steun en herstelpakket belasting corona

Uitbreiding steun- en herstelpakket; belastingmaatregelen in coronatijd

Sharing is caring!

Het kabinet heeft op 21 januari jl. laten weten het steunpakket voor banen en economie fors uit te breiden. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Zo wordt de TVL met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. uitgebreid. Ook kan de Tozo 3-uitkering met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand aangevraagd worden. Ook in de Tozo 4, die op 1 april 2021 in zal gaan, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen. De aangekondigde beperkte vermogenstoets in de Tozo 3, die werd uitgesteld tot 1 april 2021, zal niet in Tozo 4 worden ingevoerd.

Ook de Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Diverse regelingen zijn verlengd tot 1 april 2021. Zo is er betalingsuitstel voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en ZZP’ers komen hiervoor in aanmerking.

Daarnaast is het urencriterium voor ZZP’ers versoepeld. Dit houdt in, dat ook al heb je geen 24 uren per week aan je onderneming gewerkt (of 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid), je toch hiervan uit mag gaan gedurende de periode 1 januari t/m 30 juni 2021.


Een beknopt totaaloverzicht van de huidige regelingen voor ondernemers:

 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komt beschikbaar voor meer ondernemingen. Het minimale en maximale subsidiebedrag gaan omhoog. Het minimale bedrag gaat van € 750 naar € 1.500. Het maximum gaat omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en 400.000 voor het niet-MKB.
 • De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd.
 • Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Het loket gaat waarschijnlijk open in mei. De regeling geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode is het derde kwartaal van 2020.
 • De NOW-subsidie (een tegemoetkoming in de loonkosten) gaat omhoog van 80% naar 85% van de loonsom.
 • Er komt toch geen vermogenstoets voor de Tozo (inkomensondersteuning voor zelfstandigen).
 • Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal € 300 miljoen voor gereserveerd.
 • Ondernemers krijgen meer tijd om uitstel van belasting of verlenging daarvan aan te vragen. Aanvragen daarvan kan tot 1 juli 2021. Voor ondernemers die eerder dit jaar verlenging kregen, geldt het uitstel automatisch tot 1 juli. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift op van 1 juli naar 1 oktober 2021. Voor het terugbetalen krijgen ze 36 maanden de tijd.
 • In verband met het extra uitstel van betaling blijft de invorderingsrente 0,01% tot en met 2022. De belastingrente blijft wel 4% zodat de prikkel om op tijd aangifte te doen blijft bestaan. Deze 4% zal tot en met 2022 ook voor de vennootschapsbelasting gelden.
 • De Belastingdienst wil samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler gaan kijken naar het kwijtschelden van (belasting)schulden als de terugbetalingsregeling niet voldoende is.
 • Het urencriterium (van belang voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers) wordt opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).
 • Dga’s die door de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling mogen ook in 2021 het gebruikelijk loon verlagen. Er gelden wel nieuwe voorwaarden.

 

Bronnen: Rijksoverheid, KvK, Coronaregelingen.nl, Fiscalert

Follow our trail