofiteerd van de flexibiliteit die werken op afstand met zich meebrengt. Deze verschuiving in de werknemerservaring kan niet worden genegeerd. Werkgevers moeten reageren door technologie te gebruiken die samenwerking vergemakkelijkt en de ongelijkheden in ervaring tussen mannen en vrouwen vermindert, en dat begint met het prioriteren van de input van werknemers bij elke technische implementatie.

Toekomst van werken
Kijkend naar mogelijke modellen voor de “toekomst van werken”, blijkt uit het onderzoek dat 42 procent van de werknemers de voorkeur geeft aan een hybride werkmodel (een stijging van 5 procent sinds het vorige onderzoek). Dertig procent van de werknemers zegt liever permanent thuis te willen werken (een daling van 20 procent sinds het laatste onderzoek), wat aantoont dat velen toch weer echte interactie willen met collega’s. Deze daling kan ook worden toegeschreven aan het feit dat er naast veel voordelen ook nadelen kleven aan werken op afstand. De top drie voordelen sinds werken op afstand is ingevoerd zijn tijdbesparing door minder woon-werkverkeer (48 procent), een betere balans tussen werk en privéleven (43 procent) en een flexibeler werkschema (43 procent). Als groot nadeel noemt 49 procent van de respondenten dat ze op de een of andere manier negatief werden beïnvloed door werken op afstand. Een van de grootste zorgen was het gebrek aan interactie met collega’s (51 procent), het niet kunnen samenwerken of effectief communiceren (28 procent) en lawaai en afleiding (27 procent).
De pandemie heeft een monumentale verschuiving in gang gezet in waar en hoe mensen werken,” zegt Jeff Abbott, CEO van Ivanti. “Het goede nieuws is dat bedrijven door het automatiseren van veelvoorkomende of alledaagse taken de balans tussen werk en privé voor IT- en beveiligingsteams kunnen verbeteren, datalekken kunnen voorkomen en vooral de werknemerservaringen kunnen verbeteren. Ivanti Neurons stelt IT-afdelingen bijvoorbeeld in staat om de complexiteit te verminderen, te anticiperen op beveiligingsbedreigingen, ongeplande uitval te verminderen en endpoint-problemen op te lossen nog voordat werknemers ze melden.”

Automatisering
Automatisering zal steeds belangrijker worden naarmate IT-omgevingen steeds ingewikkelder worden, zo is de verwachting. Zeker vijftien procent van de respondenten geeft aan het liefst overal te kunnen werken (een stijging van 87 procent sinds het laatste onderzoek). Interessant is dat 22 procent van de respondenten zegt dat ze tijdens de pandemie digitale nomaden zijn geworden, en achttien procent meldt dat te overwegen een digitale nomade te worden. Slechts dertien procent van de respondenten geeft aan permanent op kantoor te willen werken (een daling van elf procent sinds het laatste onderzoek).
Uit het onderzoek bleek ook dat iets minder dan een kwart (24 procent) van de respondenten het afgelopen jaar zijn baan heeft opgezegd tijdens “The Great Resignation” (Het Grote Ontslag), en 28 procent overweegt in de komende zes maanden te vertrekken. Als we kijken naar respondenten tussen de 25 en 34 jaar, stijgt het percentage personen dat van plan is hun baan in de komende zes maanden te verlaten naar 36 procent. Het beleid voor terugkeer naar het kantoor is een belangrijke factor bij het aanjagen van ontslag. Bijna een kwart (24 procent) van de respondenten verklaart dat ze zouden stoppen met werken als hun werkgever een fulltime terugkeer naar het kantoor zou afdwingen.

Opties
“Werknemers hebben meer opties dan ooit tevoren, en het zijn ook goede opties,” zegt Biro. “Ze kunnen overal heen en zijn in staat om voor iedereen te werken. Dit betekent dat bedrijven hun tactieken om personeel te behouden moeten verschuiven naar het implementeren van de beste technologie die het werk van iedereen gemakkelijker en leuker maakt.” “Te midden van de felle strijd om talent is het belangrijker dan ooit om een winnende, diverse en inclusieve cultuur op te bouwen waarin elk individu maximaal wordt gerespecteerd en de missie en kernwaarden van een bedrijf op elk niveau binnen dat bedrijf worden getoond,” voegt Abbott toe. “Mensen willen werken voor bedrijven die het verschil maken, en werknemers verlaten steeds vaker hun baan als ze niet geloven in de visie en missie. Bedrijven moeten laten zien dat ze wereldwijde waarde leveren en niet alleen winst, terwijl ze ook voorrang geven aan de balans tussen werk en privé.” 
Kijkend naar de toekomst, zegt 26 procent van de respondenten te hopen dat de IT-afdeling in 2022 nieuwe hardware gaat leveren, zoals laptops, desktops en mobiele apparaten. 26 procent van hen hoopt dat IT de servicedesk zal moderniseren, een wens die onder 32 procent van de IT-professionals leeft. Dit zou geen verrassing moeten zijn, aangezien het belvolume naar servicedesks tijdens de pandemie fors is gestegen. Dit heeft geleid tot hoge bedrijfskosten en verminderde productiviteit en tevredenheid van werknemers.

 

Bron: Managersonline

Follow our trail