vacaturemonitor

Stijging van 40% in aantal gemeentelijke vacatures

Sharing is caring!

De groei in het aantal gemeentelijke vacatures hield in het tweede kwartaal van 2021 aan. Er werd opnieuw een hoogtepunt bereikt met 8.757 vacatures. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 6.247 openstaande vacatures bij gemeenten. Met de Vacaturemonitor van A&O fonds Gemeenten informeren ze gemeenten elk kwartaal over actuele informatie op de arbeidsmarkt en kijken ze waar mogelijk vooruit.

Uit de monitor is gebleken dat de arbeidsmarkttrends van voor maart 2020 weer terug zijn gekomen. Met name de krapte op de arbeidsmarkt keert terug. Het CBS noteerde in haar meest recente kwartaalbericht over de arbeidsmarkt dat er inmiddels meer vacatures in Nederland zijn dan werklozen. Het aantal vacatures blijft stijgen. In het tweede kwartaal van 2021 lag het aantal door gemeenten geplaatste vacatures zelfs 40% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021 en zelfs 173% hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. De sterke groei uit het vorige kwartaal zet daarmee door én er is een versnelling in de groei te zien.

Samenvatting Vacaturemonitor tweede kwartaal 2021:

  • Een nieuw hoogtepunt met 8.757 vacatures. Het hoogste aantal vacatures sinds begin Vacaturemonitor (1ste kwartaal 2018).
  • Kwartaal-op-kwartaal groei 40%; jaar-op-jaar groei 173%.
  • Binnen alle beroepsgroepen groei. Vooral vraag naar ‘sport/recreatie’ (+167%), ‘dienstverlening/facilitair’ (+132%) en ‘trainee/BBL-stage’ (+98%) steeg sterk; beroepsgroepen die gebaat zijn bij fysieke interactie.
  • Beroepsgroepen ‘burger/-publiekszaken’ en ‘administratief’ sterkste jaar-op-jaar groei (en dus het grootste herstel na de lockdown). Ook vraag naar ‘buitendienst/groenvoorziening’ is inmiddels hersteld.
  • Aantal vacatures groeide bij alle opleidingsniveaus, maar tot en met MBO/HBO-niveau sterkste groei.
  • In alle provincies groeide het aantal gemeentelijke vacatures. Aantal vacatures zijn het hoogst in Zuid-Holland.

De Vacaturemonitor is hier te downloaden.

 

Bron: A&O fonds Gemeenten

Follow our trail