Planner

Je verzorgt zelfstandig de roosters van de teams en afdelingen binnen de landelijke eenheid. Je houdt rekening met landelijke wetgeving, interne afspraken en resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau. Tevens speel je met jouw planning in op onvoorziene omstandigheden, zoals verzuim. Je maakt ramingen voor de komende periode waarbij je in de gaten houdt of werkaanbod en benodigde capaciteit op elkaar aansluiten. Je werkt samen met andere planners en senior planners van je eigen planunit en met andere planunits.

Doelstelling

 • Het zelfstandig verzorgen van de roosters van de teams en afdelingen binnen de Landelijke Expertise en Operaties (LX) en Landelijke Opsporing en Interventies (LO).
 • Maakt ramingen voor de komende periode, waarbij het werkaanbod aansluit op de benodigde capaciteit;
 • Voorziet in relevante informatie t.b.v.de adviseurs capaciteitsmanagement en aangewezen medewerkers voor hun (advies)werk;
 • Het bouwen van het conceptrooster tot en met het dagrooster die je op teamniveau afstemt;
Verantwoordelijkheden
Problemen zie jij als uitdagingen en je hebt analytisch inzicht. Je denkt vooruit, ziet knelpunten en geeft advies ter verbetering, maar altijd in de lijn met de landelijke afspraken en de afgesproken processen. Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen tussen de gevarieerde werkzaamheden. Kwaliteit en zorgvuldigheid heb jij hoog in het vaandel en je kunt gedetailleerd en gestructureerd werken. Je laat je niet afschepen met halve antwoorden en durft collega’s aan te spreken. Je bent dienstbaar maar ook kritisch.
In de planning dien je rekening te houden met de wet- en regelgeving, zoals de Arbeidstijdenwet en de cao, maar ook met landelijke beleidsafspraken en de interne resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau.
Tevens speel je als planner in op onvoorziene omstandigheden die direct prioriteit en een weerslag hebben in het rooster, zoals grote incidenten binnen of buiten de eenheid.
Je zorgt, in nauwe samenwerking met de planverantwoordelijke(n), voor een rooster waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Binnen het team Planning en Capaciteitsmanagement veel samen met collega’s van andere eenheden.

Contacten
Interne contacten met verschillende teams binnen en buiten de eenheid. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een erkend, volwaardig en afgeronde MBO 3 diploma.
 • Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als planner.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals de Arbeidstijdenwet).
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als planner en het zelfstandig roosteren van teams.
 • Je hebt aantoonbaar een afgeronde opleiding op gebied van personeelsplanning.
Competenties:

 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03368
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2025
Optie op verlenging: Maximaal 1 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match