professionals vol vertrouwen

Professionals treden vol vertrouwen het nieuwe arbeidsjaar tegemoet

Sharing is caring!

Nieuw onderzoek van LinkedIn laat zien dat professionals ondanks onzekere economische tijden positief gestemd zijn over hun baankansen in 2023. Hoewel uit data van het platform blijkt dat het aantal aanwervingen in december met 14,5 procent gedaald is ten opzichte van december vorig jaar, geeft 40 procent toch aan dat ze meer vertrouwen hebben in het vinden van een nieuwe baan in vergelijking met vorig jaar. Sterker nog: 59 procent overweegt om het aankomende jaar van baan te veranderen.

De belangrijkste reden voor professionals om van baan te veranderen is een hoger salaris: iets minder dan een derde (32 procent) geeft aan dat dat voor hen aanleiding is om hun huidige werkgever te verlaten. Een salarisverhoging (42 procent) of een bonus (28 procent) kunnen er dan ook voor zorgen dat men wél in hun huidige functie wil blijven. Meer dan een kwart (27 procent) geeft aan dat een nieuwe uitdaging intern of een promotie ze kan weerhouden van een overstap. Daarnaast geeft 22 procent aan een nieuwe functie te overwegen voor een betere balans tussen werk en privé. Nog eens 22 procent geeft aan het idee te hebben dat elders een betere functie kunnen vinden, en dat ze daarom van plan zijn om verder te kijken.

Gen Z

Opvallend is dat de jongste generatie professionals optimistischer is over een baanwissel: 70 procent van hen geeft aan dit jaar een switch te willen maken. Toch eisen juist bij hen de economische onzekerheid en de werkdruk zijn tol. Gen Z’ers maakten het afgelopen jaar meer uren (33 procent tegenover een gemiddelde van 25 procent) en verminderden hun flexibele werktijden (twintig procent tegenover een gemiddelde van elfprocent).

Gebrek aan groeimogelijkheden en betrokkenheid

Gen Z is dan ook het meest kritisch als het aankomt op ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun huidige rol. Meer dan de helft (53 procent) zegt zich beperkt te voelen in hun carrièremogelijkheden, wat aanleiding kan zijn om verder te kijken. Ook heeft 4 op de 10 (41 procent) het gevoel dat collega’s zich niet om elkaar bekommeren en zegt 53 procent dat het niet opgemerkt wordt wanneer zij meer werk doen dan dat er van ze gevraagd wordt.
Het is niet geheel verwonderlijk dus dat veel Gen Z’ers uit lijken te zijn op een carrièremove. Ook voor hen is de belangrijkste motivator om een huidige baan te verlaten het salaris (27 procent), maar dit wordt opgevolgd door het gebrek aan betrokkenheid met hun bedrijf of manager (23 procent). Ook het gebrek aan groeimogelijkheden is voor hen reden om op te stappen (negentien procent). Bijna een vijfde (achttien procent) zou daarnaast een nieuwe baan willen omdat ze zich verveeld voelen in hun huidige baan.

De snelstgroeiende banen in Nederland

Om werkzoekenden op weg te helpen, maakt LinkedIn de top twintig snelstgroeiende banen in Nederland bekend inclusief de belangrijkste vaardigheden die je als professional nodig hebt. Ook kunnen professionals gratis LinkedIn Learning-cursussen volgen die hen ondersteunen bij het nemen van hun volgende carrièrestap.

Bron: Managersonline

Follow our trail