Aanbesteding TNO

TNO Corporate service organisatie kiest BlueTrail voor inhuur van ICT professionals

Alphen aan den Rijn, 24-04-2024

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek hierna TNO heeft BlueTrail als één van de vier gegunde opdrachtnemers gekozen als voorkeursleverancier voor de Europese aanbesteding voor de inhuur van ICT-professionals voor de Corporate Services Organisatie. Als intermediair gaan de partijen aan de slag om de Corporate service organisatie van TNO te voorzien van kwalitatief goede, tijdelijk in te zetten ICT-professionals. De raamovereenkomst gaat in per 1 mei 2024 en heeft een looptijd van vier jaar, plus 4 maal een optionele verlenging van 1 jaar. De geraamde totale opdrachtwaarde voor de raamovereenkomst is 20 miljoen euro.

De serviceorganisatie van TNO heeft behoefte aan verschillende soorten ICT-expertise, waaronder zeer schaarse profielen. Het team van BlueTrail kijkt uit naar een goede samenwerking waarbij zij TNO ondersteunen door het beschikbaar stellen van en het leveren van gekwalificeerde ICT-Professionals. De primaire profielen bestaan uit data analyse, data Science, Solution architectuur, Applicatie/Infra Beheer, Projectmanagement en Business relations management. TNO staat voor belangrijke uitdagingen. Circa 3500 medewerkers werken dagelijks aan het ontwikkelen en toepassen van innovatieve kennis. TNO levert contractresearch en specialistische advisering, verleent licenties op octrooien en specialistische software. Het is de kracht van TNO dat uiteenlopende wetenschapsterreinen gecombineerd worden om baanbrekende en duurzame oplossingen te creëren.

Ben Wijnants, Account Directeur binnen BlueTrail zegt:

Deze prestatie is een erkenning van de huidige samenwerking met TNO bij een vorige gewonnen aanbesteding. TNO is een vooruitstrevende organisatie met veel technisch uitdagende projecten die naadloos passen bij onze expertise in het vinden van de juiste professionals. Middels deze aanbesteding zijn BlueTrail en TNO in staat om mensen te verbinden en kennis om innovatie te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Relevante IT-afdelingen binnen de TNO Corporate Services Organisatie

In de Corporate Services Organisatie, bestaan de relevante IT-afdelingen uit IS en BICC. Information Services (IS) draagt zorg voor optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid van ICT (IT-) oplossingen, zodat deze de TNO bedrijfsvoering en de TNO-ers zo goed mogelijk ondersteunen.

Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is verantwoordelijk om meer en betere verbindingen te leggen tussen de informatiegebieden markt, kennis, operatie en mensen om de missie van TNO en haar operationele bedrijfsprocessen beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast adviseert en faciliteert het BICC met betrekking tot de inrichting van processen en systemen en draagt het zorg voor het functioneel beheren van een aantal bedrijfsbrede applicaties.

Over BlueTrail

BlueTrail is een intermediair/detacheerder gevestigd te Alphen aan den Rijn en bestaat sinds 2011. De afgelopen 10 jaar heeft BlueTrail brede kennis en jarenlange ervaring opgedaan binnen de ICT en specifiek de overheid. BlueTrail is een dynamische organisatie die inspeelt op de behoefte van professionals en klanten! BlueTrail kenmerkt zich door een persoonlijke benadering naar onze professionals en klanten met een heldere en transparante aanpak. Door het borgen van de kennis in de organisaties waar professionals gedetacheerd worden, brengen wij een toegevoegde waarde.

More from our blog: