TU Delft

TU Delft kiest BlueTrail voor inhuur tactisch en strategisch ICT personeel

Sharing is caring!

Alphen aan den Rijn, 06-10-2022

TU Delft heeft BlueTrail, als een van de vijf gegunde opdrachtnemers, gekozen als voorkeursleverancier voor de Europese aanbesteding voor de inhuur van tactisch en strategisch ICT personeel. BlueTrail gaat aan de slag om de TU Delft te voorzien van kwalitatief goede tijdelijk in te zetten professionals. De raamovereenkomst gaat in op 1 november 2022 en kent een looptijd van twee jaar met twee keer een optionele verlenging van 1 jaar. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraagt 8 miljoen euro.

TU Delft heeft behoefte aan verschillende soorten inhuur expertise, waaronder zeer schaarse profielen. De opdracht omvat de inhuur van personeel voor allerlei voorkomende ICT (project)werkzaamheden ten behoeve van piek- en ziekperiodes voor aanvullende capaciteit of specifieke deskundigheid. Vanuit dat perspectief heeft TU Delft de behoefte aan invulling van diverse ICT functies/ functieprofielen met verschillende ICT specialisaties en functieniveaus.

Het team van BlueTrail is reeds bekend met de TU Delft waarbij de ze de afgelopen jaren als onderaannemer al ICT profielen ter beschikking hebben gesteld. BlueTrail kijkt uit naar een mooie samenwerking waarbij zij de TU Delft kan ondersteunen met het matchen van vraag en aanbod en het verzorgen van de volledige administratieve afhandeling.. Bart Wille, Directeur van BlueTrail is blij dat BlueTrail is uitgekozen als één van de vijf voorkeursleveranciers.

Over TU Delft

TU Delft is een ambitieuze organisatie die voortdurend vooruitkijkt om mee te kunnen blijven doen met de wereldtop. Haar hoofdtaken zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de overdracht van kennis aan de maatschappij en de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Dit vraagt om excellente prestaties, van wetenschappers en studenten, en van degenen die hen ondersteunen in hun dagelijkse werk- en studieleven. Onze breed georiënteerde universiteit telt faculteiten, verschillende instituten, onderzoekscentra en ondersteunende universiteitsdiensten. Op de campus volgen ruim 27.000 studenten wetenschappelijk onderwijs en werken ca. 6.170 medewerkers.

Scope van de opdracht

Binnen de raamovereenkomst zullen de volgende rollen worden uitgevraagd; Programmamanagers, Informatiemanager, testmanager, Agile/Scrum coaches, business Analist, domeinarchitect, solutionarchitect, security officer, Privacy officer, IAM consultants en functioneel beheer (bijv. Sharepoint, TopDesk of IAM) en Projectmanagement ondersteuning.

Over BlueTrail

BlueTrail is een intermediair/detacheerder gevestigd te Alphen aan den Rijn en bestaat sinds 2011. De afgelopen 10 jaar heeft BlueTrail brede kennis en jarenlange ervaring opgedaan binnen de overheid. Derhalve vervult BlueTrail verschillende specialismen in uiteenlopende gebieden, onder andere ICT, (project/programma) management, (beleids)advies en informatievoorziening. BlueTrail is een dynamische organisatie waar we inspelen op de behoefte van onze professionals en klanten! BlueTrail kenmerkt zich door een persoonlijke benadering naar onze professionals en klanten met een heldere en transparante aanpak. Door het borgen van de kennis in de organisaties waar professionals gedetacheerd worden brengen wij een toegevoegde waarde.

Follow our trail