prinsjesdag2021

Prinsjesdag 2021 – Wat betekent dit voor zzp’ers?

Sharing is caring!

Vorige week was het weer de derde dinsdag van september en dat betekent: de presentatie van de miljoenennota. Hierin staan ook een aantal zaken die zzp’ers raken. Positief voor zzp’ers is dat je komend jaar minder inkomstenbelasting betaalt in de eerste schijf. Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. Dit zijn de belangrijkste plannen voor zzp’ers.

 1. Kleine daling inkomstenbelasting gunstig voor zzp’ers
  Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022 en geldt voor de ruim 1,6 miljoen ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op je inkomstenbelasting.
 2. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog en eerder BPM betalen
  De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.
 3. Daling zelfstandigenaftrek zorgt voor minder belastingvoordeel
  De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.
  Over je inkomen vanaf 69.398 euro, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.
 4. Bouwsector: 1 miljard voor extra woningen
  Werk je als zelfstandige in de bouw? Dan krijg je het misschien drukker. De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Dat is goed nieuws voor jou en de ruim 240.000 andere ondernemingen in de bouwsector. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld om de bouwsector meer en sneller woningen te laten bouwen.
 5. Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting
  In 2022 betaal je 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met 150.000 ten opzichte van 2021. Over de winst boven 395.000 euro blijft het tarief 25%.
  Bereikt je bv in 2022 dit verruimde winstbedrag, dan levert dat je bv een voordeel op van 10% over 150.000 euro. Keer je dit bedrag van 15.000 euro uit aan jezelf, dan blijft daar na aftrek inkomstenbelasting (box 2) nog bijna 11.000 euro van over.
 6. Verliezen verrekenen VPB wordt verruimd en beperkt
  Ben jij zzp’er met een bv? Verliezen binnen je bv mag je vanaf 2022 in tijd onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). De maximumtermijn is nu nog 6 jaar. In een volgend boekjaar mag je 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Daarna mag je een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar. De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.
 7. Kabinet stelt handhaving op schijnzelfstandigheid uit (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA))
  Sinds 11 januari 2021 loopt er een pilot met een online vragenlijst (webmodule) die opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft over de arbeidsrelatie met een in te huren zzp’er. De pilot is geëvalueerd, maar een besluit over de module is nog niet genomen. Het kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit totdat er een nieuw kabinet is.
 8. Minder betalen voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor ondernemers daalt van 5,75% in 2021 naar 5,45% in 2022. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen van 59.267 euro via je inkomstenbelasting. Dit tarief geldt ook als je directeur-grootaandeelhouder van een bv bent en als zodanig niet verzekerd bent voor werknemersverzekeringen.
  Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage zvw via je inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar.

Meer weten? Een volledig overzicht is te vinden op de website van de KvK.

Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan
Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Bron: KvK

Follow our trail