Programmamanager Gebiedsontwikkeling

Flevoland 24 u p/w 12 maanden Geen
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Voor het sleutelproject Swifterbant wordt een programmamanager gezocht op inhuurbasis.

Inleiding
De gemeente Dronten ontwikkelde zich de afgelopen decennia tot een gemeente met ruim 43.000 inwoners. Ook de komende decennia zal Dronten blijven groeien. Er is blijvend behoefte aan nieuwe woningen, vitale kernen, een robuuste economie met bijbehorende voorzieningen en een robuust natuurlijk fundament. Om regie te kunnen voeren op de groei is door de raad op 11 mei 2023 een richtinggevende visie vastgesteld (zie bijlage). Daarmee is een voorzet en een antwoord gegeven op de vraag welke kwaliteiten Dronten de komende decennia wil behouden en versterken. In de visie staat ook hoeveel groei wenselijk en voorstelbaar is, welke locaties in potentie in aanmerking komen voor woningbouwontwikkeling en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Zo geeft de gemeente richting aan de groeiopgave tot aan 2050. In januari van 2023 heeft de gemeenteraad de zogenaamde vijf Drontense principes vastgesteld. Voor een beschrijving kijk op https://youtu.be/LLj5zf-YCEw Hiertoe is er een programmaorganisatie opgericht met een scope onder de naam Dronten 2050; Als paraplu voor de totale groeiopgave.

Sleutelproject Swifterbant
Eén van de aandachtspunten voor de komende periode is het sleutelproject Swifterbant. In het raadsbesluit van mei 2023 is opgemerkt:
In het centrum van Swifterbant, gelegen bij het karakteristieke park de Greente, komen enkele kavels met verouderde gebouwen vrij voor herontwikkeling. Dit sleutelproject voor Swifterbant omvat de vernieuwing van het dorpscentrum aan het park door ontwikkeling van woningbouw en voorzieningen (MFC) en de herinrichting van een groene openbare ruimte. De karakteristieke structuur van het park en gebouwen zoals de kerktoren zijn belangrijke uitgangspunten bij herontwikkeling. Met dit sleutelproject kan de totale inbreiding van Swifterbant ca. 200 woningen worden.

Voor het sleutelproject Swifterbant wordt een programmamanager gezocht dat de integrale ontwikkeling van de kern in eerste aanleg kan begeleiden, die samenhang en prioriteiten kan aanbrengen en initiatieven weet te ontplooien na de verkenningsfase. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Swifterbant. Dit betekent ook dat er een verbinding wordt aangebracht tussen het sleutelproject en het bestaande uitbreidingsproject Swifterbant-Zuid (770 woningen) dat nu als zelfstandig project wordt uitgevoerd. Je legt verantwoording af aan het Regieteam, en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de betreffende portefeuillehouder. Tot slot help je mede de organisatie van Dronten 2050 verder te professionaliseren.

Team Gebiedsontwikkeling: waar kom je te werken?
Als programmamanager werk je in opdracht van het Regieteam Dronten 2050. Je wordt daarbij gepositioneerd binnen het team Gebiedsontwikkeling (GO)/ projecten. Het team GO bestaat uit ruim 60 betrokken en deskundige medewerkers. De aandachtsgebieden zijn o.a. ruimtelijke en economische ontwikkeling, groen, landschap, recreatie, water en riolering, verkeer en vervoer, wonen, werken, (her)ontwikkeling woningbouw- en bedrijfslocaties (zowel voorbereiding als realisatie), grondzaken en stedenbouw. De medewerkers werken volgens de visie “Dronten op Koers”, waarbij de 4V’s van verbinden, vertrouwen, vakmanschap en vernieuwingskracht centraal staan.

Duur opdracht en inzet per week:
De opdracht bestaat uit de volgende fase(n):

 • Uitvoering verkenningsfase;
 • Uitwerking Plan van Aanpak na de verkenningsfase, waarbij Visie-Strategie en Ontwerp van een actieprogramma een richtinggevend onderdeel zijn.
Hierbij wordt gedacht aan de volgende onderwerpen:
 1. Gebieds – en stakeholderanalyse
 2. Co-creatie met de omgeving
 3. Opstellen van verschillende scenario’s
 4. Afweging scenario’s, incl. globale financiële doorrekening
 5. Scenario’s verrijken met omgeving (intern en extern)
 6. Ontwikkelstrategie op hoofdlijn
 7. Centrumvisie voor besluitvorming
Een integrale aanpak, inclusief participatie, dat in uitvoering kan worden genomen (’24-’28).

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in projectmanagement gebiedsontwikkeling binnen een overheidsinstelling
 • Je bent 16 tot 24 uur per week beschikbaar
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt kennis van de planning & Control – cyclus, begroting en jaarrekening (overheidsfinanciën)
 • Je hebt ervaring in faciliterende projecten zoals grondexploitaties op het gebied van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, bedrijventerreinen of centra
Competenties:
 • Communicatief
 • Oplossingsgericht
 • Analytisch
 • Proactief
 • Verbindend
 • Gestructureerd

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-05290
Locatie Dronten
Startdatum 1 augustus 2024
Einddatum 30 september 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 24 u p/w

Sluitingsdatum 25 juli 2024 07:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail